• Français
 • English
 • Nederlands
 • Search

  Hof van Beroep in Gent stelt KBC buiten vervolging in dossier kasgeldvennootschappen

  Vrijdag 6 november 2015 — Het hof van beroep in Gent vonniste gisteren om KBC Groep buiten vervolging te stellen in het zogenaamde kasgeldvennootschapsdossier. Het gerechtelijke dossier loopt al van midden de jaren negentig. De zaak is volgens het hof verjaard, en voor sommige individuele betrokkenen is ook de redelijke termijn voor een correcte behandeling van het dossier overschreden. KBC zal het vonnis verder bestuderen en doet geen verdere publieke uitspraken ter zake.

  Achtergrondinformatie

  Van eind 1995 tot begin 1997 waren KBC Bank en KB Consult betrokken bij de overdracht van kasgeldvennootschappen. Een kasgeldvennootschap wordt gekenmerkt door het feit dat de actiefzijde van de balans hoofdzakelijk uit vorderingen en kasgelden bestaat naast andere liquide activa.

  De overdracht van een kasgeldvennootschap is op zichzelf een volkomen legale transactie. In maart 1997 ontdekten de toenmalige Kredietbank en KB Consult dat in het kader van deze dossiers de kopers te kwader trouw hadden gehandeld, aangezien zij geen verdere investeringen deden in de aangekochte vennootschap en tevens geen belastingaangifte hadden ingediend. Kredietbank en KB Consult hebben toen onmiddellijk de nodige maatregelen getroffen om de commerciële relatie met deze partij stop te zetten. De bank heeft dus te goeder trouw gehandeld en werd zelf het slachtoffer van malafide handelspraktijken door de kopers voor de betrokken kasgeldvennootschappen. Zij heeft tevens van in het begin haar volledige medewerking verleend aan het gerechtelijk onderzoek.

   

  Naast een aantal burgerlijke procedures tegen KBC Bank en/of KB Consult werd KB Consult in 2004 ook in verdenking gesteld door de onderzoeksrechter, en samen met KBC Bank en KBC Groep NV opgeroepen voor de Raadkamer in Brugge. Deze stelde op 9 november 2011 KBC Groep NV buiten vervolging, maar verwees KB Consult en KBC Bank naar de correctionele rechtbank. De Belgische staat tekende hiertegen beroep aan. Het hof van beroep stelde op 5 november 2015 vast dat de verjaring in het dossier is ingetreden.

  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson