• Français
 • Nederlands
 • English
 • Skip to Content
  Search

  Duiding

  KBC Groep geeft duiding bij vergoeding CEO en Directiecomité n.a.v. publicatie jaarverslag 2015

  KBC vergoedt zijn leden van het Directiecomité steeds volgens de toepasselijke wetgeving, de Corporate Governance Code en marktgegevens. Een Vergoedingscomité bewaakt zowel de bedragen van de vergoedingen als de manier van toekennen en geeft hierover advies aan de Raad van Bestuur die de uiteindelijke beslissingen neemt. Daarbij geldt als basisbeginsel dat de leden van het Directiecomité recht hebben op een billijke vergoeding die in verhouding staat tot de door hen geleverde bijdrage aan het beleid en de groei van de groep.

  De individuele vergoeding van de leden van het Directiecomité bestaat uit een vaste maandvergoeding en een prestatiegebonden variabele vergoeding op jaarbasis.

  De niet-uitvoerende bestuurders krijgen een jaarlijkse, vaste vergoeding die noch prestatiegebonden, noch resultaatsgebonden is, en het presentiegeld per bijgewoonde vergadering. Het zwaartepunt van de vergoeding ligt bij de presentiegelden. Het presentiegeld wordt bij vergaderingen die samen met de Raad van Bestuur van KBC Bank en/of KBC Verzekeringen plaatsvinden slechts eenmaal uitgekeerd aan de bestuurders die in meerdere van die Raden zetelen. Gezien zijn ruime tijdsbesteding als verantwoordelijke voor het permanente toezicht op de zaken van de KBC-groep geniet de voorzitter van de Raad een afzonderlijk vergoedingsregime dat uitsluitend bestaat uit een vaste vergoeding. Die vergoeding wordt afzonderlijk vastgelegd door het Vergoedingscomité en goedgekeurd door de Raad.

  Voor meer details en achtergrondinformatie over het vergoedingsbeleid voor de CEO, de leden van het Directiecomité en van de Raad van Bestuur van KBC Groep, verwijzen wij u graag door naar het jaarverslag 2015 van KBC Groep (Remuneratieverslag over het boekjaar 2015) op onze website (www.kbc.com).

  (U vindt meer duiding in de pdf in bijlage)

  Contacteer ons
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Over KBC Group

  Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

  KBC Group
  Havenlaan 2
  B - 1080 Brussels
  Belgium