KBC Groep
Select your language
  Search

  Economische berichten

  Update vooruitzichten wereldeconomie

  Uit recente conjunctuurdata uit de VS, de eurozone en zelfs China blijkt dat de verbetering van de wereldconjunctuur zich geleidelijk voortzet.

  • De groei van de economie in de westerse landen wordt in belangrijke mate gedreven door de consumptiegroei, ondersteund door een verder dalende werkloosheidsgraad.
  • Daarnaast blijft de aanhoudend lage olieprijs de reële inkomensgroei ondersteunen.
  • De headline-inflatie is nog altijd laag, maar zal de komende maanden geleidelijk oplopen.
  • Met een werkloosheidsgraad die in de VS het peil benadert dat overeenstemt met volledige werkgelegenheid, maakt de Fed zich allicht al in september op voor een eerste renteverhoging.

  Gegeven het uiterst soepele monetaire beleid in de rest van de wereldeconomie, en vooral in de eurozone, hoeft dat echter niet te leiden tot een forse opsprong van de obligatierentes zoals in 1994. Conjunctuurrisico’s blijven evenwel bestaan. Terwijl Europa voor de Griekse schuldenproblematiek vijf minuten na twaalf uiteindelijk toch een (tijdelijke?) oplossing heeft gevonden, kunnen een aantal kwetsbare opkomende economieën in de problemen komen wanneer de verkrappingscyclus door de Fed op gang komt. Het groeiherstel van de wereldeconomie zal hierdoor echter niet in het gedrang komen.

  Meer hierover vindt u in het document als bijlage.

  Evolutie olieprijs

  Contacteer ons

  Cora Vandamme

  Economic analyst

  Ilse De Muyer

  Corporate Communication Manager

  Published with Prezly