• English
 • Français
 • Nederlands
 • Search

  Eerste halfjaar van 2015 levert een stevige winst op van 1,2 miljard euro.

  De liquiditeitspositie en kapitaalbasis blijven sterk.*

  Donderdag 6 augustus 2015 — Door het toenemende vertrouwen van onze klanten zijn de krediet- en depositovolumes gestegen in bijna alle landen waar we actief zijn. Ook de inkomsten uit onze investerings- en assetmanagementactiviteiten bleven stevig. In een economische context van lage rentevoeten, een geleidelijk economisch herstel en politieke uitdagingen voor Europa, sloot KBC het tweede kwartaal van 2015 af met een uitzonderlijk goede nettowinst van 666 miljoen euro. Dat is beduidend hoger dan de 510 miljoen euro van vorig kwartaal en de 334 miljoen euro die we boekten in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Het totale resultaat voor het eerste halfjaar van 2015 bedraagt 1 176 miljoen euro. Bovendien blijft onze liquiditeitspositie sterk en verstevigde onze kapitaalbasis verder.

  Financiële hoofdlijnen van het tweede kwartaal van 2015, in vergelijking met het eerste kwartaal van 2015

  • Zowel de bank- als de verzekeringsfranchises in onze kernmarkten en onze kernactiviteiten leverden een sterk resultaat.
  • We verleenden opnieuw meer kredieten in België (+1%), Tsjechië (+2%), Slowakije (+3%) en Bulgarije (+2%) en de klantendeposito’s stegen verder in alle landen waar we aanwezig zijn: België (+2%), Tsjechië (+1%), Hongarije (+4%), Slowakije (+3%), Bulgarije (+3%) en Ierland (+7%).
  • Onze nettorente-inkomsten bleven stevig, maar de nettorentemarge nam af van 2,10% naar 2,06%.
  • De verkoop van schadeverzekeringsproducten was sterk ten opzichte van vorig jaar in al onze markten en de gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen bedroeg een uitstekende 86% year-to-date. De verkoop van levensverzekeringsproducten daalde.
  • Onze klanten voerden hun beleggingsportefeuilles beheerd bij KBC verder op. Het beheerd vermogen van onze groep eindigde op 204 miljard euro, ondanks de negatieve koersontwikkeling. Onze nettoprovisie-inkomsten bleven sterk en stegen met 1% ten opzichte van het vorige kwartaal.
  • De stijging van de rentevoeten had een gunstig effect op de waardering van de derivaten gebruikt voor balansbeheer.
  • Als we geen rekening houden met de speciale bankenheffingen, bleven de kosten stabiel. De kosten-inkomstenratio bedroeg een gunstige 55% year-to-date, of 52% op aangepaste basis.
  • De kredietkosten bedroegen een lage 0,30% van onze kredietportefeuille year-to-date.
  • Onze liquiditeitspositie blijft heel goed, en onze kapitaalbasis – met een common equity ratio van 16,7% (fully loaded, Deense Compromismethode) – blijft ruim boven de doelstelling van de toezichthouder.

  Johan Thijs, Groeps-CEO:

  "KBC tracht voortdurend om de snel wijzigende behoeften en verwachtingen van zijn klanten beter te detecteren met als doel de klantenervaring te verbeteren. We zetten de klant centraal bij de projecten en initiatieven die we opstarten.

  Dat deze aanpak loont, bewijzen de stijgende klantentevredenheid en het toenemende vertrouwen bij zowel bestaande als nieuwe klanten. In het tweede kwartaal van 2015 boekten we een uitstekend nettoresultaat van 666 miljoen euro, in een nochtans moeilijk politiek en economisch klimaat. Het vertrouwen dat onze klanten in ons stellen, blijft intact. Dat blijkt uit de groei van onze depositobasis, onze kredietportefeuille en de nettostijging van de verkoop van beleggingsproducten. De aanhoudend lage rentevoeten bleven evenwel een uitdaging voor de hele financiële sector.

  Dat sterke resultaat bevestigt ons geloof in de sterkte van onze kernactiviteit, namelijk bankverzekeren in België, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Bulgarije. We willen er iedere dag opnieuw voor zorgen dat onze activiteiten onze klanten, aandeelhouders en andere stakeholders ten goede komen, en onze medewerkers zetten zich daar ten volle voor in. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat onze klanten en stakeholders stellen in ons bedrijf en onze medewerkers.

  Een overname in Slowakije in het voorbije kwartaal bevestigt onze hernieuwde ambitie om te groeien in onze kernmarkten, zowel extern als organisch. De overname van Volksbank Leasing Slovakia is effectief een uitgelezen kans om onze activiteiten in Slowakije uit te breiden. Tegelijk past ze perfect in onze strategie om ons te concentreren op onze stevige fundamenten: een gezond, klantgericht bankverzekeringsmodel en een sterk risicoprofiel.

  Dat betekent ook een stevige liquiditeitspositie die wordt ondersteund door een heel solide en trouwe klantendepositobasis in onze kernmarkten in België en Centraal-Europa, en een comfortabele solvabiliteit. Dat geeft ons ruimte voor bijkomende kredietverlening aan onze klanten en voor een actieve ondersteuning van de gemeenschappen en economieën waarin we actief zijn."

  U vindt in bijlage het persbericht en de bijbehorende presentaties van de 2KW2015-resultaten van KBC Groep.

  * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

  Johan Thijs, CEO KBC Group
  Nettoresultaat KBC Group voor 2KW2015 in miljoenen euro
  Opdeling van het nettoresultaat van KBC Group voor 2KW2015 in miljoenen euro
  Viviane Huybrecht General Manager Corporate Communication / Spokesperson at KBC Group
  Wim Allegaert Head of Investor Relations at KBC Group