Financiële geletterdheid voor iedereen met DIGIwijs en Get-a-Teacher

  • Met DIGIwijs werden al 4 000 klanten wegwijs gemaakt in de apps KBC Touch en KBC Mobile. KBC plant dit jaar meer dan 600 events in Vlaanderen en verwacht dat 10 000 klanten zullen deelnemen aan deze gratis opleidingen.
  • Met Get-a-Teacher gaven KBC-lesgevers op vraag van scholen in Vlaanderen tijdens het schooljaar 2017-2018 zo’n 1 000 lessen. Zo droegen ze bij tot de financiële geletterdheid en een gezonde financiële attitude van jongeren.
  • Gezien de grote tevredenheid en vraag vanuit de onderwijswereld wordt het aanbod volgend schooljaar verdubbeld.

Al 4 000 klanten op de digitale snelweg dankzij DIGIwijs

Met het DIGIwijs-aanbod zorgt KBC via doedagen in kantoren voor een begeleide kennismaking met digitaal bankverzekeren.

Dat aanbod naar klanten omvat vier modules.

  • Een instapmodule: kennismaking met smartphone en tablet.
  • Digi-dinsdag: grondige verkenning van de eigen KBC-apps met focus op KBC Touch en KBC Mobile.
  • Apps voor gevorderden: hier verkennen de deelnemers een aantal tools in KBC Touch en KBC Mobile en apps rond sparen en beleggen, ondernemen en verzekeren.
  • Vanaf juni starten de eerste modules rond cybersecurity: hoe veilig bankieren via internet, wat zijn phishing en malware en hoe kun je je ertegen beschermen. Ook klanten die (nog) niet digitaal bankieren kunnen hieraan deelnemen.

De eerste Digi-dinsdag op 6 februari kon alvast rekenen op meer dan 800 deelnemers in 50 KBC-kantoren. Ondertussen namen al een 4 000-tal KBC klanten in Vlaanderen deel aan een van de modules. 

De Digi-dinsdagen maken deel uit van DIGIwijs: een ruimer aanbod van gratis opleidingen die klanten vertrouwd maken met de digitale evolutie en de mogelijkheden en het gebruiksgemak die dat voor hen biedt. Gezien de grote belangstelling en vraag breidt KBC het aanbod nog uit in het najaar. Zo komt er per kantoorcluster elke maand een extra sessie van de instapmodule en de Digi-dinsdag.

Op de KBC-website vinden geïnteresseerden per regio de data waarop de sessies plaatsvinden en de telefoonnummers voor inschrijving. Uiteraard kan de klant ook meteen zijn kantoor contacteren om de data te kennen en zich in te schrijven.

KBC verwacht dat het tegen het einde van 2018 zo’n 10 000 klanten begeleid zal hebben op de digitale bankverzekeringssnelweg.

 

Get-a-Teacher brengt financiële kennis tot in de klas

Financiële geletterdheid maakt deel uit van de eindtermen van middelbareschoolstudenten en is een van de focusdomeinen in het duurzaamheidsbeleid van KBC. 

KBC lanceerde daarom in april 2017 (persbericht) een initiatief om de financiële kennis, vooral bij jongeren, verder te verbeteren. Met Get-a-Teacher hebben scholen de mogelijkheid om een lesgever te ‘bestellen’ bij KBC. Die lesgever is een KBC-medewerker die daarvoor werd gescreend en geselecteerd.

Het voorbije schooljaar gaven de 52 vrijwillige KBC-lesgevers (met een gemiddelde leeftijd van 37 jaar) zo’n 1 000 lessen. Die lessen zijn conform de eindtermen en werden gescreend op hun pedagogische aanpak. Het is een gratis, compleet vrijblijvend aanbod dat volledig losstaat van de commerciële communicatie van KBC. In de lespakketten komen geen KBC-logo’s voor, noch worden KBC-producten of -diensten genoemd, laat staan gepromoot. De idee werd ontwikkeld voor scholen in Vlaanderen.

Het huidige aanbod omvat basispakketten per leergraad over de functie van een financiële instelling, betalingsverkeer, lenen, verzekeren, sparen en beleggen. Daarnaast is er een basispakket over ondernemen beschikbaar dat zich richt tot het 7e jaar secundair en niet-economische hogeschoolrichtingen.

Heel wat scholen gingen gretig in op het Get-a-Teacher-aanbod:

·        aantal gegeven lessen: 786 (tegen eind juni 2018: 946)

·        aantal bereikte leerlingen: 10 247 (tegen eind juni 2018: 12 134)

·        aantal bereikte leerkrachten: 248

·        aantal bereikte scholen: 256

Alle betrokken partijen zijn tevreden over Get-a-Teacher:

-        De leerlingen geven aan dat ze praktijkinformatie krijgen, ook over ondernemen;

-        Zowat alle leerkrachten raden de pakketten aan aan collega-leerkrachten;

-         De KBC-lesgevers/-vrijwilligers voelen dat ze jongeren kritisch leren nadenken en dat ze op die manier een maatschappelijk relevante bijdrage leveren aan de financiële educatie van jongeren.

Financiële geletterdheid is een focusdomein in het duurzaamheidsbeleid van KBC. KBC wenst effectief en actief zijn rol in de samenleving op te nemen.  

Daarom heeft KBC beslist om zijn engagement te vergroten en het aanbod naar scholen te verdubbelen vanaf het schooljaar 2018-2019, zodat nog meer leerlingen ermee kunnen kennismaken. Tegelijkertijd wordt het Get-a-Teacher-pakket verder uitgebreid met een module ‘budgetbeheer’.

Voor hogescholen en universiteiten wordt bijkomend een inspiratiesessie ontwikkeld: ‘Word je eigen baas, hoe doe je dat?’.

Beide modules zijn beschikbaar vanaf oktober 2018.

Meer info over Get-a-Teacher vindt u hier.

Bekijk de getuigenissen van zowel Get-a-Teacher als DIGIwijs.

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium