• English
 • Nederlands (België)
 • Français
 • Skip to Content
  Search

  De KBC-groep neemt United Bulgarian Bank en Interlease over en wordt de grootste bank-verzekeraar in Bulgarije

  Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie

  Brussel, Sofia: de KBC-groep (KBC), die zijn basis in België heeft, en National Bank of Greece (NBG), de Griekse moedermaatschappij van United Bulgarian Bank (UBB), hebben vandaag een akkoord bereikt over de overname door KBC van

  • UBB (99,9%), qua activa de op drie na grootste bank van Bulgarije, die eind september 2016 een marktaandeel had van 8% (11% bij particulieren, 8% bij bedrijven) en

  • Interlease (100%), de op twee na grootste aanbieder van leasingdiensten in Bulgarije met een marktaandeel van 13%

  voor een totaal bedrag van 610 miljoen euro. KBC zal deze acquisitie cash betalen uit zijn intern beschikbare middelen.  

  Volgens de plannen zal UBB voorafgaand aan de transactie een buitengewoon dividend van 183 miljoen euro betalen aan NBG, mits de Bulgaarse Nationale Bank daarmee instemt. De aankoopprijs houdt rekening met dat buitengewoon dividend - en vertegenwoordigt 1,10 x de verwachte Tangible Book Value van UBB en Interlease in 2016 of 1,29 x de verwachte Tangible Book Value in 2016 gecorrigeerd met een negatieve waardeaanpassing aan deze boekwaarde van 81 miljoen euro die door KBC werd vastgesteld bij het due diligence-proces.

  De acquisitie zal maar een beperkte impact hebben op de stevige kapitaalpositie van KBC
  (-54 basispunten), waarvan de CET1-ratio
  (3kw2016: 15,3%) ruim boven de voorgeschreven minimale kapitaalvereisten blijft.

  KBC is al aanwezig in de Bulgaarse banksector sinds 2007 via zijn dochter CIBANK. De combinatie van UBB en CIBANK zal resulteren in de op twee na grootste bankgroep in Bulgarije wat betreft activa, met een marktaandeel van ca. 11%. De potentiële synergieën (zowel op het vlak van inkomsten als van kosten) worden geschat op ca. 20 miljoen euro (voor belastingen 2023).

  KBC was ook al aanwezig in de Bulgaarse verzekeringssector via zijn dochter DZI Insurance, actief in zowel levensverzekeringen als schadeverzekeringen.

  Samen worden UBB-CIBANK en DZI de grootste bank-verzekeringsgroep in Bulgarije, een van de kernmarkten van KBC. Dat land heeft sterke macro-economische fundamentals en heeft ten opzichte van de mature West-Europese markten nog veel potentieel op het vlak van financiële diensten.

  Na deze acquisitie zal KBC in Bulgarije ook actief worden op het vlak van leasing, assetmanagement en factoring en zal het zijn klanten het volledige scala van bankdiensten aanbieden.

  De overname is nog afhankelijk van de goedkeuring door de Bulgaarse Nationale Bank (BNB), de Bulgaarse financiële toezichthouder (FSC), de Nationale Bank van België (NBB), de Europese Centrale Bank (ECB) en mededingingsautoriteiten.

  De betrokken partijen gaan ervan uit dat de transactie ten laatste afgerond zal worden in het tweede kwartaal van 2017.

   

  Johan Thijs, CEO van KBC Groep: "De overname van United Bulgarian Bank is een logische en belangrijke stap voor de expansie van KBC in Centraal- en Oost-Europa, waarmee we bijna twintig jaar geleden begonnen zijn. KBC was aanwezig in Bulgarije sinds 2007, toen het CIBANK en DZI Insurance overnam. In 2009 werd Bulgarije gedefinieerd als een van de kernlanden in de strategie van de KBC-groep. Die strategie bestaat erin dat we marktleider willen zijn in onze kernlanden, d.w.z. in die landen te behoren tot de top 3 in de banksector en tot de top 4 in verzekeren. CIBANK en UBB zullen samen de op twee na grootste bankgroep in het land vormen, waardoor KBC er opklimt van de negende naar de derde plaats. De overname zal leiden tot heel wat synergie waardoor een aanzienlijke waardecreatie ontstaat voor onze aandeelhouders. Samen met DZI Insurance zal UBB-CIBANK van KBC een echte referentie maken in Bulgarije op het vlak van bankverzekeren, wat de klanten, de medewerkers en alle stakeholders ten goede zal komen.”

  Luc Gijsens, CEO van de Divisie Internationale markten van KBC en Voorzitter van de Raad van Bestuur van CIBANK en DZI Insurance : "Deze transactie vormt een unieke gelegenheid om de positie van KBC in Bulgarije te verstevigen. Zowel UBB als CIBANK deden het erg goed in de Asset Quality Review en de stresstest die in augustus 2016 werden uitgevoerd door de Bulgaarse Nationale Bank. Hun stevige kapitaalposities werden daarbij bevestigd. KBC zal zijn knowhow en uitgebreide ervaring op het vlak van bankverzekeren, leasing, assetmanagement en factoring kunnen delen. We zijn ervan overtuigd dat zowel de medewerkers als de klanten van UBB en CIBANK sterk baat zullen hebben bij de nauwe samenwerking en een toekomstige fusie van de twee bedrijven."

  Peter Andronov, CEO van CIBANK en Country Manager Bulgarije : ‘"We kijken uit naar een nauwe samenwerking met onze nieuwe collega's van UBB. Door de overname van UBB gaat ons marktaandeel op het vlak van kredietverlening en deposito's er sterk op vooruit. We zullen onze huidige positie in de Bulgaarse markt aanzienlijk verstevigen en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de lokale economie."

   

  Bulgarije: stevige macro-economische fundamentals en toenemende consolidatie in de banksector

  Bulgarije is een middelgrote markt in Zuid-Oost-Europa met 7,4 miljoen inwoners. De afgelopen jaren groeide de economie er sterker dan in België en Tsjechië, de belangrijkste kernmarkten van KBC. Er wordt verwacht dat het bbp er de komende jaren zal blijven groeien (gemiddeld 3,7% terwijl voor de EU een gemiddelde groei van 1,5% verwacht wordt voor 2017-2019).

  Bulgarije profiteert van zijn lidmaatschap van de EU (sinds 1 januari 2007) en zijn nauwe samenwerking met andere EU-landen (twee derde van zijn export gaat naar de EU en het profiteert van structuurfondsen en directe buitenlandse investeringen). Sinds 1997 is de Bulgaarse munt, de lev, gekoppeld aan de euro. Dankzij een voorzichtig fiscaal beleid heeft Bulgarije een lage overheidsschuld (naar schatting 28% van het bbp in 2016) en een begrotingsoverschot.

  Zoals in andere Centraal- en Oost-Europese landen heeft de Bulgaarse banksector nog heel wat groeipotentieel, zoals blijkt uit een activa/bbp-ratio voor 2015 van 107%, terwijl die voor een groep Europese landen gemiddeld 345% bedraagt. De Bulgaarse banken zijn voornamelijk in handen van buitenlandse financiële instellingen die internationaal actief zijn. De concentratie in de Bulgaarse banksector is nog altijd erg laag maar begint toe te nemen. De top 5 van de banken heeft qua kredieten en deposito’s ongeveer 60% van de markt in handen.

  Het groeipotentieel van de banksector gekoppeld aan de hoger dan verwachte economische groei zal naar verwachting een van de belangrijkste krachten worden achter de sterke groei van de Bulgaarse markt, die aan belang zal winnen voor de KBC-groep.

   

  Aanwezigheid van KBC in Bulgarije (www.cibank.bg, www.dzi.bg, www.kbc.com)

  In 2007 verwierf KBC zowel CIBANK als DZI Insurance. De afgelopen jaren is de samenwerking tussen DZI en CIBANK op het vlak van bankverzekeren aanzienlijk toegenomen.

  CIBANK staat momenteel op de negende plaats qua totaal activa. De bank bedient zo'n 250.000 particuliere klanten en kmo's via een netwerk van ongeveer 100 kantoren en via elektronische kanalen. De distributie van verzekeringen verloopt via verschillende kanalen. CIBANK is een universele bank, met de klemtoon op woningkredieten en sparen. Ze biedt een volledig gamma financiële diensten aan volgens het succesvolle bank-verzekeringsmodel van KBC. CIBANK heeft voor 1,5 miljard euro aan activa (9M2016), een kredietportefeuille van 0,8 miljard euro en 0,8 miljard euro aan deposito's.

  DZI Insurance is actief in zowel levensverzekeringen als schadeverzekeringen, met een marktaandeel van respectievelijk 12% en 11%.

   

  UBB: een speler met mogelijkheden voor expansie en synergie (www.ubb.bg, www.nbg.gr)

  UBB werd opgericht in 1992 door de fusie van 22 Bulgaarse regionale commerciële banken en maakte sinds 2000 deel uit van de financiële groep van National Bank of Greece (NBG).

  UBB bedient particulieren, kmo's en grote bedrijven en biedt het volledige gamma financiële en bankproducten aan, waaronder investment banking, verzekeringen, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, brokerage en leasing via verbonden vennootschappen. Het netwerk van UBB omvat 190 kantoren en 691 bankautomaten op strategische locaties in het hele land.

  UBB is qua activa (3,7 miljard euro) de op drie na grootste bankgroep in Bulgarije en had eind september 2016 een marktaandeel van 8%. UBB bedient ongeveer 900 000 particuliere klanten en heeft wat retailkredieten betreft een marktaandeel van 11%. UBB is ook sterk aanwezig in de markt voor corporate banking met een aandeel van 8% in bedrijfskredieten.

  UBB heeft een sterke track record in rendabiliteit vóór voorzieningen. De bank heeft een stevige kapitaalpositie (CET1-ratio van 27,8% op het einde van het derde kwartaal van 2016) en rapporteerde van de grootbanken de hoogste CET1-ratio zowel in het basis- als in het ongunstige stresstestscenario bij de Asset Quality Review stresstesten van 2016. De kosten-inkomstenratio bedroeg in 2015 47%. Dat maakt het een van de meest kostenefficiënte banken in de sector.

  UBB maakt deel uit van de NBG-groep, een van de grootste financiële instellingen in Griekenland, die al meer dan 160 jaar succesvol bezig is op de financiële markt. NBG is actief in 11 landen en controleert, behoudens UBB, 8 banken en 53 bedrijven die financiële en andere diensten aanbieden, met meer dan 20.000 medewerkers.  NBG is genoteerd aan de beurs van Athene sinds die opende in 1880. Sinds oktober 1999 is NBG ook genoteerd aan de Beurs van New York.

   

  Interlease, een 100% dochter van NBG, is een gevestigd merk. Het is al 21 jaar aanwezig in de markt en de op twee na grootste aanbieder van leasingdiensten in Bulgarije met een aanzienlijk marktaandeel in alle belangrijke activaklassen.

  o Leasing van bedrijfsmiddelen: 15,7%

  o Autoleasing: 13,4%

  o Commerciële voertuigen: 10,4%

  o Vastgoed: 8,9%

  Daarmee biedt het KBC een platform voor verdere groei.

   

   

  Contacteer ons
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Over KBC Group

  Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

  KBC Group
  Havenlaan 2
  B - 1080 Brussels
  Belgium