Instantoverschrijvingen zonder extra kosten voor klanten van KBC (Brussels) en CBC vanaf 4 maart

Vanaf 4 maart schrijven klanten met een KBC/CBC Plusrekening of zakelijke rekening* binnen een paar seconden geld over op de rekening van een begunstigde. Ook wanneer de begunstigde een rekening bij een andere deelnemende bank heeft. Dit kan 24 uur op 24, 7 dagen op 7, ook in het weekend en op feestdagen. Instant geld overschrijven of ontvangen kan tussen de klanten van de deelnemende banken.

Bij KBC (Brussels)/CBC is de instantoverschrijving zonder extra kosten.

 

Een KBC(*)-klant die een overschrijving doet naar een andere KBC-klant, kan dat al geruime tijd in real time m.a.w. onmiddellijk.

Met de instantoverschrijving kan hij dit nu ook naar rekeningen bij andere  Belgische banken.  De volgende Belgische banken introduceren geleidelijk aan instantoverschrijvingen: Argenta, Bank de Kremer, Bank J. Van Breda & C°, Bank Nagelmackers, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, CBC Banque, CPH Banque, Crelan, Europabank, Fintro, Hello bank!, ING België, KBC Bank, KBC Brussels, vdk bank. In de toekomst zal het aantal deelnemende banken verder uitbreiden.

Ivo De Meersman, directeur Betalingsverkeer en Kaarten KBC Bank vat de voordelen voor de klant als volgt samen: “België is één van de eerste landen waar banken hun klanten instantoverschrijvingen aanbieden. KBC wil haar klanten van bij het begin mee laten genieten van de unieke mogelijkheden die moderne betaaltechnologie biedt. Vandaag duurt een overschrijving tussen verschillende banken gemiddeld twee dagen. Wie vanaf 4 maart bij KBC een overschrijving doet via een digitaal kanaal, ziet het geld binnen de paar seconden op de rekening van de begunstigde bij een andere bank verschijnen. En dat gebeurt zonder extra kosten. Dankzij instantoverschrijvingen verlopen betalingen voortaan een stuk sneller en transparanter.”

 

De invoering van de instantoverschrijving is zorgvuldig voorbereid. Omwille van  de complexiteit en de impact wordt de uitrol gefaseerd aangepakt. De eerste instantoverschrijvingen in België zullen gebeuren vanaf 4 maart 2019. Alle deelnemende banken starten met  kleine volumes die dag aan dag stelselmatig worden verhoogd.

 

Wie kan instantoverschrijvingen uitvoeren en ontvangen bij KBC?

a)      Betaling uitvoeren
 

KBC biedt zijn klanten automatisch de snelst mogelijke  verwerking aan. De klant hoeft hiervoor zelf niks te ondernemen. Zijn overschrijving wordt automatisch zo snel mogelijk uitgevoerd wanneer:   

·        De klant een KBC/CBC/KBC Brussels Plusrekening of een zakelijke rekening heeft

·        EN De betaling gebeurt via een digitaal kanaal (KBC Touch, KBC Mobile, K’Ching en de overschrijvingsautomaat)

·        EN De bank van de begunstigde van de betaling deelneemt aan instantoverschrijvingen. Als de begunstigde bank (nog) niet deelneemt aan instantoverschrijvingen, dan blijft de verwerking van de overschrijving zoals ze vandaag gebeurt.

 

b)     Betaling ontvangen

Wanneer er via een deelnemende bank een instantoverschrijving gebeurt naar een KBC klant, dan ziet die meteen het gestorte bedrag op zijn rekening.

Voor het ontvangen van instantoverschrijvingen is er tussen de deelnemende banken afgesproken dat er geen voorwaarden aan gekoppeld zijn. Dit betekent concreet dat alle klanten instantoverschrijvingen op hun rekening kunnen ontvangen.

In de loop van 2019 zal KBC het aanbod van instantoverschrijvingen nog verder uitbreiden. Ook naar bedrijven toe zal deze aanpak verder gefaseerd worden uitgerold.

 

U vindt meer informatie op de KBC website

 

* als we verder in de tekst spreken over “ KBC “, dan geldt dat ook  voor CBC en KBC Brussels
* Onder zakelijke rekening wordt verstaan: KBC-Bedrijfsrekening, KBC-Business Pro Rekening (compte Business One CBC), KBC-Business Comfort Rekening, KBC-Business Compact Rekening, KBC-Derdenrekening, KBC-Kantoorrekening, KBC-Rubriekrekening. Overschrijvingen die via deze rekeningen gebeuren in KBC Touch, KBC Mobile of via de overschrijvingsautomaten van KBC, worden waar mogelijk uitgevoerd als instant overschrijving. In een latere fase wordt dit aanbod verder uitgebreid.

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium