• Nederlands
 • KBC Groep
  Select your language
  Search

  KBC geeft land- en tuinbouwbedrijven meer financiële ademruimte met flexibel kredietaanbod en stimuleert ondernemingszin via FarmCafe

  Maatwerk voor land- en tuinbouw

  Donderdag 15 januari 2015 — Vandaag start de negende editie van Agriflanders in Flanders Expo in Gent. Agriflanders loopt van 15 tot 18 januari 2015. Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan boeren in nood.

  Naar aanleiding van het land-en tuinbouwsalon, pakt KBC uit met twee nieuwigheden. Enerzijds legt ze het accent op een flexibel kredietaanbod. Daarnaast ontwikkelde KBC het internetplatform FarmCafe, waar land- en tuinbouwers in contact komen met een hele resem experts.

  Maatwerk van KBC bij kredietverlening

  Groenten- en fruitprijzen zeer sterk onder druk”, “Aanhoudende neerwaartse evolutie van zuivelprijzen”, “Vlaamse landbouwinkomen met 19% gedaald in 2014 ten opzichte van 2013”, “Vogelgriep en verplichte ophokplicht”, “Fruit hangt te rotten aan de bomen”, … Een blik op de actualiteit van het voorbije jaar leert dat 2014 geen boerenjaar was voor land- en tuinbouwers. Nochtans is een stabiel ondernemersklimaat van essentieel belang voor de landbouwer om een standvastig inkomen te kunnen genereren en zijn toekomst veilig te stellen. Alleen zo kunnen ze als ondernemer met een gerust hart plannen en investeren om hun bedrijf klaar te stomen voor de toekomst. Land- en tuinbouwers krijgen vaak te maken met onzekerheden en prijsschommelingen waar ze zelf weinig vat op hebben. Reden te meer om zich daarop maximaal voor te bereiden.

  Land- en tuinbouwers kunnen  zich beter voorbereiden en deels indekken om de  invloed van externe factoren op de prijszetting van landbouwproducten onder controle te houden. Dat kan bijvoorbeeld door een (geld)buffer op te bouwen in jaren dat het goed gaat en aan degelijk risicobeheer te doen. Dat is precies waar de kredietaanpak van KBC op inspeelt

  Met een combinatie van een KBC-Agroflexkrediet en een KBC-Wentelkrediet heeft de ondernemer de mogelijkheid om ademruimte in te bouwen in zijn aflossingen wanneer de inkomsten van het bedrijf eerder tegenvallen. Zodra de inkomsten weer stijgen, kan hij sneller aflossen dan voorzien. Die combinatie biedt een ruime flexibiliteit in zowel goede als slechte tijden.

  Concreet betekent het dat wanneer de land- en tuinbouwer geconfronteerd wordt met liquiditeitsspanningen door onvoorziene omstandigheden (bv. ziekten, plagen, noodweer, periodes van aanhoudende droogte, instortende prijzen, enz…) hij een “joker”[1] kan inzetten om kosteloos de kapitaalvervaldagen van één jaar te spreiden over de restlooptijd van het krediet. Bij een klassiek investeringskrediet is dat alleen mogelijk bij een contractuele renteherziening.  

  FarmCafe: digitale ontmoetingsplaats voor experts en land- en tuinbouwers

  Als marktleider in het  land- en tuinbouwsegment heeft KBC een belangrijke  kennis en expertise opgebouwd van de landbouwsector in het algemeen. Bovendien vormen land-  en tuinbouwers een zeer hechte gemeenschap waar veel informatie-uitwisseling tussen de bedrijven gebeurt.

  KBC wenst haar expertise graag te delen met deze doelgroep en richtte hiervoor FarmCafe (link FarmCafe)op, een online- platform voor land- en tuinbouwers en experten. Omdat KBC niet alleen expert is in de landbouwsector, heeft ze een aantal partners [2] bijeengebracht die ook hun kennis en expertise willen delen met de landbouwers.

  Op FarmCafe.be kunnen landbouwbedrijven inspiratie opdoen via getuigenissen van andere ondernemers, soms aangevuld met professioneel advies van experten.  Ze kunnen ook deelnemen aan webinars of ze op een later tijdstip bekijken.  De thema’s die in FarmCafe momenteel aan bod komen zijn bijvoorbeeld generatiewissel, indekken van risicoverlies en cashflowmodellen. Uniek aan de website is dat de bezoeker een werkgroep kan oprichten in een aparte, beveiligde digitale ruimte, waar hij in een besloten groep advies kan inwinnen en ideeën van experten aftoetsen om de werking van zijn bedrijf te optimaliseren.   

   

  Meer informatie over het KBC-kredietaanbod:  KBC-website

  Meer informatie over het FarmCafe: www.farmcafe.be

   

  [1] Maximaal 3 jokers en met minstens 24 maanden tussen 2 jokers

  [2] Innovatiesteunpunt vzw, Hogeschool Gent, Proefcentrum voor Sierteelt PCS vzw, SBB cvba, BelOrta cvba, Steunpunt Groene Zorg vzw, BEMEFA vzw, Coopburo cvba, FoodiPedia, Provinciaal Proefcentrum voor de Groententeelt PCG vzw, KVLV Agra, Groene Kring, Steunpunt Hoeveproducten, ILVO, Inagro, Provinciaal Proefstation voor de Groenteteelt, Bodemkundige Dienst van België vzw, Flanders DC, Provincie Antwerpen Hooibeekhoeve, Thomas More,  Vlaamse Overheid Departement Landbouw en Visserij

  Wat is FarmCafe?

  Homepage FarmCafe
  Opening FarmCafe @Agriflanders (1)
  Opening FarmCafe @Agriflanders (2)
  Opening FarmCafe @Agriflanders (3)
  Logo Agriflanders
  Opening FarmCafe @Agriflanders (4)
  Opening FarmCafe @Agriflanders (sfeerbeeld)