• Français
 • English
 • Nederlands (België)
 • Skip to Content
  Search

  KBC draagt bij aan financiële geletterdheid van jongeren

  Get-a-Teacher brengt financiële kennis tot in de klas

  Financiële geletterdheid maakt deel uit van de eindtermen van middelbareschoolstudenten en is een van de focusdomeinen in het duurzaamheidsbeleid van KBC.

  KBC ontwikkelde daarom initiatieven om de financiële kennis, vooral bij jongeren, verder te verbeteren. Via Get-a-Teacher hebben scholen de mogelijkheid om een lesgever te ‘bestellen’ bij KBC. Die lesgever is een KBC-medewerker die daarvoor werd gescreend en geselecteerd.

  Het is een gratis, compleet vrijblijvend aanbod voor KBC-klanten én niet-klanten en is gescheiden van de commerciële communicatie van KBC Bank. In de lespakketten komen geen KBC-logo’s voor, noch worden KBC-producten of -diensten genoemd, laat staan gepromoot. 

  De idee werd ontwikkeld voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

  De jongste jaren kreeg KBC steeds vaker de vraag van secundaire scholen en hogescholen om les te komen geven over bankzaken. KBC maakt daarom werk van een verdere stroomlijning van de huidige inspanningen.

  Daniel Falque, CEO van KBC divisie België: “KBC wil zijn maatschappelijke rol opnemen en zich engageren voor de financiële geletterdheid van jongeren. Met Get-a-Teacher brengt KBC de financiële expertise die het in huis heeft tot in de klas. Het initiatief kan rekenen op een onverhoopte interesse. Niet alleen scholen zijn vragende partij, maar we krijgen ook aanvragen van ziekenhuizen, non-profit, en andere verenigingen. Zoveel zelfs dat de agenda voor dit schooljaar al zeer goed gevuld is. Een duidelijk teken dat dit initiatief beantwoordt aan een reële behoefte. KBC hoopt met dit duurzame initiatief een positieve impact te hebben op de samenleving.”

  Get-a-Teacher in de praktijk

  De lespakketten voor Get-a-Teacher werden samengesteld in samenwerking met Skillville[1], een organisatie die leerlingen in Vlaanderen helpt de vakoverschrijdende eindtermen (VOET) te behalen en sleutelcompetenties te verwerven (wat breder gaat dan financiële educatie).

  Het aanbod richt zich in de eerste plaats op middelbare scholen ASO, TSO, BSO en KSO. Vanaf academiejaar 2017-2018 is er ook een aanbod voor hogescholen en universiteiten, dat hoofdzakelijk uit maatwerk zal bestaan.

  Voor de secundaire scholen werden 3 lespakketten samengesteld, elk aangepast aan de doelgroep, conform de eindtermen en gescreend op pedagogische aanpak.

  • Lespakket A, voor 2e graad ASO – TSO – BSO: de werking van een bank op het vlak van betalen, lenen, verzekeren, sparen en beleggen (de basics) wordt uitgelegd, met speciale aandacht voor praktische betaalmogelijkheden, lenen en schulden.

  • Lespakket B, voor 3e graad ASO – TSO – BSO: de werking van een bank op het vlak van betalen, lenen en ondernemen wordt uitgelegd, met ook aandacht voor verzekeren, sparen en beleggen.

  • Lespakket C, voor leerlingen uit de economische en handelsrichtingen, bevat naast algemene informatie over de verschillende aspecten van ondernemen ook een casestudy – de weg naar een eigen zaak.

   Tijdens de twee uur durende les komen, afhankelijk van de klas of het niveau, verschillende onderwerpen aan bod die te maken hebben met betaalmogelijkheden, sparen en beleggen, lenen, verzekeren en aanverwante thema's. De studenten krijgen inzicht in persoonlijke financiële situaties in het bijzonder en in de financiële wereld in het algemeen. Het zijn interactieve lessen met veel aandacht voor de leefwereld van de jongeren. De ‘teachers’ – vandaag gaat het om een beperkte groep van ongeveer 20 lesgevers – zijn vooral jonge KBC-ers met een onderwijsdiploma en met een sterke motivatie. Ze zijn gedreven en willen jongeren kritisch leren kijken naar financiële informatie. De lesgevers zijn hier speciaal op geselecteerd.

   Sinds maart werden het voorstel en de aanpak getest in enkele scholen in Leuven, Kontich en Diest. Vandaag zijn er al meer dan 200 lessen gepland in diverse scholen in heel Vlaanderen.

   Meer informatie op https://www.kbc.be/particulieren/nl/campagne/get-a-teacher.html.

   

  [1] Skillville is een online multimediatool, die leerlingen helpt de VOET/sleutelcompetenties te realiseren.

   

   

  Contacteer ons
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Over KBC Group

  Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

  KBC Group
  Havenlaan 2
  B - 1080 Brussels
  Belgium