Euronext neemt KBC op in nieuwe BEL ESG-beursindex

Euronext neemt KBC op in nieuwe BEL ESG-beursindex

KBC is trots dat Euronext vanaf vandaag het KBC-aandeel opneemt in de nieuwe BEL®ESG-beursindex. Deze nieuwe index identificeert en volgt de BEL®20- en BEL®Mid-bedrijven die door hun concrete werking en beleid een uitstekende ESG-score krijgen via een gerespecteerd extern assessment.

Deze duurzame index volgt de Brusselse beursgenoteerde bedrijven met de beste prestaties op sociaal vlak en op vlak van milieu en bestuur (ESG: Environment, Social, Governance). Hij is gebaseerd op de ESG-gegevens van Sustainalytics en opgebouwd volgens het label Towards Sustainability van Febelfin.

Met deze nieuwe index wil Euronext een antwoord bieden aan de groeiende vraag van de markt naar duurzame beleggingsinstrumenten. Beleggers vinden zo de weg naar die bedrijven die focussen op een duurzamere toekomst door economische resultaten te combineren met duurzaamheidsoverwegingen. ​

KBC is trots deel te mogen uitmaken van deze nieuwe index. Het bewijst dat de groepswijde duurzaamheidsstrategie van KBC en haar transparante communicatie hierover steeds ruimere erkenning krijgen. KBC publiceert over duurzaamheid op verschillende niveaus en richt zich daarmee tot uiteenlopende stakeholders. Cruciaal in de KBC-rapportering zijn het Duurzaamheidsverslag en het Klimaatrapport. Het Duurzaamheidsverslag geeft inzage in de vooruitgang die KBC heeft geboekt op het vlak van duurzaamheid, in de gecreëerde stakeholderwaarde en in de manier waarop KBC zijn korte- en lange termijnimpact in de waardeketen beheert. Het Klimaatrapport schetst de groepswijde klimaatvisie en -ambities van KBC voor de komende jaren op het vlak van kredietverlening en vermogensbeheer.

De inzichten van KBC evolueren mee met de voortdurend veranderende percepties en verwachtingen van de stakeholders. Daarom betrekt KBC hen in een open dialoog en communiceert het transparant over ambities, doelstellingen, plannen en initiatieven. Begin dit jaar ontving KBC het Terra Carta-zegel van het Sustainable Markets Initiative. Dat is een duidelijke erkenning van de voortdurende inspanningen op het vlak van duurzaamheid die KBC heeft geleverd in zijn lange geschiedenis als financiële instelling, en tegelijkertijd ook een stimulans om op deze ingeslagen weg verder te gaan.

De opname van KBC in de nieuwe BEL®ESG-index sluit dan ook naadloos aan bij deze internationale erkenning.

Persbericht Perbericht.pdf - 143 KB

 

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium