KBC bekroond als beste transformatie van een financiële instelling wereldwijd

KBC wint Euromoney Global Award for Excellence 2017 voor World’s Best Bank Transformation, Best Bank Transformation in Western Europe en Best Bank in Belgium

Euromoney, een van de leidende Britse professionele magazines in de financiële sector, heeft KBC gisteren tijdens de uitreiking van de Global Awards for Excellence in Londen bekroond met de “World’s Best Bank Transformation Award 2017”. Deze Global Award toont aan dat de hertekening en herpositionering van KBC internationaal wordt gewaardeerd en wordt beschouwd als een belangrijke strategische troef. KBC kreeg ook de award voor Best Bank Transformation in West-Europa en werd  tevens “Best Bank in Belgium”.  Eerder dit jaar werd CSOB door Euromoney al uitgeroepen tot “Best Private Bank in Czech Republic”. Deze meervoudige bekroning maakt van KBC meer dan ooit een referentie op het vlak van klantgericht bank-verzekeren.

Johan Thijs, groeps-CEO van KBC, reageert verheugd: “Ik ben bijzonder trots op deze internationale erkenning. KBC vandaag is fundamenteel verschillend van wat het tien, zelfs vijf jaar geleden was. Onze groep heeft na de financiële crisis in een diepe put gezeten, maar heeft zich op korte tijd heruitgevonden om met de nodige daadkracht te beantwoorden aan de uitdagingen en verwachtingen van de gedigitaliseerde samenleving. Deze Euromoney Global Awards vormen een duidelijke appreciatie van het harde maar succesvolle werk van de voorbije jaren van al onze medewerkers. Onze bedrijfsstrategie, onze bedrijfscultuur en onze inzet werpen duidelijk hun vruchten af, wat al onze stakeholders ten goede komt. Wij zijn met de steun van onze klanten, onze aandeelhouders en onze medewerkers in onze kernmarkten een referentie geworden en krijgen daar nu ook internationale erkenning voor. Daar mogen wij allen niet alleen terecht fier op zijn, maar dat geeft ons ook vertrouwen om de toekomst met dezelfde dynamiek voor te bereiden.

Daniel Falque, CEO KBC België, voegt daaraan toe: “Dat KBC België voor het tweede jaar op rij de Best Bank in Belgium Award krijgt, bewijst dat onze keuze om ons als klantgerichte, duurzame bank-verzekeraar op te stellen de juiste was.  De snel evoluerende manier waarop onze klanten omgaan met financiële dienstverlening en technologische ontwikkelingen bepalen mee de weg die KBC inslaat. Onze klanten vragen toegankelijke oplossingen die bankieren en verzekeren voor hen gemakkelijk maken en waardoor ze tijd kunnen besparen. Daarom zetten wij maximaal in op snelheid, bereikbaarheid en betrouwbaarheid van alle kanalen langs waar zij met KBC in contact komen. Enkel zo kunnen we hen een unieke en optimale klantenbeleving bieden, ondersteund door de duizenden toegewijde medewerkers in ons bank- en ons verzekeringsbedrijf.”

De jury van Euromoney had vooral aandacht voor het unieke en succesvolle geïntegreerde bank-verzekeringsmodel van KBC en de ingrijpende hertekening van de groep na de financiële crisis. Dankzij de substantiële afbouw van de balans, de verlaging van het risicoprofiel van de groep en het verkleinen van de geografische voetafdruk en de complexiteit van de groep, slaagde KBC erin om - 5 jaar vroeger dan voorzien -  de tijdens de crisis ontvangen overheidssteun integraal terug te betalen en uit te groeien tot een van de meeste solide en rendabelste financiële instellingen van Europa.

De consequent uitgevoerde strategische keuzes van KBC, de uitgesproken focus op klantgerichtheid en omni-kanaalaanpak, de specifieke PEARL-bedrijfscultuur, de efficiëntie van de organisatie en de financiële slagkracht hebben ertoe bijgedragen dat KBC zichzelf opnieuw op de kaart heeft gezet en door selectieve overnames in zijn kernmarkten de ambitie waarmaakt om er tot de marktleiders te behoren. Al deze elementen samen maken dat het KBC van vandaag op geen enkele manier nog te vergelijken valt met het “oude” KBC en klaar staat om de digitale transformatie van onze samenleving te vertalen in een aangepaste strategie en mindset.

Deze Global Awards vormen daarom zowel een blijk van erkenning als van vertrouwen: erkenning voor het ingrijpende veranderingsproces dat KBC in de voorbije jaren doormaakte, en vertrouwen in de manier waarop KBC zal omgaan met de technologische evolutie die een nieuwe context voor het bank-verzekeren creëert.

Daarom is deze Euromoney Global Award voor “World’s Best Bank Transformation” voor KBC meer dan een bekroning: hij is evenzeer een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium