KBC Groep krijgt een topscore 'A' voor transparante klimaatcommunicatie.

CDP (Carbon Disclosure Project), een internationale non-profit organisatie, lanceert jaarlijks een bevraging over de inspanningen die bedrijven leveren op het vlak van klimaatverandering. Wereldwijd wordt CDP erkend als gouden standaard voor transparante milieurapportering van grote bedrijven, steden en investeerders. 
Op basis van de CDP vragenlijst over klimaatverandering van 2022 heeft KBC Groep vandaag - als een van de weinige bedrijven en enige Belgische financiële instelling -  een 'A' label behaald. Er werden bijna 15.000 bedrijven geëvalueerd. Slechts 283 bedrijven (waarvan 156 in Europa en 4 in België) kregen dat label voor hun klimaatcommunicatie.

CDP gebruikt een gedetailleerde en onafhankelijke methodologie om deze bedrijven te beoordelen, waarbij een score van A tot D wordt toegekend op basis van transparantie, het bewustzijn en het beheer van milieurisico's en het aantonen van ‘best practices’, zoals het vaststellen van ambitieuze en zinvolle milieudoelstellingen. Bedrijven die geen of onvoldoende informatie verstrekken, krijgen een F.

Johan Thijs, CEO KBC Groep is erg verheugd: “Ik ben er bijzonder trots op dat we dit ‘A’ label behaald hebben. Het betekent dat onze volgehouden transparante communicatie over onze klimaatinspanningen zijn vruchten afwerpt. Door het jaarlijks rapporteren over onze klimaatdoelstellingen en onze klimaatvisie en door onze milieu-inspanningen en -resultaten dragen we bij tot een wereldwijde duurzame transitie. We hebben al aandacht voor het milieu sinds 1970, met de oprichting van Stichting Leefmilieu, maar sinds 2012 maakt duurzaamheid - en dus ook de strijd tegen klimaatverandering - deel uit van onze groepsstrategie. Onze afdeling Corporate Sustainability zit volledig ingebed in ons bedrijfsmodel en in de manier waarop we onze duurzaamheidsdoelstellingen realiseren.”

Filip Ferrante, General Manager Corporate Sustainability, vult aan: “We publiceren over duurzaamheid op verschillende niveaus en richten ons daarmee tot uiteenlopende stakeholders. Cruciaal in onze rapportering zijn ons Duurzaamheidsverslag en ons Klimaatrapport. Het Duurzaamheidsverslag geeft inzage in onze vooruitgang die we op het vlak van duurzaamheid hebben geboekt, de waarde die we voor onze stakeholders creëren en in de manier waarop we onze korte- en lange termijnimpact in de waardeketen beheren. Het Klimaatrapport schetst onze groepswijde klimaatvisie en -ambities voor de komende jaren op het vlak van kredietverlening en vermogensbeheer. In dat rapport formuleren we ambitieuze nieuwe doelstellingen voor de klimaatimpact van onze kredietportefeuille en vermogensbeheeractiviteiten. De internationale erkenning die we van CDP krijgen, bekroont dan ook onze consistente en consequente duurzaamheidsrapportering.”

Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium