KBC draagt sleutels KBC-toren Antwerpen over aan Katoen Natie Groep

Vandaag werd de finale notariële verkoopovereenkomst van de KBC Boerentoren getekend, waardoor dit iconische gebouw definitief in de handen van de Katoen Natie Groep komt. KBC bereikte in november 2020, na een grondige evaluatie van verschillende herontwikkelingsvoorstellen, een akkoord met de Katoen Natie Groep over de verkoop van het gebouw, dat gedurende 90 jaar een van belangrijkste panden uit het KBC-vastgoedpatrimonium was. Na de aankondiging op 19 november 2020 zaten de betrokken partijen niet stil en werd er verder samengewerkt aan het contractuele aspect van de verkoop.

KBC verkocht het gebouw na uitgebreide marktconsultatie, waarbij een paar tiental geïnteresseerde partijen hun belangstelling toonden en een groot aantal ook effectief een bod uitbrachten, zowel voor de sanering van de toren als voor de herontwikkeling van het pand. Uiteindelijk werden zes partijen uitgenodigd om hun project te komen voorstellen en beargumenteren, zowel aan KBC als aan de betrokken dienst van Stad Antwerpen. De saneringswerken zullen naar verwachting 36 maanden duren en in de loop van 2024 afgerond zijn, waarna de werken kunnen starten die de oude, monumentale Toren moeten klaarmaken voor zijn nieuwe bestemming. KBC is verheugd dat de Toren in dit nieuwe project integraal deel blijft uitmaken van de vertrouwde Antwerpse skyline en tegelijk een nieuwe, hedendaagse en bredere invulling krijgt.

De Katoen Natie Groep zal het gebouw omvormen tot een cultuurtoren waar ook plaats is voor handel, kantoren, horeca en huisvesting van particuliere gezinnen. Daardoor knoopt de Boerentoren terug aan met het oorspronkelijke semipublieke opzet in de jaren ’30 en krijgt hij tegelijkertijd een plaats tussen de andere grote erfgoed- en cultuurinstellingen van Antwerpen. KBC, dat bijna een eeuw lang de Toren koesterde, blijft niettemin verbonden met het gebouw. Zo zal KBC betrokken blijven bij de saneringswerken en zal het KBC-logo de top van het gebouw blijven sieren als herkenbaar landmark.

Johan Thijs, CEO KBC Groep: “Ik wil de Katoen Natie Groep van harte danken voor de uitstekende samenwerking die tot dit waardevolle en uitdagende project heeft geleid. Kunst en cultureel erfgoed liggen KBC al jarenlang nauw aan het hart. We voelden dan ook een onmiddellijke connectie met het voorstel van Katoen Natie Groep om de iconische Boerentoren om te vormen tot een cultuurtoren met een ruime maatschappelijke functie. Voor dit historische gebouw vormt dit project de ideale wissel op toekomst. De bij momenten meer dan duizend medewerkers die er vroeger hun dagelijkse werkplek vonden, kregen elders in de stad onderdak in een gebouw dat  beantwoordt aan de eisen die een professionele kantooromgeving stelt. We blikken met trots terug op deze lange periode dat de Boerentoren “de onze” was, maar kunnen hem ook met een gerust hart overdragen aan de Katoen Natie Groep. Hij komt terecht in 100% Antwerpse handen en zal onder de bezieling van de nieuwe eigenaars voluit zijn rol als icoon van de stad kunnen waarmaken.”

Historiek van het gebouw

Het gebouw kwam er op initiatief van de Algemeene Bankvereeniging, één van de historische voorlopers van het huidige KBC, die op zoek was naar een nieuwe, prestigieuze vestiging. De stad Antwerpen zocht al langer naar een “waardige afsluiting” van de Meir, die in 1914 zwaar had geleden onder het oorlogsgeweld. In 1928 verkocht de stad het hele bouwperceel aan de Algemeene Bankvereeniging.

Onder de leiding van een team van drie architecten kwam de eerste Europese wolkenkrabber tot stand. De bouw van het 87,5 m hoge gebouw startte in 1929 en werd in 1931 voltooid. Het gebouw bevatte uiteraard kantoor- en loketruimte voor de Algemeene Bankvereeniging, maar ook appartementen, gelijkvloerse handelszaken en een tearoom.

Tot 1969 bleef de panoramazaal op de bovenste verdieping open voor het publiek.

In de jaren ’70 werd een nieuwe vleugel toegevoegd, kwam er een relaisstation voor de Vlaamse Televisie en werd de toren volledig omgebouwd tot een kantoorgebouw inclusief auditorium. Sinds 1981 is het een beschermd monument.

In 2014 voerde KBC een ingrijpende gevelrestauratie uit. In de achterliggende staalstructuur van de toren was in de loop van de jaren corrosie ontstaan door geleidelijk indringend vocht. Met actieve kathodische bescherming wordt die corrosie gestopt. Deze techniek gaat op duurzame en blijvende wijze zowel de gevolgen als de verdere ontwikkeling van roestvorming tegen en garandeert een stabiele materiaalstructuur van het stalen gebinte. Daarnaast onderging de gevelbekleding een grondige opknapbeurt.

In 2018 besliste KBC om een grondige renovatie en integrale sanering van het gebouw door te voeren, nadat tijdens verdere renovatiewerken in een paar specifieke zones verborgen asbestrestanten werden ontdekt die voorheen niet zichtbaar of toegankelijk waren, ondanks een grondige asbestsanering begin jaren ‘90.

In 2019 schreef KBC offertes uit voor een volledige sanering van het gebouw en de eventuele herontwikkeling ervan. Op 19 november 2020 werd het proces succesvol afgerond en besliste KBC om het gebouw te verkopen aan de Katoen Natie Groep, waarbij de professionele vastgoedontwikkelaar ION zal optreden als projectmanager voor de Katoen Natie Groep. De verkoop werd op 11 juli 2021 definitief afgerond.

Enkele bouwtechnische cijfers over de KBC-Toren

  • de originele hoogte in 1931 bedroeg 87,5 m ; sedert de verbouwing van de top in 1975 is dat 95,75 m
  • het geraamte bevat 3.500 ton staal, 430.000 klinknagels en 180.000 bouten
  • er werd 500 ton betonijzer aangewend
  • de constructie bevat 3.500.000 Boomse bakstenen en 350.000 Schwenstein-stenen voor de binnenmuren. Voor de afwerking werd 1.400 m³ witte Bourgondische steen gebruikt
  • De metsers verwerkten 3.550 ton cement, 5.000 m³ Rijnkiezel en 6.000 m³ Rivierzand
Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium