KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 506 miljoen euro

KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 506 miljoen euro

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

  • De nettorente-inkomsten stegen met 1% kwartaal-op-kwartaal en met 3% jaar-opjaar. De nettorentemarge voor het eerste kwartaal van 2024 bedroeg 2,08%, een stijging met 9 basispunten ten opzichte van het vorige kwartaal en met 4 basispunten ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. De kredietvolumes stegen met 1% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 4% jaar-op-jaar. De deposito's exclusief schuldpapier stegen met 1% kwartaal-op-kwartaal en met 1% jaar-op-jaar. De volumegroeicijfers zijn berekend op autonome basis (exclusief wijzigingen in de consolidatiekring en wisselkoerseffecten).

 

  • Het verzekeringstechnisch resultaat (verzekeringsinkomsten vóór afgestane herverzekering - lasten uit hoofde van verzekeringsdiensten vóór afgestane herverzekering + nettoresultaat uit afgestane herverzekering) bedroeg 134 miljoen euro (tegenover 100 miljoen euro in het vorige kwartaal en 110 miljoen euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar) en bestaat uit 94 miljoen euro voor schadeverzekeringen en 41 miljoen euro voor levensverzekeringen. De gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen voor het eerste kwartaal van 2024 kwam uit op een uitstekende 85%, tegenover 87% voor het boekjaar 2023. De verkoop van schadeverzekeringen steeg met 9% jaar-op-jaar, terwijl de verkoop van levensverzekeringen met 12% steeg ten opzichte van het vorige kwartaal en met maar liefst 60% jaar-op-jaar.

 

  • De nettoprovisie-inkomsten stegen met respectievelijk 2% en 7% ten opzichte van ​ het vorige kwartaal en hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De vergoedingen voor onze vermogensbeheeractiviteiten stegen met 5% kwartaal-op-kwartaal, terwijl de vergoedingen voor bankdiensten met 2% daalden, voornamelijk door seizoenseffecten. Jaar-op-jaar stegen de vergoedingen voor onze vermogensbeheeractiviteiten met 11% en daalden de vergoedingen voor onze bankdiensten met 1%.

 

  • Het trading- en reëlewaarderesultaat en de verzekeringsfinancieringsbaten of - ​ lasten daalden met 15 miljoen euro ten opzichte van het vorige kwartaal en met 79 miljoen euro ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De overige nettoinkomsten lagen iets hoger dan normaal.

 

  • De exploitatiekosten, exclusief de bank- en verzekeringsheffingen, daalden met 9% tegenover het vorige kwartaal en met 1% ten opzichte van een jaar geleden. Het eerste kwartaal van het jaar omvat traditioneel het grootste deel van de bank- en verzekeringsheffingen voor het hele jaar (518 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2024). De kosten-inkomstenratio voor het eerste kwartaal van 2024 bedroeg 46%, tegenover 49% voor heel 2023. Bij die berekening zijn bepaalde niet-operationele posten buiten beschouwing gelaten en zijn de bank- en verzekeringsheffingen gelijkmatig over het jaar gespreid. Als we alle bank- en verzekeringsheffingen buiten beschouwing laten, bedroeg de kosten-inkomstenratio 43% voor het eerste kwartaal van 2024, hetzelfde niveau als voor heel 2023.

 

  • In het verslagkwartaal werd een nettowaardevermindering op kredieten van 16 miljoen euro geboekt, tegenover een nettoterugname van 5 miljoen euro in het vorige kwartaal en van 24 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De kredietkostenratio voor het eerste kwartaal van 2024 bedroeg 0,04%, tegenover 0,00% voor heel 2023. De waardeverminderingen op andere activa dan kredieten bedroegen 0 miljoen euro in het verslagkwartaal, tegenover 175 miljoen euro in het vorige kwartaal (met inbegrip van een waardevermindering van 109 miljoen euro op goodwill in Tsjechië) en 1 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2023.

 

  • Onze liquiditeitspositie bleef sterk met een LCR van 162% en NSFR van 139%. Onze kapitaalbasis bleef ook stevig, met een fully loaded common equity ratio van 14,9% (zonder het buitengewone interim-dividend van 0,70 euro per aandeel zou de common equity ratio 15,2% bedragen).

 

Lees het volledige persbericht in bijlage.

Johan Thijs, Chief Executive Officer KBC Groep:

We boekten een nettowinst van 506 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2024. Vergeleken met het resultaat van het vorige kwartaal profiteerden onze totale opbrengsten van verschillende factoren, waaronder hogere nettorente-inkomsten, nettoprovisie-inkomsten en verzekeringsinkomsten, hoewel die elementen deels teniet werden gedaan door lagere dividendinkomsten en een lager trading- en reëlewaarderesultaat. De kosten stegen, omdat het grootste deel van de bank- en verzekeringsheffingen voor het hele jaar – zoals gebruikelijk – in het eerste kwartaal van het jaar werd geboekt. Als we de bank- en verzekeringsheffingen buiten beschouwing laten, daalden de kosten met maar liefst 9% kwartaal-op-kwartaal en 1% jaar-op-jaar. Ook de waardeverminderingen daalden sterk, aangezien in het vorige kwartaal een aanzienlijke eenmalige waardevermindering op goodwill was opgenomen.
Onze kredietportefeuille nam verder toe, met 1% kwartaal-op-kwartaal en 4% jaar-op-jaar, waarbij we groei optekenden in alle kernlanden van de groep. De klantendeposito's stegen met 1% kwartaal-op-kwartaal en met 1% jaar-op-jaar, ondanks de uitstroom van deposito's als gevolg van de uitgifte van de Staatsbon in België begin september 2023.
We hebben altijd voorop gelopen bij nieuwe digitale ontwikkelingen, met als meest zichtbare voorbeeld onze persoonlijke digitale assistent Kate, die we voortdurend verder ontwikkelen om het onze klanten zo gemakkelijk mogelijk te maken. Momenteel hebben ongeveer 4,5 miljoen klanten Kate al gebruikt, een stijging van meer dan 40% ten opzichte van een jaar geleden. Bovendien blijft het aantal cases dat Kate volledig zelfstandig oplost aangroeien: het bedraagt nu 65%, zowel in België als Tsjechië, tegenover respectievelijk 57% en 54% een jaar geleden.
Wat betreft ons lopende aandeleninkoopprogramma van 1,3 miljard euro, hadden we eind april 2024 al ongeveer 15,3 miljoen aandelen ingekocht voor een totaal bedrag van ongeveer 0,9 miljard euro. Het programma loopt tot 31 juli 2024.
Op 15 mei 2024 betaalden we een slotdividend van 3,15 euro per aandeel, wat het totale dividend voor het boekjaar 2023 op 4,15 euro per aandeel brengt. In overeenstemming met ons aangekondigde kapitaalaanwendingsplan voor het boekjaar 2023 heeft de Raad van Bestuur ook beslist om het surpluskapitaal boven een fully loaded common equity ratio van 15% (ongeveer 280 miljoen euro) uit te keren in de vorm van een buitengewoon interim-dividend van 0,70 euro per aandeel op 29 mei 2024.
Onze solvabiliteitspositie bleef sterk, met een fully loaded common equity ratio van 14,9% eind maart 2024 (waarin het effect van het lopende aandeleninkoopprogramma van 1,3 miljard euro en het buitengewone interim-dividend van 0,70 euro per aandeel al volledig is verwerkt). Zonder het buitengewone interim-dividend zou de common equity ratio 15,2% bedragen. Onze liquiditeitspositie bleef ook erg solide met een LCR van 162% en NSFR van 139%.
Tot slot wil ik al onze klanten, werknemers, aandeelhouders en andere stakeholders oprecht bedanken voor hun vertrouwen en steun. Dat vertrouwen en die steun zijn en blijven het fundament van het succes van onze groep, nu en in de toekomst.

*Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

 

Persbericht in pdf Persbericht 1Q2024.pdf - 601 KB
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson

 

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium