KBC Bank Ireland geeft update over getroffen klanten en voorzieningen in onderzoek naar trackerhypotheken

Na de mededeling van 25 oktober 2017 heeft KBC zijn intense dialoog en afspraak met de Ierse centrale bank voortgezet. Daardoor kan KBC nu aankondigen dat alle bekende problemen met betrekking tot de groepen klanten die getroffen zijn, opgelost zijn en kan het toelichting geven bij de groepen klanten waarover overeenstemming is dat ze getroffen zijn.

  • In het derde kwartaal van 2017 boekte KBC Bank Ireland in zijn financiële rekeningen een voorziening van 54,4 miljoen euro voor het lopende sectorwijde onderzoek naar trackerhypotheken, als aanvulling op de voorziening van 4,4 miljoen euro die het boekte in 2016.

  • Om de herstelbetalingen en schadevergoedingen te kunnen betalen voor recent geïdentificeerde getroffen rekeningen zal in het vierde kwartaal van 2017 een bijkomende voorziening van 61,5 miljoen euro worden geboekt.

  • In totaal heeft KBC circa 2 974 hypotheekrekeningen geïdentificeerd (een klant kan meer dan één hypotheekrekening hebben) die getroffen zijn in het kader van dit onderzoek naar trackerhypotheken.

  • De uitbetaling van herstelbetalingen en schadevergoedingen aan geïdentificeerde getroffen klanten werd al begonnen in november 2017 en zal tegen eind juni 2018 afgerond zijn.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep NV over de resultaten van dit onderzoek naar trackerhypotheken: “We hebben er altijd voor gezorgd dat KBC Bank Ireland een goed gekapitaliseerde bank is met een stevige liquiditeit, zodat de bank op elk moment al haar verplichtingen ten aanzien van haar klanten kan nakomen. De voorbije jaren en maanden hebben we hard gewerkt om van KBC Bank Ireland een toekomstbestendige digital first bank te maken die de klant volledig centraal stelt.

Het sectorwijde onderzoek naar trackerhypotheken, dat verband houdt met fouten die werden gemaakt tussen 2005 en 2009, was voor de bank een topprioriteit en KBC heeft de zaak heel ernstig genomen. KBC heeft deze herziening uitgevoerd binnen het kader van het onderzoek met de bedoeling een eerlijk resultaat te bekomen voor de klanten. Rekening houdend met haar wettelijke en contractuele verplichtingen wilde de bank er in haar eindoordeel voor zorgen dat het saldo van de overweging in het voordeel van de klant zou zijn.

Intussen hebben we veel striktere processen en controles ingevoerd om een correcte en duidelijke documentatie en grotere transparantie naar onze klanten te verzekeren, zodat het onwaarschijnlijk is dat de fouten die tussen 2005 en 2009 werden gemaakt, zich in de toekomst nog eens kunnen voordoen.

KBC herhaalt dat het de fouten erkent die in het verleden zijn gemaakt met betrekking tot trackerhypotheken en biedt daarvoor nog eens haar oprechte excuses aan.

 

Update over eerder geïdentificeerde getroffen klanten

Bij een herziening in 2010, nog vóór het huidige onderzoek, deed de bank al een rechtzetting voor 571 rekeningen van hypotheekklanten.

In oktober 2017 had KBC 417 rekeningen die eerder geïdentificeerd waren als getroffen (een klant kan meer dan één hypotheekrekening hebben).

De uitbetaling van herstelbetalingen en schadevergoedingen aan die klanten begon in november 2017. In de meeste gevallen zal de herstelbetaling en schadevergoeding volledig uitbetaald worden voor eind december 2017. Voor de resterende gevallen zal voor het einde van dit jaar een gedeeltelijke betaling gebeuren en zal de definitieve betaling naar verwachting plaatsvinden voor eind januari 2018.

 

Totaal aantal klantenrekeningen als getroffen geïdentificeerd

In onze mededeling van oktober gingen we ervan uit dat er nog eens 200 tot 600 rekeningen geïdentificeerd zouden worden.

De bank bevestigt nu dat dat cijfer is toegenomen. Als gevolg van een verdere herziening is nu een groep van circa 2 557 hypotheekrekeningen geïdentificeerd als getroffen, om diverse redenen. Die rekeningen zullen worden teruggezet naar een trackerrente, als ze nog open zijn, en zij zullen een herstelbetaling en schadevergoeding ontvangen.

De uitbetaling van die herstelbetaling en schadevergoeding voor klanten die nog maar pas als getroffen zijn geïdentificeerd, zal beginnen in januari 2018 en worden afgerond tegen eind juni 2018.

In totaal heeft KBC tot nu toe circa 2 974 hypotheekrekeningen geïdentificeerd die getroffen zijn in dit onderzoek naar trackerhypotheken.

 

Update over voorzieningen in verband met het onderzoek naar trackerhypotheken

In het derde kwartaal van 2017 boekte KBC Bank Ireland in zijn financiële rekeningen een voorziening van 54,4 miljoen euro voor het lopende onderzoek naar trackerhypotheken, als aanvulling op de voorziening van 4,4 miljoen euro die het boekte in 2016.

Om de herstelbetalingen en schadevergoedingen te kunnen betalen voor recent geïdentificeerde getroffen rekeningen, zal de voorziening voor het lopende onderzoek naar trackerhypotheken verder worden verhoogd tot in totaal 120,3 miljoen euro. Dat betekent dat een bijkomende voorziening van 61,5 miljoen euro zal worden geboekt in het vierde kwartaal van 2017.

 

 

 

Noot aan de redactie:

(1). De 490 rekeningen die als getroffen werden geïdentificeerd in oktober 2017 zijn ondertussen teruggebracht tot 417 rekeningen, omdat KBC Bank Ireland bijkomende bewijzen heeft gevonden waardoor sommige gevallen zijn opgelost en andere gevallen in andere groepen zijn ondergebracht.

Herstelbetaling = terugbetaling van overbetaalde sommen

Schadevergoeding = vergoeding voor geleden materiële en niet-materiële schade

 

 

 

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium