• English
 • Nederlands
 • Français
 • Skip to Content
  Search

  Europese stresstest 2016 van de EBA bevestigt dat KBC adequaat gekapitaliseerd blijft.

  Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

  KBC meldt dat de Europese Bankautoriteit EBA vandaag de resultaten bekendmaakte van de Europese stresstest voor 2016. Een beknopt overzicht van de gegevens van KBC vindt u op www.kbc.com.

  De impact van de stresstest op de fully loaded common equity tier 1-ratio van KBC (CET1-ratio: 14,9% eind 2015) verhoogde die ratio met 1,3 procentpunt tot 16,2% in het basisscenario (+1,0 procentpunt op phased-inbasis). In het ongunstige scenario zou de fully loaded CET1 van KBC 3,6 procentpunten dalen tot 11,3% (-3,9 procentpunten op phased-inbasis, eveneens met een daling tot 11,3%). De leverage ratio van KBC, die zich eind 2015 op 6,32% bevond, zou in het basisscenario stijgen tot 7,4%, en in het ongunstige scenario slechts dalen tot 5,7%.

  Johan Thijs, CEO van KBC Groep licht toe: "De resultaten van deze theoretische oefening van de EBA geven ons bijkomende inzichten op de kapitaalvereisten waaraan KBC in verschillende mogelijke economische scenario's moet kunnen voldoen. Ze vormen ook een geruststelling voor onze stakeholders, die hun vertrouwen in ons hebben geplaatst, dat KBC goed gekapitaliseerd is. KBC blijft er garant voor staan dat gepaste kapitaalniveaus aangehouden worden. De resultaten tonen ook aan dat KBC sterke fundamenten heeft: een gezond klantgericht bankverzekeringsmodel, een stevige liquiditeitspositie, ondersteund door een erg solide en loyale klantendepositobasis in onze kernmarkten België, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Bulgarije, alsook in Ierland, en een comfortabele solvabiliteit die ons ruimte geeft voor bijkomende kredietverlening aan onze klanten en een actieve ondersteuning van de gemeenschappen en economieën waarin we actief zijn."

  KBC was onderworpen aan de Europese stresstest 2016, uitgevoerd door de Europese Bankautoriteit EBA in samenwerking met de Nationale Bank van België (NBB), de Europese Centrale Bank (ECB), de Europese Commissie (EC) en het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB).

  KBC neemt nota van de aankondiging door de EBA vandaag en erkent de resultaten van die oefening. De Europese stresstest 2016 bevat geen slaag- of faaldrempel, maar is bedoeld om de toezichthouders belangrijke informatie te leveren voor hun doorlichtingsproces in 2016. Op basis van de resultaten zullen de bevoegde autoriteiten dus kunnen beoordelen of KBC in stressscenario's voldoet aan de toepasselijke minimale en bijkomende kapitaalvereisten,  en dat volgens een gemeenschappelijke methode en op basis van uniforme assumpties.

  Het ongunstige stresstestscenario, opgesteld door de ECB en het ESRB, beslaat een tijdshorizon van 3 jaar (2016-2018). Bij de stresstest werd voor de hele periode uitgegaan van de balans van december 2015. Er werd dus geen rekening gehouden met latere aanpassingen van de bedrijfsstrategie of veranderingen sindsdien in de bedrijfsvoering. Hij vormt geen voorspelling van de winstontwikkeling van KBC.

  Achtergrond

  De Europese stresstest 2016 is een verplichte bottom-upoefening die banken een gemeenschappelijke methodologie en templates aanreikt om op een consistente manier de impact van dezelfde scenario's na te gaan. Zo kunnen de stakeholders correct vergelijken en beoordelen in hoeverre Europese banken en het Europese bankensysteem schokken kunnen incasseren. Bij de oefening werd uitgegaan van statische balansen. De oefening van 2016 hanteert geen hurdle rates of kapitaaldrempels.

  Er wordt geanalyseerd hoe de kapitaalpositie van een bank zich ontwikkelt, gesteld dat de balans drie jaar lang, tot 2018, gelijk blijft, en dat in een basis- en een ongunstig scenario. Het ongunstige scenario omvat de vier systeemrisico's die volgens het ESRB de belangrijkste bedreigingen vormen voor de stabiliteit van de Europese banksector: (i) een abrupte algemene stijging van de actueel lage obligatierente, versterkt door een beperkte liquiditeit van de secundaire markt; (ii) zwakke winstvooruitzichten voor banken in een omgeving van lage nominale groei bij onvolledige balanscorrecties; (iii) toegenomen bezorgdheid over de houdbaarheid van de schulden in de openbare en de niet-financiële private sectoren bij een lage nominale groei; (iv) toekomstige druk van een snel groeiende schaduwbanksector, versterkt door overloop- en liquiditeitsrisico's.

  Een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden en een gedetailleerde toelichting van de gebruikte methodes en scenario's zijn beschikbaar op de websites van de ECB en de EBA.

  Deze informatie dient enkel ter vergelijking en mag in geen geval rechtstreeks worden vergeleken met de andere informatie die KBC publiceert.

  * Dit perscommuniqué bevat informatie die is onderworpen aan de transparantievoorschriften voor beursgenoteerde vennootschappen.

  Over KBC Group

  Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

  KBC Group
  Havenlaan 2
  B - 1080 Brussels
  Belgium