KBC biedt klanten transparante info over hun verantwoorde beleggingsfondsen

KBC biedt klanten transparante info over hun verantwoorde beleggingsfondsen

Primeur: Rapport ‘Verantwoord Beleggen’ nu beschikbaar voor alle KBC/CBC/KBC Brussels-klanten

Om aan de klimaatuitdaging tegemoet te komen, vernieuwde KBC Asset Management recent haar methodologie voor verantwoord beleggen. Bovenop de aandacht voor milieu, sociale thema’s en goed bestuur (ESG) legt de vermogensbeheerder nu o.a. ook focus op duurzaamheidstransitie door het toevoegen van een klimaatdoelstelling.

KBC heeft een jarenlange traditie op het vlak van transparante duurzaamheidscommunicatie en voegt daar nu nog een dimensie aan toe. Via de rapporten ‘Verantwoord Beleggen’ geeft de bank alle beleggers in verantwoorde fondsen de kans om de impact van hun beleggingsbeslissingen correct in te schatten. De rapporten zijn beschikbaar voor alle beleggers (in KBC/CBC Mobile en KBC/CBC Touch) en dus niet enkel voor institutionele beleggers. Hiermee wil KBC zijn voortrekkersrol in verantwoord beleggen blijven bevestigen.

Nu de gevolgen van de klimaatverandering voor iedereen voelbaar zijn en de wetgeving strenger wordt, wordt de nood aan verantwoord beleggen groter dan ooit. Steeds meer beleggers vinden het belangrijk dat de fondsen waarin ze beleggen hun waarden en principes weerspiegelen. De klimaatstrijd neemt daar vaak een prominente plaats in. Bedrijven springen massaal op de kar en geven te kennen een positieve bijdrage te leveren aan milieu en maatschappij. De verantwoorde belegger van vandaag wil echter ook bewijzen zien van de al dan niet geleverde inspanningen.

Johan Lema, CEO KBC Asset Management : ‘De financiële sector is uitstekend geplaatst om haar klanten te helpen een bijdrage te leveren in de transitie naar een duurzame samenleving en wil dat uiteraard blijven doen. Wij ​ willen uitdrukkelijk rekening houden met de duurzaamheidsvoorkeuren van de klant. Transparantie is daarbij voor KBC uitgegroeid tot een cruciaal onderdeel van verantwoord beleggen. Beleggers vragen om concrete en relevante informatie, niet om alle informatie. Via het ‘Rapport verantwoord beleggen’ toont KBC die parameters waarvoor het effectief op fondsenniveau een doelstelling vooropstelt. ​ Door consequent de status van het fonds tegenover zijn doelstelling te plaatsen en bij te sturen doorheen de tijd, kan elke belegger volgen hoe de beheerder de ambities op fondsniveau tracht waar te maken.’

Wat vind je terug in deze rapporten?

Per fonds werden verschillende doelstellingen bepaald, die de belegger op een visuele en begrijpelijke manier te zien krijgt in het rapport:

  • ESG-risicoscore bedrijven: De ESG-risicoscore voor bedrijven meet het verschil tussen enerzijds de blootstelling aan risico’s op vlak van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, en anderzijds de mate waarin een bedrijf die risico’s afdekt. Deze score moet lager zijn dan die van de markt-referentie/benchmark waartegen het beleggingsbeleid van het fonds wordt afgemeten.
  • ESG-score landen: De ESG-score voor landen beoordeelt hoe performant het overheidsbeleid van landen is op het vlak van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze score moet hoger zijn dan die van de markt-referentie/benchmark waartegen het beleggingsbeleid van het fonds wordt afgemeten.
  • CO2-intensiteit bedrijven: De CO2-intensiteitsscore van een bedrijf geeft weer hoeveel ton CO2 eenbedrijf uitstoot per miljoen omzet in Amerikaanse dollar. Deze score moet in 2030 minstens 50% lager zijn dan de CO2-intensiteitsscore van de markt-referentie/benchmark of de status eind 2019, de startbasis van de meting.
  • CO2-intensiteit landen: De CO2-intensiteitsscore van een land geeft weer hoeveel CO2 dat landuitstoot per miljoen dollar Bruto Binnenlands Product. Deze score moet lager liggen dan de markt-referentie/benchmark waartegen het beleggingsbeleid van het fonds wordt afgemeten.
  • Naleving van de Global Compact principes van de Verenigde Naties: KBC Asset Management belegt niet in bedrijven die deze principes ernstig schenden.

Wie meer wil weten over haar of zijn verantwoord fonds, vindt dit rapport door in KBC/CBC Mobile of KBC/CBC Touch in het overzicht van beleggingen op het detailscherm van dat fonds te klikken.

 

 

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium