• Nederlands
 • English
 • Français
 • Skip to Content
  Search

  KBC bereidt toekomst voor samen met sociale partners

  Nieuwe cao’s

  Op 15 januari 2016 sloten KBC en de sociale partners LBC-NVK en BBTK een nieuwe tewerkstellings-cao tot einde 2017.

  Deze cao garandeert voor de jaren 2016 en 2017 opnieuw werkzekerheid en regelt de modaliteiten op het vlak van eindeloopbaanbeleid.

  Op 14 december 2015 bereikte KBC ook al een akkoord met LBC-NVK en BBTK over de verruimde beschikbaarheid van de Regionale Adviescentra.

  KBC en de sociale partners werken ondertussen aan de uitvoering en implementatie van de principiële afspraken uit deze cao’s.

  De belangrijkste punten uit de nieuwe tewerkstellings-cao zijn:

  De verlenging van de werkzekerheidsgarantie voor 2016 en 2017.

  • De financiële sector wordt geconfronteerd met belangrijke uitdagingen enveranderingen (wijzigend klantengedrag, technologische/digitale revolutie, regulatoire vereisten, lagerenteklimaat, ...). KBC verwacht dat ook de komende jaren de tewerkstelling (sterk) onder druk zal staan. De snelheid waarmee de aanpassingen zullen gebeuren, wordt in belangrijke mate bepaald door de klanten en hun wijzigend gedrag en kan bijgevolg moeilijk vandaag ingeschat worden. KBC dient zich continu en geleidelijk aan te passen.

  • Dat maakt werkzekerheid des te belangrijker, zeker in economisch moeilijke tijden.

  • In de nieuwe cao verbindt KBCzich ertoe om niemand -individueel of collectief- te ontslaan omwille van herstructurering oforganisatorische en economische redenen.

  • Als medewerkers vrijkomen, dan is herinzet het uitgangspunt. KBC engageert zich om medewerkers die vrijkomen, mits een billijke flexibele ingesteldheid, opnieuw in een passende functie in te zetten.

  Het behoud van de drempel voor tijdskrediet op 12,5%.

  • Dat wil zeggen dat bij KBC tot 12,5% van de medewerkers met tijdskrediet kan gaan (wettelijk voorziene minimum is 5%).
  • Een verlenging van de afspraken waardoor KBC zich engageert om de gelden die we wettelijk moeten voorzien voor de zogenaamde “risicogroepen”, te besteden aan de relevante doelgroepen binnen de onderneming.
  • Specifieke loopbaanbegeleidingsmaatregelen voor 50-plussers en eindeloopbaanmaatregelen via het Minervaprogramma waarbij medewerkers stilstaan bij het einde van hun loopbaan en een keuze maken uit 5 tracks / loopbaantrajecten  (cf. details in uitgebreid persbericht van 20 februari 2014 op www.kbc.com),.

  De belangrijkste punten uit de cao Verruimde beschikbaarheid Regionale Adviescentra zijn :

  • Er werd een kader gecreëerd waarbinnen Regionale adviescentra voortaan elke dag bereikbaar zijn van 8u ’s morgens tot 22u ’s avonds. Op zaterdag van 9u tot 17u.
  • Wanneer en hoe dit praktisch wordt opgestart, wordt momenteel nog uitgewerkt.

   Achtergrond :

   Sinds eind september 2015 heeft elke regio zijn regionaal adviescentrum. KBC merkt dat de dienstverlening aanslaat bij de klanten. De experimenten met advies en verkoop via telefoon of video chat zijn goed en vooral hoopvol waardoor een verdere uitbreiding van het aanbod en openingsuren een logische keuze is. Dat is in het voordeel van klanten die meer en meer gewoon worden aan een continue dienstverlening maar ook van handelaars die door E-commerce nood hebben aan uitgebreidere ondersteuning. Ook voor KBC-werknemers zijn dat kansen op ruimere tewerkstelling en velen zijn ook bereid om op andere uren te presteren in ruil voor meer vrije tijd tijdens de week of tijdens de kantooruren. De regionale adviescentra zijn vandaag bereikbaar elke weekdag tot 20u en op zaterdagvoormiddag.

  Contacteer ons
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Over KBC Group

  Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

  KBC Group
  Havenlaan 2
  B - 1080 Brussels
  Belgium