KBC Groep: Resultaat derde kwartaal van 776 miljoen euro

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

  • De nettorente-inkomsten stegen met 4% tegenover het vorige kwartaal en met 17% jaar-op-jaar (1% tegenover het vorige kwartaal en 14% jaar-op-jaar wanneer het recent geconsolideerde Raiffeisenbank Bulgaria niet wordt meegerekend). De nettorentemarge voor het derde kwartaal van 2022 bedroeg 1,90%, een daling met 1 basispunt ten opzichte van het vorige kwartaal, maar 10 basispunten hoger dan in het derde kwartaal van vorig jaar. De kredietvolumes bleven stijgen, met 2% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 9% op jaar-op jaar. De deposito's exclusief schuldpapier daalden met 2% tegenover het vorige kwartaal, maar stegen met 6% jaar-op-jaar. Deze groeicijfers zijn berekend op autonome basis (exclusief de wijzigingen in de consolidatiekring en wisselkoerseffecten).

 

  • De technische inkomsten uit onze schadeverzekeringsactiviteiten (premies min technische lasten, plus het resultaat uit afgestane herverzekering) stegen met 4% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 33% ten opzichte van het derde kwartaal van 2021. De jaar-op-jaar stijging hield verband met hogere premie-inkomsten en lagere technische lasten, deel gecompenseerd door een lager nettoresultaat uit afgestane herverzekering. De gecombineerde ratio voor de eerste negen maanden van 2022 bedroeg een uitstekende 86%. De verkoop van onze levensverzekeringsproducten daalde met 8% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 15% ten opzichte van vorig jaar.

 

  • De nettoprovisie-inkomsten stegen met 3% ten opzichte van het vorige kwartaal, maar daalden met 1% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar (-2% kwartaal-op-kwartaal en -5% jaar-op-jaar wanneer het recent geconsolideerde Raiffeisenbank Bulgaria niet wordt meegerekend). De autonome daling ten opzichte van het vorige kwartaal was voornamelijk te wijten aan de hogere betaalde distributievergoedingen.

 

  • Het trading- en reëlewaarderesultaat daalde met 37% ten opzichte van het vorige kwartaal, maar verdubbelde ten opzichte van het relatief lage niveau van het hetzelfde kwartaal vorig jaar. De daling ten opzichte van het vorige kwartaal was vooral toe te schrijven aan een aanzienlijk lager resultaat van de dealingroom en een minder positieve verandering in de marktwaarde van derivaten gebruikt voor balansbeheer.

 

  • Alle andere inkomstenposten samen daalden met 80% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 79% ten opzichte van een jaar geleden. De daling ten opzichte van het vorige kwartaal was vrijwel geheel toe te schrijven aan de daling van de overige netto-inkomsten (deels als gevolg van gerealiseerde verliezen op de verkoop van obligaties in het verslagkwartaal en een hoge gerealiseerde meerwaarde in het vorige kwartaal).

 

  • De bankenheffing buiten beschouwing gelaten, stegen de kosten met 7% tegenover het vorige kwartaal en met 4% ten opzichte van een jaar geleden. Als we geen rekening houden met het onlangs geconsolideerde Raiffeisenbank Bulgaria, stegen de kosten exclusief bankenheffingen met 4% kwartaal-op-kwartaal en met 2% jaar-op-jaar. De kosten-inkomstenratio voor de eerste negen maanden van 2022 bedroeg 54%. Bij die berekening zijn bepaalde niet-operationele posten buiten beschouwing gelaten en zijn de bankenheffingen gelijkmatig over het jaar gespreid. Wanneer alle bankenheffingen buiten beschouwing worden gelaten, bedroeg de kosten-inkomstenratio 48%.

 

  • In het verslagkwartaal werd een nettowaardevermindering op kredieten van 79 miljoen euro geboekt, tegenover een nettowaardevermindering van 9 miljoen euro in het vorige kwartaal en een nettoterugname van 66 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De nettowaardevermindering in het afgelopen kwartaal omvatte een nettoterugname van 24 miljoen euro voor de kredietportefeuille, die meer dan gecompenseerd werd door een verhoging van de reserve voor geopolitieke en opkomende risico's met 103 miljoen euro. Als gevolg daarvan bedroeg de kredietkostenratio voor de eerste negen maanden van 2022 0,05%, tegenover -0,18% voor heel 2021 (een minteken impliceert een positief effect op de resultaten).

 

  • Onze liquiditeitspositie bleef sterk met een LCR van 155% en NSFR van 140%. Onze kapitaalbasis bleef ook stevig, met een fully loaded common equity ratio van 15,0%.

 

 Zie volledig persbericht in bijlage   

Johan Thijs, Chief Executive Officer

"Er zijn nu bijna negen maanden verstreken sinds Rusland Oekraïne binnenviel en helaas lijkt er niet meteen een einde te komen aan de oorlog. De tragedie in Oekraïne veroorzaakt immens menselijk leed en onze oprechte solidariteit gaat uit naar alle slachtoffers van dit conflict. We hopen van harte dat er zo snel mogelijk een respectvolle, vreedzame en blijvende oplossing kan worden bereikt. De oorlog in Oekraïne, naast andere geopolitieke onzekerheden, veroorzaakt ook een schokgolf in de wereldeconomie, die leidt tot hoge inflatie en weegt op de economische groei. Rekening houdend met die onzekerheden hebben we onze toegewezen reserve voor geopolitieke en opkomende risico's verder verhoogd tot bijna 0,4 miljard euro aan het einde van het verslagkwartaal.
De tragedie die zich in Oekraïne afspeelt, komt boven op andere dringende problemen zoals de klimaatcrisis, zoals blijkt uit de extreme weersomstandigheden van het afgelopen jaar. Daarom blijven ook duurzaamheid en ESG in het algemeen hoog op onze agenda staan. Zo hebben we in augustus als eerste Belgische financiële instelling een sociale obligatie uitgegeven voor een bedrag van 750 miljoen euro. Het opgehaalde geld zal worden gebruikt voor investeringen in de gezondheidszorg. Bovendien hebben we, aangezien we bijna al onze vroeger bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen eerder dan gepland hebben bereikt of zelfs overtroffen – in overeenstemming met onze klimaatverbintenissen – nu nieuwe klimaatgerelateerde doelstellingen vastgelegd voor een aantal belangrijke sectoren en activiteiten. U leest er alles over in ons allereerste klimaatrapport op www.kbc.com.
Begin juli hebben we de overname van Raiffeisenbank Bulgaria afgerond. Raiffeisenbank Bulgaria en onze bestaande Bulgaarse dochter UBB zullen hun activiteiten samenvoegen, waardoor we ons aandeel in onze Bulgaarse kernmarkt aanzienlijk kunnen uitbreiden tot naar schatting 19% wat activa betreft. Raiffeisenbank Bulgaria is nu voor het eerst opgenomen in onze geconsolideerde resultaten.
Wat onze financiële resultaten betreft, hebben we in het afgelopen kwartaal een uitstekende nettowinst van 776 miljoen euro geboekt. De totale opbrengsten bleven min of meer stabiel ten opzichte van het vorige kwartaal, waarbij de hogere nettorente-inkomsten, technische verzekeringsinkomsten en nettoprovisie-inkomsten werden gecompenseerd door een lager trading- en reëlewaarderesultaat en lagere overige netto-inkomsten. Ook de kosten lagen min of meer op het niveau van het vorige kwartaal, hoewel dat kwartaal 78 miljoen euro eenmalige kosten omvatte in de vorm van een nieuwe, bijkomende bank- en verzekeringsheffing in Hongarije. We boekten een nettoterugname van de waardeverminderingen op onze kredietportefeuille, maar die werd meer dan teniet gedaan door een verhoging van de reserve voor geopolitieke en opkomende risico's. Onze solvabiliteitspositie bleef heel solide met een common equity ratio van 15% op fully loaded-basis en onze liquiditeitspositie was uitstekend, met een NSFR van 140% en een LCR van 155%. Zoals eerder aangekondigd, zullen we in overeenstemming met ons algemene dividendbeleid op 16 november 2022 een interim-dividend van 1 euro per aandeel uitkeren als voorschot op het totale dividend over het boekjaar 2022.
Tot slot een paar woorden over onze Mobile-app. Enkele weken geleden riep het onafhankelijke internationale onderzoeksbureau Sia Partners KBC Mobile opnieuw uit tot een van de beste mobilebankingapps ter wereld. KBC Mobile is ook de beste app voor mobiel bankieren en verzekeren in België, waar we onze leiderspositie nog verder consolideren. Dat is niet alleen een erkenning van de kwaliteit van onze dienstverlening, het is ook een duidelijk teken dat we blijven inzetten op innovatie en onze klanten, die ons hun vertrouwen blijven schenken, maximaal willen ontzorgen. Ik wil dan ook onze klanten, onze medewerkers, onze aandeelhouders en al onze andere stakeholders bedanken voor hun blijvende vertrouwen en steun."

 * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde   bedrijven van toepassing is.   

 

Persbericht in pdf Persbericht in pdf.pdf - 493 KB
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson

 

 

 

 

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium