Belgen geïnteresseerd in 1 geïntegreerde bankingapp. Klant krijgt vanuit KBC Mobile rechtstreeks toegang tot zichtrekeningen bij andere banken

KBC Mobile wordt eerste multibancaire app op de Belgische markt

Op basis van de herziene Europese Payment Services Directive (beter gekend als “PSD2”) zijn alle Europese banken sinds 13 januari 2018 verplicht om de zichtrekeningen van hun klanten en de informatie over die rekeningen open te stellen voor erkende derde partijen (bancaire en niet-bancaire) wanneer een klant dat vraagt.

De Europese Commissie verwacht dat deze nieuwe mogelijkheden op termijn tot meer concurrentie en meer innovatie zullen leiden.

Profacts voerde begin februari in opdracht van KBC bij een duizendtal Belgen een uitgebreid online marktonderzoek uit naar de implicaties van PSD2. (Meer details leest u in een apart persbericht)

Het valt vooral op dat Vlamingen, Walen en Brusselaars allemaal op dezelfde wijze naar PSD2 kijken. Ook leeftijd speelt amper een rol.

 

Marktonderzoek levert verrassende inzichten

Het onderzoek ging eerst na of de Belg bereid is financiële info te delen tussen banken via 1 geïntegreerde App. Dat leverde de volgende opvallende resultaten op.

  • Meer dan de helft heeft interesse in 1 geïntegreerde bankapp en kiest dan bij voorkeur de app van de hoofdbank (53%). De app KBC Mobile wordt door 64% gekozen vanwege de gebruiksvriendelijkheid.
  • 9 op de 10 Belgen vertrouwen vooral hun hoofdbank voor het beschermen en beheren van hun financiële gegevens. 82% zou nooit inzage in zijn financiële gegevens geven aan socialmediabedrijven, 62% nooit aan internetbedrijven, 46% nooit aan e-commercebedrijven, 36% nooit aan Fintechs, 33% nooit aan commerciële bedrijven en 11% nooit aan een andere bank.
  • 8 op 10 Belgen wil bovendien geval per geval financiële gegevensdeling kunnen herroepen.

Conclusie van het onderzoek:

De uitwisseling van financiële gegevens dankzij PSD2 wordt door de Belgen positief onthaald, maar het delen van financiële gegevens met derde partijen is eerder taboe in België. Voor banken is er een belangrijke rol weggelegd om hun klanten transparant, uitgebreid en permanent te informeren over de implicaties van PSD2.

 

KBC eerste bank die inspeelt op PSD2-richtlijn met multibanking in KBC Mobile

KBC maakt gebruik van de mogelijkheden die de PSD2-richtlijn biedt. Klanten van KBC, KBC Brussels en CBC kunnen vanaf eind maart effectief het saldo raadplegen van zowel privé- als professionele zichtrekeningen die ze bij andere financiële instellingen hebben. Het gaat voorlopig om rekeningen bij Argenta, Belfius, BNP Paribas Fortis en ING. Hiermee is KBC de eerste bank in België die multibanking mogelijk maakt

Multibanking in KBC Mobile kan vanaf vandaag en wordt al uitvoerig getest. Zodra de genoemde en andere Belgische banken ook hun API’s vrijgeven, zal het gebruikscomfort ervan voor de klant nog groter worden.

  • Nog voor de zomer kunnen klanten vanuit KBC Mobile rechtstreeks van hun rekening bij een andere bank een betalingen doen. Snel en gebruiksvriendelijk.
  • Later dit jaar zullen ook de andere entiteiten van de KBC-groep in Centraal-Europa en Ierland op basis van de Belgische ervaringen hun multibankingapp uitrollen.
  • De geïntegreerde multibankingapp beantwoordt aan de interesse die blijkt uit een marktbevraging over PSD2.

Tijdens een persontmoeting vanmorgen vatte Erik Luts, Chief Innovation Officer KBC Groep samen hoe KBC de vele opportuniteiten omarmt die PSD2 te bieden heeft: "We verwelkomen de PSD2-richtlijn die later dit jaar in Belgische wetgeving wordt omgezet. We willen onze klanten nu al op een gebruiksvriendelijke manier en in alle veiligheid volop laten genieten van de vele opportuniteiten die daardoor ontstaan en ze proactief en assertief benutten. We doen dat met heel veel respect voor de privacy van onze klanten en de bescherming van de gegevens die ze ons toevertrouwen. Uit marktonderzoek blijkt immers dat 9 op de 10 Belgen vooral hun hoofdbank vertrouwen voor het beschermen en beheren van hun financiële gegevens.

We zijn dan ook heel enthousiast omdat we vandaag binnen het nieuwe wettelijke kader als eerste de multi-bancaire mogelijkheden in onze mobilebankingapp kunnen openstellen voor onze klanten. Het pilootonderzoek bij onze medewerkers loopt al en op basis van de ervaring en feedback van onze medewerkers en later deze maand van onze klanten willen we de toepassing verder optimaliseren en nog gebruiksvriendelijker maken. Zo willen we ervoor zorgen dat we helemaal PSD2-compliant zijn tegen het najaar, wanneer de echte sectorwijde uitrol verwacht wordt. Zodra de andere banken ook hun API’s delen, zal de app een optimaal gebruikscomfort bieden."

Multibanking in KBC Mobile: gebruiksgemak voorop

Saldo’s raadplegen of overschrijvingen doen van rekeningen bij een andere bank kan op 2 manieren.

  • Via een rechtstreekse connectie (“API-flow”) die de andere bank ter beschikking stelt aan KBC. Dat is nu al het geval voor CBC en is voor de klant ook de meest gebruiksvriendelijke manier.
  • Via een koppeling met het onlinebankingpakket van de andere bank: wanneer de andere bank nog geen API heeft of die nog niet ter beschikking gesteld heeft aan KBC, maakt KBC gebruik van een rechtstreekse koppeling met de onlinetoepassing van de andere bank, volgens de PSD2-voorschriften. De klant gebruikt dan de vertrouwde aanmeldprocedure voor internet-/smartphonebankieren (met kaartlezer).

KBC Mobile-gebruikers krijgen eind maart al toegang tot bankrekeningen bij Argenta, Belfius, BNP Paribas Fortis en ING. Andere banken zullen worden toegevoegd zodra die de nodige technische stappen hebben gezet om de koppeling mogelijk te maken.

Hoe werkt het? (zie demo in bijlage)

Een zichtrekening van een andere bank toevoegen in een KBC Mobile account is bijzonder eenvoudig. De klant klikt op “Voeg een rekening van een andere bank toe aan KBC Mobile” en wordt in een paar stappen door het menu geleid. Specifieke waarschuwingsschermen geven aan wanneer de klant de KBC-omgeving verlaat en overgaat naar die van zijn andere bank. Om daar toegang te krijgen, zal hij wel de aanmeldprocedure van die bank moeten doorlopen. Van zodra een niet-KBC zichtrekening aan zijn KBC Mobile werd toegevoegd, kan de klant onmiddellijk van de ene naar de andere rekening gaan. Hij kan in één oogopslag de verschillende rekeningsaldi zien netjes onder elkaar in het rekeningenoverzicht.  

Nog voor de zomer zal hij in KBC Mobile ook heel makkelijk een betaling kunnen doen vanuit een niet-KBC zichtrekening die hij heeft toegevoegd in zijn KBC Mobile bankingapp. De klant kiest gewoon de opdrachtgevende rekening, vult de betaalgegevens in en bevestigt met zijn persoonlijke code of vingerafdruk (tot bepaalde limieten). Als hij die betaallimiet bereikt, kan hij nog steeds betalen, maar dient hij zijn kaartlezer te gebruiken.

Op termijn zal het aantal multibancaire functionaliteiten nog worden uitgebreid, bv. informatie over specifieke verrichtingen of een verwittiging bij een inkomende betaling op een rekening bij een andere bankinstelling. Er wordt ook een specifiek aanbod voor ondernemingen uitgewerkt.

Erik Luts, Chief Innovation Officer KBC Groep besluit: "Wij zijn klaar voor PSD2. Met het oog op het gebruikscomfort van onze klanten willen we graag gebruik maken van de API’s van de andere banken. Eind januari hebben we al 14 banken uitgenodigd om hun technische interfaces te delen, maar deze zijn voorlopig nog niet beschikbaar. Toch opteren we ervoor om onze medewerkers en de klanten die dat wensen nu al te laten kennismaken met de multibancaire mogelijkheden van KBC Mobile. Op basis van hun gebruikservaring zullen we verder optimaliseren waar nodig. De klant zal echter pas optimaal gebruiksgemak van de multibanking app ervaren wanneer de API’s van andere banken geïntegreerd zijn.”

Automatische betalingen, ook naar niet-bancaire partijen

De PSD2-richtlijn bepaalt ook dat – wanneer de klant daar toestemming voor geeft – door de toezichthouder erkende derde partijen toegang moeten krijgen tot rekeninginformatie en rechtstreeks betalingen mogen initiëren.  Voor de klant betekent dat een toegenomen betaalcomfort.  Zo zullen leveranciers waar de klant regelmatig bestelt de factuur rechtstreeks kunnen regelen met de bank, bv. een bestelling in een webshop, de aankoop van tickets voor een avondje cinema of gebruik van het openbaar vervoer, het voldoen van de parkeerkosten, het aanvullen van een prepaid telefoonabonnement, enz.

Erik Luts legt uit hoe KBC daarmee omgaat: “We wachten nog op het juiste en vereiste wettelijke kader vooraleer we de persoonlijke, gevoelige rekeninggegevens van onze klanten aan de door de toezichthouder erkende niet-bancaire derde partijen ter beschikking stellen. We zullen daarbij bekijken hoe we aan elke individuele vraag tegemoet kunnen komen. Uit het marktonderzoek blijkt immers dat de Belg een aantal heel duidelijke voorwaarden koppelt aan het delen van zijn gegevens met een derde partij. Omdat de klant zelf toestemming geeft om zijn persoonlijke betalingsgegevens te delen met die derde partij, moet hij ook de mogelijkheid krijgen om  die toestemming op elk moment te kunnen intrekken. 58% van de Belgen wil dat ook effectief kunnen doen ”.

 

KBC voorziet daarom binnenkort in een eenvoudige keuzeknop in KBC Mobile en in KBC Touch. Voor iedere leverancier afzonderlijk kan de klant de toelating aan- en uitvinken. Indien hij dat wenst, kan hij ook met één enkele klik àlle toelatingen aan derde partijen onmiddellijk intrekken.

Erik Luts blikt ook vooruit naar de toekomst : “We hebben de ambitie om een leidinggevende rol te spelen in de financiële dienstverlening en de gebruikservaring van onze klanten verder te optimaliseren door extra diensten met toegevoegde waarde te bieden.  Daarom staan we open voor partnerships binnen en buiten onze sector om samen te innoveren en nieuwe, klantgerichte toepassingen te ontwikkelen. Recent kondigden we bij voorbeeld al aan dat we 4411 en Monizze integreren in onze Mobile app.  Momenteel bekijken we nog verschillende andere pistes. In het marktonderzoek gaven klanten aan daarvoor open te staan.

Uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat onze klanten de KBC Mobile app kunnen gebruiken voor de meest courante zaken. Dat ze spontaan KBC Mobile gebruiken om contact op te nemen, info op te zoeken, te bankieren en sociale media te gebruiken, aankopen te doen, reservaties te maken, …  in plaats van 10 verschillende apps te moeten downloaden en gebruiken naast elkaar. Op die manier maken we hun het leven makkelijker.”

 

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium