• Nederlands
 • KBC Groep
  Select your language
  Search

  KBC geeft duiding bij fiscale ruling

  Donderdag 27 maart 2014 — Een aantal media berichten vandaag over meningsverschillen binnen de rulingcommissie met betrekking tot een KBC-dossier en verwijzen daarbij naar bepaalde ‘constructies’. Vermits de artikels een aantal ernstige feitelijke onjuistheden bevatten en uitgaan van verkeerde veronderstellingen, houdt KBC eraan een en ander te verduidelijken.

  • De vraag die KBC aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen (rulingcommissie) heeft voorgelegd betrof de mogelijke uitgifte van een kapitaalinstrument (een zogenaamd. Additional Tier-1 instrument) volgens de vernieuwde definities van Bazel III, die door de nieuwe bankenwet ook in Belgische wetgeving wordt omgezet;
  • KBC heeft bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen de vraag gesteld naar de kwalificatie van een dergelijk instrument conform de Belgische fiscale wetgeving. Het is immers belangrijk te weten in welke mate bepaalde instrumenten kwalificeren als schuldinstrumenten dan wel als aandelenkapitaal/eigen vermogen m.a.w. of ze wel of niet fiscaal aftrekbaar zijn.
  • Deze vraag werd via de Prefiling procedure reeds in november 2013 voorgelegd. De formele rulingaanvraag met de details van de geplande uitgifte werd ingediend op 31 januari 2014. KBC ontving de formele beslissing van de rulingcommissie op 4 maart 2014.
  • KBC heeft in haar rulingaanvraag een gelijkaardige fiscale behandeling gevraagd als diegene die in veel andere Europese landen beslist is door de lokale fiscale autoriteiten bij de publicatie van de verstrengde eisen van de Bazel III instrumenten. Deze behandeling werd in de UK, Frankrijk en Spanje reeds formeel bevestigd door de lokale autoriteiten voor de daar gevestigde financiële instellingen. Andere Europese banken hebben op basis van deze lokale regels reeds emissies van AT-1 instrumenten gedaan. KBC heeft in België louter een gelijke behandeling gevraagd om een concurrentieel nadeel met buitenlandse spelers die actief zijn in België te vermijden .
  • Het opgehaalde AT-1 kapitaal zal gebruikt worden voor de terugbetaling van Tier-1 leningen die volgens de oude regels van Bazel II werden uitgegeven (zoals KBC in zijn persberichten van 4, 12 en 13 maart 2014 aangaf). De coupons op deze instrumenten waren ook fiscaal aftrekbaar en zijn bovendien hoger dan de coupon die KBC betaalt op het huidige AT-1 instrument. De uitgifte zal dus de belastbare basis van KBC in vergelijking met de uitgangspositie verhogen en eerder tot een besparing voor de Belgische Schatkist dan tot een extra kost leiden.
  • Het opgehaalde kapitaal dient ter versterking van het regulatoir kapitaal van KBC onder de nieuwe Bazel III kapitaalnormen en zal dus geenszins leiden tot de creatie van belastingvrije dividendstromen binnen de KBC groep.

  Contacteer ons

  Viviane Huybrecht

  directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep