KBC-economisten blikken vooruit naar 2021

Na een van de zwaarste maar wellicht ook kortste recessies ooit, evolueren we in 2021 naar economisch herstel in grote delen van de wereld. De blijvend ongebreidelde steun uit monetaire en fiscale hoek fungeert als turbo onder de motorkap: centrale banken zorgen voor lage financieringsrentes en additionele geldcreatie, terwijl overheden over de brug komen met massale hoeveelheden fiscale stimuli.

Inflatie onder, consument boven

Als gevolg van de sterk gestegen overheidstekorten namen de schuldratio's sinds begin 2020 sterk toe. De gebruikelijke waarschuwingen over de groeiende berg van de mondiale schuld zijn door de pandemie op de achtergrond geraakt. Maar de bezorgdheid over de houdbaarheid van de overheidsschuld en de noodzaak om de begrotingstekorten terug te dringen zullen in 2021 opnieuw aan de oppervlakte komen, vooral omdat de economische schok van de coronaviruspandemie geleidelijk aan vervaagt. Op langere termijn zou de overheid de inflatie onder controle moeten houden door het liquiditeitsoverschot uit de economie te halen waarbij regeringen moeilijke beleidskeuzes naar de toekomst kunnen verschuiven en daardoor risico's op langere termijn ontstaan voor de economische en financiële systemen.

In 2021 verwachten we een genuanceerder debat over de grenzen van de schuld in de economie, vooral omdat dit verband houdt met de rol van de centrale banken bij de ondersteuning van het begrotingsbeleid. In dergelijke omgeving wordt het een huzarenstuk om de groei in de Europese Unie opnieuw op toerental te krijgen. Een beleidsmix van uiterst soepel monetair beleid en substantiële budgettaire inspanningen effent de weg naar een duurzaam herstel en via inflatieverwachtingen een nieuwe investeringsdynamiek aan te wakkeren. In een scenario van economische normalisatie zal de consument de recent geboekte spaaroverschotten weer laten rollen omdat de lockdown-effecten uitgespeeld zullen geraken.

 

Obligaties onder, aandelen boven

Beleggers blijven ondertussen profiteren van historische hoge hoeveelheden liquiditeit, dat vlot zijn weg zal blijven vinden naar kwaliteitsactiva. KBC Asset Management verwacht in 2021 de evolutie van een erg geconcentreerde markt, getrokken en gedomineerd door technologie- en groeiaandelen, naar een breder gedragen markt. Daarin hebben naast de structurele winnaars ook de cyclisch getinte aandelen hun plaats. In een klimaat van verhoogde risico-appetijt moeten ook de bedrijven met kleinere marktkapitalisaties (de zogenaamde small caps) het verschil kunnen maken met 2020 ten koste van typisch defensieve sectoren. Een marktverbreding is bovendien goed nieuws voor de algemene markt, want een breed gedragen markt verhoogt de duurzaamheid van een beursstijging.

 

Japaniseren moet je leren

KBC Asset Management verwacht niet dat de rente voor staatsobligaties van de kernlanden en van de Europese periferie snel zal stijgen, en al zeker niet in 2021. Om de overheidsfinanciën financierbaar te houden, zullen de kwantitatieve acties van de ECB evenmin snel worden afgeblazen. Believers in ‘rentenormalisering’ bleven in 2020 al op hun honger zitten, en zo ook spaarders die hopen op een renteverhoging om zo een inflatiedekkende vergoeding op hun cash te verwerven.  De ECB en de Europese overheden zullen in 2021 consument én producent moeten blijven bijspringen met een blijvend soepel monetair beleid en substantiële budgettaire inspanningen. Een en ander doet de Europese renteomgeving dan ook steeds meer op Japan lijken en het Japanse “roadbook” leert ons dat het vrijwaren van de koopkracht door middel van risicoloze beleggingen dan niet langer opgaat.

 

Biotech of vastgoed?

De farma- en biotechsector boeken sterke vooruitgang dankzij een brede waaier van en hoog tempo aan innovatie, zelfs los van Covid-19. Ook in 2021 zal het arsenaal aan mogelijkheden voor medicijnontwikkeling, de toolbox van de farma-industrie, steeds breder worden. Al die innovatiedrang in biotech en farma komt uiteindelijk in eerste instantie de patiënt ten goede, die jaar na jaar betere vooruitzichten heeft. Nergens is dit zo uitgesproken als in de oncologiewereld, waar de fundamentele impact op de levens van patiënten centraal zal blijven staan in 2021, meer nog dan de winnaars die de beurs baren kan.

Het covid-plaatje ziet er aan de distributiekant heel anders uit. Fysieke winkels gaan volgens KBC Securities niet volledig verdwijnen. Dat inzicht kan interessant zijn voor de aandelenkoersen in het retailsegment, waar beursgenoteerde retailers en kantoorvastgoed de volle prijs betaalden voor het Covid-19 winkelbeperkingen. Maar dat pessimisme kan snel wegebben eens blijkt dat ook deze spelers mee kunnen herstellen in 2021.

 

Lust Biden chips?

Het handelsconflict tussen de VS en China blijft onverminderd verder woeden. De chipindustrie vormt daarbij een centraal twistpunt, via welgemikte boycots van Chinese bedrijven door de VS om zo de ontwikkeling van een volwaardige Chinese chipindustrie te vertragen. De Covid-pandemie heeft bovendien ook nog eens een turbo gezet op lange-termijntrends die in de kaart van de chipsector spelen. Zonder voldoende opslagcapaciteit en rekenkracht zou er immers geen sprake zijn van e-commerce, cloud-computing, thuiswerken en online entertainment. Maar ook het traditionele model van geïntegreerde chipbedrijven die het ontwerp én productie in eigen beheer houden zal in 2021 veel van zijn nog resterende pluimen verliezen. 2021 wordt het jaar van de waarheid voor Intel, dat de boot van de mobiele revolutie compleet gemist heeft.

 

Groen of blauw?

Onder impuls van Covid versnelde de kanteling naar digitalisering. De daaraan gekoppelde computer- en opslagcapaciteit vergen echter gigantisch veel energie en net die extra vraag naar hernieuwbare energie komt als belangrijkste energiebron steeds meer naar boven in het publieke debat. KBC meent dat we naar een systeem van grotendeels hernieuwbare en lokaal geproduceerde energie evolueren. In 2021 zal deze lokale “groene korte keten” sterk verder groeien en zo de belangrijkste bijdrage leveren in de nieuw geplaatste duurzame productiecapaciteit.

 

De troon van Wall Street wankelt

Door de ondertekening van 's werelds grootste handelsovereenkomst bundelden 15 Aziatische landen in het RCEP de krachten. Dat zet in 2021 de economische kracht van de regio extra in de verf, met China op kop, wat afstraalt op de aandelenmarkten. Nu al tekenen Aziatische bedrijven voor 21% van alle grootste beursgenoteerde bedrijven. Dat gewicht zal blijven toenemen, terwijl dat van de VS daalt en dat van Europa stagneert. De ster van Wall Street is tanende…

Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium