• Nederlands
 • Français
 • English
 • Search

  Goed begin van het jaar: bijna 400 miljoen euro winst

  Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

  Donderdag 15 mei 2014 — KBC sloot het eerste kwartaal van 2014 af met een nettowinst van 397 miljoen euro, vergeleken met een nettoverlies van 294 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2013 en een nettowinst van 520 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2013.

  Als we de invloed van de legacy-activiteiten (CDO’s, desinvesteringen) en de waardering van het eigen kredietrisico niet in aanmerking nemen, bedroeg de aangepaste nettowinst 387 miljoen euro voor het eerste kwartaal van 2014, tegenover een verlies van 340 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2013 en een winst van 359 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2013.

  Johan Thijs, Groeps-CEO: "In een klimaat van bescheiden economische groei, lage rente en lage inflatie in Europa behaalde KBC in het eerste kwartaal van 2014 een nettoresultaat van 397 miljoen euro, wat neerkomt op een aangepaste winst van 387 miljoen euro. In vergelijking met het vorige kwartaal wist de groep zijn nettorente-inkomsten te verhogen, met stabiele kredietvolumes en groeiende cliëntendeposito's versus een daling van de institutionele financiering. We haalden ook hogere inkomsten uit commissies en provisies, vooral in België. Niettemin werden de totale opbrengsten getroffen door negatieve marked-to-marketaanpassingen van  afgeleide producten gebruikt voor balansbeheer. Dankzij de lage schadeclaims behaalden we een uitstekende gecombineerde ratio voor onze schadeverzekeringsactiviteiten. De kosten-inkomstenratio lag redelijk hoog als gevolg van de Hongaarse bankenheffing die werd geboekt voor het volledige boekjaar en de voornoemde marked-to-marketaanpassingen. De waardeverminderingen op kredieten daalden fors in Ierland en waren in de andere landen erg laag.

  In het eerste kwartaal van 2014 behaalde de divisie België een nettoresultaat van 351 miljoen euro, iets onder het gemiddelde van 393 miljoen euro van de vier voorgaande kwartalen en volledig toe te schrijven aan de negatieve invloed van de marked-to-marketwaarderingen voor ALM-derivaten. Ten opzichte van het vorige kwartaal werd het eerste kwartaal van 2014 gekenmerkt door hogere nettorente-inkomsten, nettoprovisie-inkomsten en meerwaarden op de verkoop van aandelen en door een gezonde gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen. De verkoop van levensverzekeringen met gegarandeerde rente daalde evenwel. De kosten waren iets lager en de waardeverminderingen op kredieten daalden. De bankactiviteiten waren in het eerste kwartaal van 2014 goed voor 74% van het nettoresultaat, de verzekeringsactiviteiten voor 26%.

  In het eerste kwartaal van 2014 boekte de divisie Tsjechië een nettoresultaat van 138 miljoen euro. Dat ligt in de lijn van het gemiddelde van 139 miljoen euro van de vier voorgaande kwartalen. Ten opzichte van het vorige kwartaal stegen de resultaten van het eerste kwartaal van 2014 sterk en werden ze gekenmerkt door een verdere verzwakking van de Tsjechische kroon, hogere nettorente-inkomsten en meerwaarden op de verkoop van obligaties, lagere netto-inkomsten uit financiële instrumenten en provisies, een stijging van de gecombineerde ratio voor Niet-leven, die nog altijd erg goed is, en een lagere verkoop van tak 23-levensverzekeringen. De kosten en de waardeverminderingen op kredieten daalden. De bankactiviteiten waren in het eerste kwartaal van 2014 goed voor 96% van het nettoresultaat, de verzekeringsactiviteiten voor 4%.

  In het eerste kwartaal van dit jaar boekte de divisie Internationale Markten een nettoresultaat van -26 miljoen euro. Dat is heel wat beter dan het gemiddelde van -213 miljoen euro van de vier voorgaande kwartalen. Als de Hongaarse bankenheffing over het hele jaar gespreid zou worden, zou het nettoresultaat licht positief zijn. De verbetering ten opzichte van het vierde kwartaal van 2013 is grotendeels te verklaren door de sterke daling van de kredietvoorzieningen bij KBC Bank Ireland. Het eerste kwartaal van 2014 werd ook gekenmerkt door hogere nettorente-inkomsten en een beter resultaat uit financiële instrumenten, een gezonde gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen, lagere nettoprovisie-inkomsten en gelijkblijvende kosten, exclusief de Hongaarse bankenheffing die voor het volledige boekjaar werd geboekt. In totaal leverden de bankactiviteiten een nettoresultaat van -33 miljoen euro op (de positieve resultaten van Slowakije en Bulgarije werden tenietgedaan door de negatieve resultaten in Ierland en Hongarije), terwijl de verzekeringsactiviteiten een nettoresultaat van 7 miljoen euro genereerden.

  Zoals eerder bekendgemaakt, hebben we in het eerste kwartaal van 2014 een CDO gecollapsed. Daardoor daalde onze positie met nominaal ongeveer 2 miljard euro.

  Begin 2014 deden we een tweede terugbetaling aan de Vlaamse overheid. Het gaat om een bedrag van                        0,5 miljard euro (0,33 miljard euro + 50%  premie). Dat deden we opnieuw vroeger dan we moesten volgens de planning die we met de Europese Commissie waren overeengekomen en dit werd mogelijk gemaakt door onze stevige kapitaalpositie. De resterende staatssteun bedraagt nu nog 2 miljard euro.

  De liquiditeitspositie van onze groep blijft erg sterk. De LCR en NSFR zitten ruim boven 100%.

  Ook onze kapitaalpositie blijft erg sterk, zoals blijkt uit onze pro forma common equity ratio van 12,5% (Basel III, fully loaded volgens de Deense compromismethode). Voor het eerste kwartaal werd rekening gehouden met de terugbetaling van 0,5 miljard euro aan de Vlaamse overheid begin januari, met de kwartaalresultaten en met een pro-ratavoorziening voor het voorgestelde dividend dat over 2014 zou worden uitbetaald. In de pro-formaberekeningen is ook de invloed van de desinvesteringen van KBC Deutschland en Antwerpse Diamantbank opgenomen. De overeenkomsten daarvoor zijn ondertekend maar nog niet goedgekeurd door de toezichthouders. De common equity ratio blijft ruim boven onze doelstelling van 10%.

  Samengevat bevestigen die resultaten ons geloof in de sterkte van onze kernactiviteiten, namelijk bankverzekeren in België, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Bulgarije, en tonen ze dat we het jaar goed zijn begonnen. We zijn bijzonder tevreden en dankbaar dat onze cliënten en stakeholders blijven vertrouwen in ons bedrijf en zijn medewerkers."

  Als bijlage vindt u het integrale persbericht.

   

  * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

  Analyse

  Contacteer ons

  Wim Allegaert

  directeur Investor Relations, KBC-groep

  Viviane Huybrecht

  directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep