KBC Groep: Resultaat eerste kwartaal van 556 miljoen euro

Buiten beurstijd – gereglementeerde informatie*

  • De commerciële bankverzekeringsfranchises in onze kernmarkten en kernactiviteiten presteerden sterk.
  • De kredietvolumes stegen met 1% op kwartaalbasis en met 5% op jaarbasis, met jaar-op-jaarstijgingen in alle divisies. De deposito's - exclusief schuldbewijzen - stegen met 2% op kwartaalbasis en met 7% op jaarbasis, opnieuw met een jaar-op-jaarstijging in alle divisies.
  • Op vergelijkbare basis bleven de nettorente-inkomsten nagenoeg onveranderd (-1%) tegenover het vorig kwartaal en verbeterden ze met 4% jaar-op-jaar, deels dankzij lagere financieringskosten, een stijging van de reporente in Tsjechië, de toename van het kredietvolume en het positieve effect van de consolidatie van UBB/Interlease.
  • De technische inkomsten uit onze schadeverzekeringsactiviteiten stegen met 7% tegenover het vorige kwartaal, maar daalden met 16% op jaar-op-jaar (door diverse factoren, waaronder de stormen in januari in België). De gecombineerde ratio voor het eerste kwartaal van het jaar bedroeg 90%, tegenover 88% voor het volledige jaar 2017. De verkoop van onze levensverzekeringsproducten daalde met 15% ten opzichte van het seizoensgebonden sterke voorgaande kwartaal, maar steeg met 5% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017.
  • Onze nettoprovisie-inkomsten bleven sterk. Ze daalden licht (-1%) ten opzichte van het vorige kwartaal en met 3% jaar-op-jaar, beide op vergelijkbare basis.   
  • Op vergelijkbare basis stegen alle andere inkomstenposten samen 60% ten opzichte van het vorig kwartaal, aangezien in het laatste kwartaal van 2017 een bijkomende voorziening van 61,5 miljoen euro werd geboekt met betrekking tot de sectorwijde herziening van Ierse hypotheekleningen met trackerrente van voor 2009. Jaar-op-jaar daalden alle andere inkomstenposten samen met 20%, voornamelijk als gevolg van een lagere trading- en reëlewaarderesultaat.
  • De kostenvergelijking wordt vertekend door het feit dat het grootste deel van de speciale bankenheffing voor het volledige jaar 2018 in het eerste kwartaal wordt geboekt. Zonder die bankenheffing daalden de kosten met 6% tegenover het vorige kwartaal. Jaar-op-jaar stegen ze met 6%, hoewel dat deels werd veroorzaakt door de opname van UBB/Interlease. Als de bankenheffing gelijkmatig over het jaar zou worden gespreid, zou de kosten-inkomstenratio voor het eerste kwartaal 55% bedragen, in lijn met het cijfer voor het volledige jaar 2017. 
  • Het kwartaal werd begunstigd door een terugname van  waardeverminderingen op kredieten van 63 miljoen euro, voornamelijk vanwege Ierland. Bijgevolg bedroegen onze kredietkosten op jaarbasis een erg gunstige -0,15% (een negatief cijfer wijst op een positieve invloed op het resultaat), tegenover -0,06% voor het volledige jaar 2017.
  • Onze liquiditeitspositie bleef stevig en dat was ook het geval voor onze kapitaalbasis, met een common equity ratio van 15,9% (fully loaded, Deense Compromismethode).
Zie volledig persbericht in bijlage.

Johan Thijs - Chief Executive Officer :

We boekten een nettowinst van 556 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2018. Een heel goed resultaat, ondanks het feit dat we het grootste deel van de bankenheffing voor het volledige jaar boekten in het eerste kwartaal (371 miljoen euro in 1KW2018). Dankzij de commerciële prestaties van onze kernactiviteiten stegen onze totale opbrengsten ten opzichte van het vorige kwartaal, terwijl de kosten – de bankenheffing niet meegerekend – daalden ten opzichte van het seizoensgebonden hoge niveau in het laatste kwartaal van het jaar. Onze levens- en schadeverzekeringsactiviteiten kenden een aanzienlijke jaar-op-jaar groei. Bovendien konden we opnieuw waardeverminderingen op kredieten terugnemen, voornamelijk in onze Ierse hypotheekportefeuille.

In het eerste kwartaal van 2018 rondden we de overname af van het resterende belang van 40% in de joint venture voor levensverzekeringen van onze dochteronderneming UBB en MetLife in Bulgarije. Dat bevestigt onze positie als een sterke speler in de lokale markt, die zijn Bulgaarse klanten een volledig gamma van bankverzekeringsproducten kan aanbieden in een omnikanaalomgeving. Het zal ongetwijfeld helpen om van UBB en DZI een bankverzekeringsgroep te maken die geldt als referentie in Bulgarije, en dat komt ten goede aan de klanten, de werknemers en alle andere stakeholders.

Met als doel de beleving van onze klanten steeds te verbeteren, ontwikkelen we continu innovatieve klantgerichte oplossingen die het leven van onze klanten gemakkelijker maken. Om een voorbeeld te noemen: we waren de eerste bank in België die multibankingmogelijkheden toegevoegd heeft aan zijn mobile app, KBC Mobile, dankzij de opportuniteiten die door PSD2 zijn ontstaan. Enkele weken na de invoering ervan kunnen we met trots zeggen dat we konden rekenen op een enthousiaste reactie van onze klanten.   

We willen ook een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij door onze kredietverlening. Zo is het bijvoorbeeld onze ambitie om tegen 2030 het aandeel van de hernieuwbare energiebronnen in onze kredietportefeuille aan de energiesector te verhogen tot meer dan 50% (momenteel is dat al 41%). Bovendien beslisten we begin dit jaar om verschillende van onze beleidslijnen in verband met duurzaamheid up te daten en die in juni te implementeren. Tot slot kondigden we ook aan dat we, als deel van ons beleid inzake kredieten aan de energiesector, volledig uit de steenkoolsector zouden stappen en de huidige exposure aan steenkool-gebaseerde elektriciteitsproductie tot nul herleiden tegen ten laatste 2023.

Last but not least blijft ook het economische klimaat in Europa aantrekkelijk, met een solide groei en lage inflatie. Maar nu de sentimentsindicatoren van hun recente hoogtepunt zijn teruggevallen, is de periode van versnellende groei wellicht ten einde. Het risico van een verdere economische deglobalisering en de oplopende handelsconflicten en geopolitieke spanningen zijn de belangrijkste factoren die de Europese economische groei kunnen hinderen. We zijn er evenwel van overtuigd dat we in dat economische speelveld een meer dan solide uitgangspositie hebben, dankzij onze niet-aflatende inspanningen in de afgelopen jaren om de klant centraal te stellen in alles wat we doen, samen met onze uitstekende solvabiliteit en liquiditeitspositie.

Tot slot wil ik alle stakeholders nogmaals danken voor het vertrouwen dat ze in ons stellen en hen verzekeren dat we er alles aan zullen doen om nog dichter bij ons uiteindelijke doel te komen, namelijk om als bank-verzekeraar de referentie te zijn in al onze kernmarkten.

 

 

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

 

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium