KBC brengt - als eerste Belgische financiële instelling - een sociale obligatielening uit

KBC brengt - als eerste Belgische financiële instelling - een sociale obligatielening uit

Eerste ‘social bond’ van 750 miljoen euro wordt aangewend voor investeringen in gezondheidszorg

KBC Groep bracht vandaag ​ - als eerste financiële instelling in België - een sociale obligatielening (‘social bond’) uit. Deze eerste uitgifte was uitsluitend voorbehouden aan institutionele en professionele beleggers en zal worden aangewend voor de financiering van projecten in de ziekenhuissector.

KBC gaf een sociale obligatielening uit voor een bedrag van 750 miljoen euro op 8 jaar met een coupon van 3% (yield 3.056%). De marge werd vastgesteld op 125 bp boven benchmark.

Johan Thijs, groeps-CEO van KBC, geeft kadering: “De uitgifte van deze sociale obligatielening sluit perfect aan bij onze duurzaamheidsaanpak. De keuze voor een portefeuille van ziekenhuizen is niet toevallig: de gezondheidszorg staat centraal in onze activiteiten als bank-verzekeraar. Deze sector staat, mede door de Covid-19 pandemie, voor een enorme transitie.Wij willen de sector dan ook ondersteunen in deze uitdagingen. ​ Deze eerste uitgifte zal bovendien aangewend worden om projecten te financieren die sociale voordelen zullen opleveren ter ondersteuning van onze missie en visie. Het KBC Social Bond Framework stelt ons in staat om ook in de toekomst dergelijke uitgiftes in de markt te zetten en onze sociale impact te vergroten.Deze eerste sociale obligatie onderlijnt ons streven om onze positieve sociale impact te vergroten via onze kernactiviteiten als geïntegreerde bank-verzekeraar en vermogensbeheerder.”

Een sociale obligatielening of ‘social bond’ is een obligatielening waarbij de opbrengst wordt aangewend voor de financiering van projecten met een sociaal nut. ​ Met het oog op transparantie publiceren emittenten van sociale obligaties regelmatig verslagen waarin zowel de toewijzing van de opbrengsten (bv. welke bedragen worden toegewezen en waar) als output-/effectmetingen van de activa (bv. aantal gecreëerde ziekenhuisbedden, gebouwde faciliteiten, enz.) worden toegelicht.

Kader voor sociale obligaties

Filip Ferrante, directeur Corporate Sustainability KBC Groep: “KBC heeft op het vlak van duurzaamheid al een zeer belangrijke weg afgelegd. Met de uitgifte van deze sociale obligatielening, die valt onder het KBC Social Bond Framework (‘Framework’), willen we benadrukken dat duurzaamheid verder reikt dan milieu en klimaat. KBC zal de komende jaren prioriteit geven aan financieringen die vallen onder de categorieën ‘toegang tot essentiële diensten’ (zoals onderwijs, gezondheidszorg, sport en cultuur), ‘betaalbare huisvesting‘ en ‘het creëren van werkgelegenheid’ met inbegrip van het potentiële effect van het financieren van KMO’s. Het Framework geeft KBC de mogelijkheid om sociale obligaties uit te geven en voldoet aan de Social Bond Principles van de ICMA. Dat is een niet-bindende richtlijn die oproept tot transparantie en integriteit bij de ontwikkeling van de sociale obligatie.”

Sustainalytics heeft als Second Opinion Provider bevestigd dat het Framework voldoet aan de ICMA principes en in lijn is met de beste marktpraktijken.

 

 

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium