• Nederlands
 • English
 • Français
 • Skip to Content
  Search

  KBC duidt vermelding in het Pax-rapport “Don’t bank on the bomb”

  KBC past strikt beleid toe

  PAX publiceert een rapport rond investeringen in kernwapens, waarin ook KBC genoemd wordt.

  KBC is zich bewust van zijn rol in de maatschappij en neemt daarbij zijn verantwoordelijkheid.

  Zo publiceerde KBC op 12 september een aantal nieuwe en geüpdatete duurzaamheidsbeleidslijnen. PAX vermeldt op pagina 26 dat het zijn rapport eind augustus al afsloot en dat het deze nieuwe KBC-beleidslijnen niet grondig heeft kunnen analyseren en weerspiegelen in het rapport.

  In de hernieuwde beleidslijn werd het wapenbeleid van KBC nogmaals verstrengd. Bovendien werden zeer expliciete en sterk beperkende voorwaarden gesteld aan kredietverlening aan bedrijven die enige betrokkenheid hebben bij kernwapens.

  U vindt de KBC beleidslijnen rond duurzaam ondernemen op de KBC-website. Specifiek in dit kader verwijst KBC naar de beleidslijn rond het wapenbeleid.

  KBC blijft gestaag verder werken aan zijn doelstellingen op het vlak van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierover rapporteert KBC in alle transparantie in het Verslag aan de Samenleving dat u steeds kan raadplegen op de KBC-website.

  In het PAX-rapport (pagina 84-85)  wordt ook opnieuw verwezen naar de kredietverlening aan het Britse bedrijf Serco. KBC verduidelijkte reeds vroeger (cfr reactie op www.kbc.com van 10 oktober 2013 en latere verklaringen in de pers) dat Serco een dienstverlenende onderneming is die actief is en rechtstreeks betrokken bij de kernwapenindustrie zonder daarom zelf een wapenproducent te zijn.

  Omwille van deontologische en wettelijke verplichtingen kan en mag KBC geen informatie geven over individuele dossiers. KBC is echter zeer terughoudend wanneer het gaat over de financiering van om het even welke wapengerelateerde activiteit en elk dossier wordt aan een zorgvuldige analyse onderworpen.

  KBC past sinds 2004 een strikt beleid toe voor investeringen in de wapenindustrie. Dat beleid houdt in dat KBC weigert te investeren in om het even welk bedrijf dat te maken heeft met de ontwikkeling, de samenstelling of het verhandelen van controversiële wapensystemen of hun essentiële onderdelen. Biologische wapens, anti‐persoonsmijnen, clusterbommen en munitie en wapens die verarmd uranium bevatten, worden beschouwd als controversieel, terwijl nucleaire wapens binnen het wettelijk en deontologisch kader niet als dusdanig worden gecatalogeerd. Zoals hierboven aangegeven werd de beleidslijn rond wapengerelateerde activiteiten op 12 september 2016 verder verstrengd. KBC honoreert bestaande kredietafspraken conform de contractvoorwaarden.

  Contacteer ons
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Over KBC Group

  Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

  KBC Group
  Havenlaan 2
  B - 1080 Brussels
  Belgium