KBC Groep: Resultaat derde kwartaal: 877 miljoen euro

KBC Groep: Resultaat derde kwartaal: 877 miljoen euro

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

  • De nettorente-inkomsten daalden met 2% tegenover het vorige kwartaal, maar stegen met 7% jaar-op-jaar. De nettorentemarge voor het derde kwartaal van 2023 bedroeg 2,04%, een daling met 7 basispunten ten opzichte van het vorige kwartaal en een stijging met 14 basispunten ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. De kredietvolumes stegen met 1% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 2% jaar-op-jaar. De deposito's exclusief schuldpapier (en ook exclusief de volatiele kortetermijndeposito's met lage marges bij de buitenlandse vestigingen van KBC Bank, die worden gedreven door kortetermijn cash-managementopportuniteiten) daalden met 3% kwartaal-op-kwartaal én jaar-op-jaar. Dat was grotendeels het gevolg van de uitstroom van deposito's door de uitgifte van de eenjaarse staatsbon in België. De volumegroeicijfers zijn berekend op autonome basis (exclusief wijzigingen in de consolidatiekring en wisselkoerseffecten). De vergoedingen voor onze vermogensbeheeractiviteiten daalden licht op kwartaalbasis (-1%), terwijl de vergoedingen voor bankdiensten met 2% stegen, grotendeels als gevolg van eenmalige effectengerelateerde vergoedingen voor de verkoop van de Staatsbon in België. Jaar-op-jaar stegen de vergoedingen voor zowel onze vermogensbeheeractiviteiten als onze bankdiensten met 5%.
  • Het trading- en reëlewaarderesultaat daalde met 50% ten opzichte van het hoge niveau in het vorige kwartaal, maar steeg met 65% jaar-op-jaar. De overige netto-inkomen lagen iets lager dan normaal. De dividendinkomsten daalden ten opzichte van het vorige kwartaal, omdat het tweede kwartaal traditioneel het grootste deel van de dividendinkomsten voor het hele jaar bevat.
  • De exploitatiekosten, inclusief de bank- en verzekeringsheffingen, daalden met 1% tegenover het vorige kwartaal en stegen ze met 6% ten opzichte van een jaar geleden. De kosten-inkomstenratio voor de eerste negen maanden van 2023 bedroeg 48%, tegenover 49% voor heel 2022. Bij die berekening zijn bepaalde niet-operationele posten buiten beschouwing gelaten en zijn de bank- en verzekeringsheffingen gelijkmatig over het jaar gespreid. Als we alle bank- en verzekeringsheffingen buiten beschouwing laten, bedroeg de kosten-inkomstenratio voor de eerste negen maanden van 2023 41%, tegenover 45% voor heel 2022.
  • In het verslagkwartaal werd een nettotoename van waardeverminderingen op kredieten van 36 miljoen euro geboekt, tegenover een nettoterugname van 23 miljoen euro in het vorige kwartaal en een nettotoename van 79 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De kredietkostenratio voor de eerste negen maanden van 2023 bedroeg 0,00%, tegenover 0,08% voor heel 2022. De waardeverminderingen op andere activa dan kredieten bedroegen 27 miljoen euro in het verslagkwartaal, tegenover 31 miljoen euro in het vorige kwartaal en 23 miljoen euro in het derde kwartaal van 2022.
  • Onze liquiditeitspositie bleef sterk met een LCR van 157% en NSFR van 139%. Onze kapitaalbasis bleef robuust, met een fully loaded common equity ratio van 14,6% (waarin al het volledige effect is verwerkt van het aandeleninkoopprogramma en de toename van de netto risicogewogen activa na de herziening door de ECB, zoals aangekondigd in augustus 2023).
Johan Thijs, CEO KBC Groep: "We boekten een uitstekende nettowinst van 877 miljoen euro in het derde kwartaal van 2023. In vergelijking met het resultaat van het vorige kwartaal profiteerden onze totale opbrengsten van verschillende factoren, waaronder betere verzekeringsresultaten en iets hogere nettoprovisie-inkomsten, hoewel deze werden gecompenseerd door lagere nettorente-inkomsten, een lager trading- en reëlewaarderesultaat en lagere dividendinkomsten (na de traditionele piek in het vorige kwartaal). De kosten, inclusief de bank- en verzekeringsheffingen, daalden licht op kwartaalbasis, terwijl de waardeverminderingen stegen. Als we de resultaten van de eerste drie kwartalen van het jaar bij elkaar optellen, komt onze nettowinst uit op 2 725 miljoen euro, een stijging van 30% ten opzichte van vorig jaar.
Onze kredietportefeuille bleef groeien, met 2% ten opzichte van een jaar geleden, waarbij we groei optekenden in alle kernlanden van de groep. De klantendeposito's daalden met 2% jaar-op-jaar, grotendeels gerelateerd aan de uitstroom van deposito's als gevolg van de uitgifte van de Staatsbon in België begin september 2023.
Op 11 augustus 2023 zijn we begonnen met de uitvoering van ons aandeleninkoopprogramma van 1,3 miljard euro, dat we in het vorige kwartaal hadden aangekondigd. Begin november 2023 hadden we al ongeveer 5 miljoen aandelen teruggekocht voor een totaal bedrag van ongeveer 0,3 miljard euro. De aandeleninkoop loopt volgens planning tot 31 juli 2024. In overeenstemming met ons algemene dividendbeleid zullen we op 15 november 2023 ook een interim-dividend van 1 euro per aandeel uitkeren als voorschot op het totale dividend over het boekjaar 2023.
Onze solvabiliteitspositie bleef solide, met een fully loaded common equity ratio van 14,6% eind september 2023, waarin het effect van het aandeleninkoopprogramma van 1,3 miljard euro en de nettotoename van de risicogewogen activa na de modelherziening door de ECB, zoals aangekondigd in augustus, al volledig is verwerkt. Onze liquiditeitspositie bleef uitstekend, zoals blijkt uit een NSFR van 139% en een LCR van 157%.
Tot slot doet het me veel plezier te kunnen meedelen dat het onafhankelijke internationale onderzoeksbureau Sia Partners KBC Mobile opnieuw heeft uitgeroepen tot de beste app voor mobiel bankieren en verzekeren in België. KBC Mobile heeft zijn leiderspositie van vorig jaar verder geconsolideerd en wereldwijd een top drie-positie verworven. En daarenboven bekroonde Sia Partners onze app ook nog eens met de titel van beste gebruikerservaring voor auto- en brandverzekeringen. Daarom wil ik al onze medewerkers oprecht bedanken voor hun bijdrage aan het voortdurende succes van onze groep. Ik wil ook al onze klanten, aandeelhouders en andere stakeholders bedanken voor hun vertrouwen en steun, en hen verzekeren dat we ons blijven inzetten om de referentie te zijn in bankverzekeren en digitalisering in al onze thuismarkten."

Het volledige persbericht vindt u in bijlage.

*Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

Persbericht 3Q 2023 PB 20231109 3Q2023 NL.pdf - 436 KB

 

Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson

 

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium