KBC desinvesteert verder uit de tabaksindustrie en ondertekent Tobacco-Free Finance Pledge

·         KBC ondertekent ‘Tobacco-Free Finance Pledge’

·         Strengste beleidslijnen inzake financieren en verzekeren van tabak-gerelateerde bedrijven

·         Verruiming uitsluitingsbeleid van tabaksindustrie voor kredieten, verzekeringen, duurzame beleggingen naar conventionele beleggingsfondsen van KBC Asset Management en eigen beleggingsportefeuille van KBC

KBC ondertekende de Tobacco-Free Finance Pledge van de internationale organisatie Tobacco Free Portfolios, die sinds 2018 financiële instellingen wereldwijd oproept om te desinvesteren uit de tabaksindustrie. Daarmee bevestigt KBC zijn beleid terzake en sluit het zich aan bij een grote groep internationale financiële markspelers en actoren die een actief tabaksdesinvesteringsbeleid nastreven.

De Tobacco-Free Finance Pledge kwam tot stand in samenwerking met de Verenigde Naties (meer bepaald de UN-supported Principles for Responsible Investment, de UN Environment’s Principles for Sustainable Insurance en de UN Environment Programme Finance Initiative) en vier stichtende instellingen. Begin december 2018 was KBC overigens de eerste Belgische financiële instelling om de nieuwe richtlijnen voor verantwoord bankieren te onderschrijven van de UN Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), het Milieuprogramma van de Verenigde Naties.

In overeenstemming met deze engagementen verruimt KBC zijn huidige uitsluitingsbeleid van de tabaksindustrie voor kredieten, verzekeringen en duurzame beleggingen naar de conventionele beleggingsfondsen van KBC Asset Management en de eigen beleggingsportefeuille van KBC. De uitsluiting geldt voor de productie, groothandel en trading van tabaksproducten.

 

Johan Thijs, groeps-CEO van KBC, is verheugd over de KBC-engagementen en de verstrengde aanpak van tabak: "Uit onze voortdurende dialoog met klanten en stakeholders blijkt dat er een groeiend draagvlak is voor een kritischer benadering van de financiering van de tabaksindustrie. De negatieve invloed van tabaksgebruik op onze gezondheid en leefomgeving valt immers niet te ontkennen. Het ondertekenen van de Tobacco-Free Finance Pledge ligt volledig in het verlengde van twee essentiële focusdomeinen uit onze duurzaamheidsstrategie, meer bepaald Gezondheid en Vergrijzing. Omdat we bovendien met onze projecten, producten en diensten beter en proactiever willen inspelen op die maatschappelijke verwachtingen, hebben we beslist om de tabaksindustrie niet enkel uit te sluiten van kredietverlening, verzekeringen en duurzame beleggingen, maar ook geleidelijk uit de conventionele en eigen beleggingsportefeuilles. Zo kunnen we van daaruit samen bouwen aan een betere en duurzamer samenleving.”

Voor KBC is duurzaamheid een strategisch ankerpunt dat ingebed zit in de bedrijfsstrategie. KBC is overigens een van de grondleggers van duurzaam beleggen. Klanten hebben al sinds 1992 toegang tot duurzame beleggingsfondsen en KBC breidt dat aanbod stelselmatig uit. Daarmee speelt het in op de voortdurend evoluerende verwachtingen van de samenleving, die duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid duidelijk op de agenda hebben geplaatst. Het midden 2018 nog vernieuwde duurzaamheidskader van KBC geldt overigens niet enkel in België, maar groepswijd in alle landen waar KBC actief is.

Contacteer ons
Stef Leunens KBC Groep NV
Stef Leunens KBC Groep NV
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium