KBC bevestigt dat ČSOB (Tsjechië) een uitspraak in arbitrage heeft gekregen in de arbitrageprocedure tegen ICEC- Holding

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie - Bekendmaking van Voorwetenschap *

ČSOB werd in de arbitrageprocedure vervolgd als rechtsopvolger van Investiční a poštovní banka (IPB), waarvan de bedrijfsactiviteiten in 2000 door ČSOB waren overgenomen. De procedure werd in 2007 ingeleid door ICEC-Holding.

De eiser, het bedrijf ICEC-Holding a.s., stelde dat IPB in 1999 haar contractuele verplichtingen had geschonden en dat ICEC-Holding recht had op schadevergoeding en een contractuele boete. De vordering zelf hield op geen enkele wijze verband met de bedrijfsactiviteiten van ČSOB en moet worden beschouwd als onderdeel van de IPB-historiek.

In zijn arbitrage-uitspraak heeft het arbitragehof aan ČSOB de betaling opgelegd aan ICEC-Holding van een bedrag van CZK 3,7 miljard, tezamen met de kosten van de procedure ten bedrage van CZK 5,0 miljoen, en dat binnen de vijftien dagen volgend op de aflevering van de uitspraak.

De eiser faalde in de rest van zijn vordering en het arbitragehof veroordeelde hem tot betaling aan ČSOB van de proceskosten ten bedrage van CZK 17,4 miljoen.

ČSOB zal mogelijke verdere juridische stappen tot herziening van de uitspraak onderzoeken.

De betaling van schadevergoeding en contractuele boetes zal een negatieve financiële impact hebben op ČSOB en KBC Groep. In overeenstemming met IFRS is ČSOB verplicht om het volledige bedrag van CZK 3,7 miljard te provisioneren in haar verlies- en winstrekening van 4Q2022, wat de verlies- en winstrekening van KBC Groep in 4Q2022[1] beïnvloedt met -149 miljoen euro vóór belastingen / -121 miljoen euro na belastingen. De CET-1 ratio (fully loaded, Danish Compromise) eind 2022 daalt daarmee van 15,4% naar 15,3%.

ČSOB verzekert haar klanten, zakenpartners en andere belanghebbenden dat de betaling van het bovengenoemde bedrag in de arbitrage geen gevolgen zal hebben voor de stabiliteit en de werking van de ČSOB-groep.

ČSOB behoudt een sterke kapitaal- en liquiditeitspositie. Op 9 februari 2023 kondigde ČSOB voor het jaar 2022 een nettowinst na belastingen van 17,5 miljard CZK aan. Op 31 december 2022 bedroeg het eigen vermogen van de ČSOB-groep 103,9 miljard CZK en de Common Tier 1-kapitaalratio (CET1) 19,9%. Rekening houdend met bovengenoemd bedrag, zou het eigen vermogen van de groep dalen tot CZK 101,0 miljard en de Common Tier 1-kapitaalratio (CET1) tot 19,8%.

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

[1] Het jaarverslag 2022 (publicatie 3 april 2023) zal overeenkomstig worden aangepast.

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium