• Nederlands
 • KBC Groep
  Select your language
  Search

  EMAS-label siert de KBC-voorgevel van Havenlaan 2

  KBC beheerst milieurisico’s

  Vrijdag 23 januari 2015 — Sinds vandaag hangt er aan de voorgevel van KBC aan de Havenlaan 2 te 1080 Brussel het sterk gegeerde EMAS-label.

  EMAS is het excellentiemodel voor bedrijfsinterne milieuzorg van de Europese Commissie[1].  EMAS staat voor European Eco-Management and Audit Scheme.

  KBC is de eerste Belgische financiële instelling die zich voor dit Europees Milieumanagement- en Audit Schema - mocht laten registreren.

  De EMAS-registratie is pas mogelijk als er een publieke milieubeleidsverklaring wordt opgesteld en er een managementsysteem wordt geïmplementeerd om dat beleid uit te voeren.

  “Kennis en ervaring uitwisselen is in milieuzorg bijzonder belangrijk”, zegt Geert Cromphout, directeur Facilitair bij KBC. “Deze kennis en ervaring zorgen immers voor het levensnoodzakelijke draagvlak om soms weinig evidente, maar noodzakelijke maatregelen te kunnen nemen. Dat draagvlak moet er in het ganse bedrijf zijn, zowel bij de top als bij de basis. Dat is één van de redenen waarom we bij KBC zo inzetten  op personeelsbetrokkenheid en sensibilisering.”

  Andere belangrijke accenten binnen EMAS zijn het vastleggen van milieudoelstellingen, de resultaten ervan zorgvuldig opvolgen en publiek maken. Het voldoen aan wettelijke bepalingen rond milieu is een minimumvereiste om EMAS te behalen.

  De vereenvoudiging en transparantie van de interne milieuzorg, zorgen ervoor dat KBC:

  • anticipeert op de complexe wettelijke milieubepalingen,

  • de relatie verbetert met externe belanghebbenden zoals vergunningverlenende instanties,

  • continuïteit garandeert voor het draagvlak bij de medewerkers,

  • een betere scoring krijgt van de ratingbureau’s in duurzaamheid.

  Door te voldoen aan de eisen van EMAS beheerst KBC de milieurisico’s en de hieraan verbonden kosten.

  Het milieubeleid van KBC wordt uitgevoerd door middel van een milieubeheersysteem gebaseerd op een risico-analyse. Hierdoor wordt een systematische aanpak van bedrijfsinterne milieuzorg gegarandeerd. De sturing gebeurt vanuit de milieucel van KBC.

  KBC heeft een ingebed milieuzorgsysteem dat in de praktijk systematisch wordt toegepast. Daarbij sensibiliseert KBC zijn werknemers voor milieu op het werk en thuis.

  Sinds 2009 voldoet KBC aan de eisen van de internationale excellentienorm ISO 14001. In 2012 mikte KBC ook op EMAS. EMAS legt de lat hoger voor sluitende wettelijke conformiteit, personeelsbetrokkenheid en het publiek maken van de milieuprestaties.

  Om EMAS te kunnen verkrijgen, besteedde KBC extra aandacht aan:

  • interne milieucampagnes,
  • milieudoelstellingen die deel uitmaken van een niet recurrent resultaatsgebonden voordeel (NRRV)[2] met name de reductie van papier, CO2-uitstoot van gas en leasewagens evenals de reductie van het elektriciteitsverbruik en de reductie van woon-werk - en dienstverplaatsing door intensief gebruik van teleconferentie.

  Een pluspunt voor het behalen van EMAS was de lokale integratie en het goed nabuurschap dat KBC nastreeft. KBC wil samen met verschillende organisaties in de omgeving van het hoofdkantoor in Brussel,  kansarmoede bestrijden en het stedelijk weefsel herstellen. Door financiële steun aan sociale organisaties en door schenking van tweedehandsmeubilair en  computers.

  Opbrengsten uit verkoop van tweedehandsmeubilair aan het personeel, gaan integraal naar BRS, een stichting die de armere bevolking in het Zuiden helpt in duurzame ontwikkeling.

   

  [1] Verordening N° 1221/2009 over de vrijwillige deelname van organisaties aan een communautair Milieubeheersysteem

  [2] Een vergoeding die uitgekeerd wordt op voorwaarde dat een vooropgestelde doelstelling wordt gerealiseerd. De modaliteiten van deze uitkering worden vastgelegd in een CAO.

  EMAS-label op de voorgevel
  Onthulling van het EMAS label door Geert Cromphout, Directeur Facilitair KBC en Regine Peeters, adjunct algemeen directeur Leefmilieu Brussel.
  Ilse De Muyer Corporate Communication Manager