• Nederlands
 • English
 • Français
 • Skip to Content
  Search

  KBC 4Q2015: KBC realiseert 2.6 miljard euro winst voor het volledige jaar

  Winst in het vierde kwartaal is 862 miljoen euro.

  Ons klantgerichte businessmodel bleef het goed doen. We hebben meer geleend aan klanten en deze hebben meer verzekeringsproducten afgenomen in bijna alle landen waar we actief zijn. Klanten hebben ons meer assets toevertrouwd wat leidde tot een hogere verkoop van beleggingsproducten. Ook de lage kredietkosten ondersteunden de nettoresultaten. In een klimaat van lage rente, een bescheiden groei van de Belgische economie maar een sterkere groei in Centraal-Europa sloot KBC het laatste kwartaal van 2015 af met een uitzonderlijke nettowinst van 862 miljoen euro, vergeleken met de 600 miljoen euro die we boekten in het vorige kwartaal en de 473 miljoen euro die we in het laatste kwartaal van 2014 boekten. De winst werd opgedreven door de liquidatie van KBC Financial Holding, maar gedrukt door waardeverminderingen op goodwill. Zonder die twee posten bedroeg het nettoresultaat in het vierde kwartaal 441 miljoen euro. Het totale resultaat voor het boekjaar 2015 bedraagt 2 639 miljoen euro (2 218 miljoen euro zonder die twee elementen), waarbij alle landen een positief resultaat genereerden.

  (lees het volledige persbericht in de bijlage)

  Financiële hoofdlijnen van het vierde kwartaal van 2015, in vergelijking met het derde kwartaal van 2015

  • Zowel de bank- als de verzekeringsfranchises in onze kernmarkten en onze kernactiviteiten deden het goed.

  • We verleenden weer meer kredieten in België (+1% in slechts een kwartaal), Tsjechië (+2%), Slowakije (+4%) en Bulgarije (+3%) en de klantendeposito's stegen verder in de meeste landen waar we aanwezig zijn: Tsjechië (+3%), Hongarije (+8%), Slowakije (+3%), Bulgarije (+4%) en Ierland (+1%).

  • Iets hogere nettorente-inkomsten ondanks het lagerenteklimaat en wat druk op de kredietmarges. Onze nettorentemarge vernauwde van 1,99% tot 1,95%.

  • In al onze markten steeg de verkoop van schadeverzekeringsproducten ten opzichte van vorig jaar. De gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen voor het boekjaar bedroeg een uitstekende 91%. De totale verkoop van levensverzekeringsproducten nam toe, met een zeer sterke stijging in Tsjechië.

  • Onze klanten bleven hun activa aan KBC toevertrouwen. Het totale beheerde vermogen van onze groep klom nog hoger tot 209 miljard euro, dankzij een netto-instroom en een positieve marktprestatie. Onze nettoprovisie-inkomsten daalden met 3%, voornamelijk door de lagere beheersvergoedingen als gevolg van een voorzichtigere beleggingspolitiek.

  • Na eliminatie van de speciale bankenheffing stegen de kosten, seizoensgebonden, voornamelijk in Groepscenter. De kosten-inkomstenratio bedroeg een goede 55% voor het boekjaar.

  • De kredietkosten voor 2015 bedroegen een uitstekende 0,23% van onze kredietportefeuille.

  • De eerder aangekondigde liquidatie van KBC Financial Holding resulteerde in positieve belastinginkomsten en een negatief nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde, samen goed voor 765 miljoen euro.

  • De waardeverminderingen op goodwill bedroegen dit kwartaal 344 miljoen euro, zonder dat dit een weerslag had op onze kapitaalratio’s.

  • Onze liquiditeitspositie blijft stevig, en onze kapitaalbasis – met een common equity ratio van 15,2% (phased-in, Deense Compromismethode) – blijft ruim boven de doelstelling van de toezichthouders, zelfs na de terugbetaling van het laatste deel van de staatssteun.

  Johan Thijs, Groeps-CEO:

  ‘Onze klanten blijven hun activa aan ons toevertrouwen en rekenen op ons om hun plannen te realiseren. Daar zijn we heel dankbaar voor. KBC draait op volle toeren en de resultaten tonen aan dat onze klantgerichte aanpak loont. We boekten een uitstekend resultaat van 2,6 miljard euro voor 2015, waarvan 862 miljoen euro in het laatste kwartaal. Dat was te danken aan een mix van goede onderliggende businessresultaten en uitzonderlijke elementen.

  De onderliggende business floreerde, zoals blijkt uit de toegenomen kredietverlening en de groei van het beheerd vermogen en de verzekeringscontracten. De voortdurende aandacht voor kostenbeheersing en de uitstekende kredietkosten ondersteunen het succes van de business.

  De aangekondigde liquidatie van KBC Financial Holding is ondertussen achter de rug en had een invloed van 765 miljoen euro na belastingen op het resultaat.

  Daarnaast hebben we door hogere lokale kapitaalvereisten en een hogere disconteringsvoet een waardevermindering op goodwill toegepast van in totaal 344 miljoen euro, bijna uitsluitend toe te schrijven aan onze activiteiten in Bulgarije en Slowakije. Dit had geen impact op onze kapitaalratio’s. De activiteiten, reputatie en kansen van die businesses staan buiten kijf.

  Tijdens het laatste kwartaal van 2015 werden we ook op de hoogte gesteld van de nieuwe minimumkapitaalvereisten, nl. een common equity tier 1-ratio (CET1) van minstens 9,75%, phased-in volgens de Deense compromismethode. Eind oktober maakte de Nationale Bank van België ook al haar nieuwe kapitaalbuffers bekend voor Belgische systeembanken. Voor KBC betekent dat een bijkomende kapitaalbuffer van 0,5% CET1 (phased-in, volgens de Deense compromismethode) voor 2016. We voelen ons comfortabel bij die doelstellingen, die we trouwens al in onze kapitaalbeheersmodellen hadden ingecalculeerd.

  Dat is ook de reden waarom we eind 2015, vijf jaar vroeger dan gepland, de volledige laatste schijf van 2 miljard euro staatssteun hebben terugbetaald aan de Vlaamse overheid, met een premie van 50%. Daarmee zijn we alle financiële verplichtingen nagekomen die ons waren opgelegd tijdens en na de recente financiële crisis en hebben we dat hoofdstuk definitief afgesloten. We zijn de overheid en onze klanten, werknemers en aandeelhouders bijzonder dankbaar voor hun steun en vertrouwen in die periode.

  Zoals we eerder al hadden aangekondigd, zullen we geen dividenduitkering voorstellen op de Algemene Vergadering voor het boekjaar 2015.

  Voor 2016 willen we voortbouwen op het elan van de voorbije jaren, met name vanuit een klantgerichte organisatie onze rol in de samenleving opnemen. Ons bankverzekeringsmodel, geschraagd door een solide liquiditeits- en kapitaalbasis stellen ons in staat om duurzame resultaten te boeken. De aanhoudend lage rentevoeten blijven evenwel een uitdaging voor de hele financiële sector. En de volatiliteit van de financiële markten vormt een uitdaging voor de provisie-inkomsten. Maar we blijven investeren in de toekomst. We rollen onze plannen op het vlak van financiële technologie proactief uit om de dienstverlening aan onze klanten nog te verbeteren.'

  Lees het volledige persbericht in de bijlage

  Contacteer ons
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Over KBC Group

  Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

  KBC Group
  Havenlaan 2
  B - 1080 Brussels
  Belgium