KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal: 966 miljoen euro

KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal: 966 miljoen euro

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

  • De nettorente-inkomsten stegen met 6% kwartaal-op-kwartaal en met 13% jaar-op-jaar. De nettorentemarge voor het tweede kwartaal van 2023 bedroeg 2,11%, een stijging met 7 basispunten ten opzichte van het vorige kwartaal en met 20 basispunten ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar. De kredietvolumes stegen met 2% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 4% jaar-op-jaar. De deposito's exclusief schuldpapier – en ook exclusief de volatiele low-margin kortetermijndeposito's bij de buitenlandse kantoren van KBC Bank, die worden gedreven door kortetermijn cash-managementopportuniteiten – stegen met ​ 0,5% kwartaal-op-kwartaal en 2% jaar-op-jaar. In het verslagkwartaal heeft de netto-instroom in termijndeposito's en beleggingsfondsen de netto-uitstroom bij zichtrekeningen en spaarrekeningen meer dan gecompenseerd. Deze groeicijfers zijn berekend op autonome basis (exclusief de wijzigingen in de consolidatiekring en wisselkoerseffecten).
  • De verzekeringsinkomsten vóór afgestane herverzekering stegen met 6% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 10% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het verzekeringstechnisch resultaat (verzekeringsinkomsten vóór afgestane herverzekering - lasten uit hoofde van verzekeringsdiensten vóór afgestane herverzekering + nettoresultaat uit afgestane herverzekering) bedroeg 122 miljoen euro (tegenover 111 miljoen euro in het vorige kwartaal en 180 miljoen euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar) en bestaat uit 89 miljoen euro voor schadeverzekeringen en 34 miljoen euro voor levensverzekeringen. De gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen voor de eerste zes maanden van 2023 kwam uit op een uitstekende 84%, tegenover 87% voor het boekjaar 2022. De verkoop van schadeverzekeringen steeg met 13% jaar-op-jaar, terwijl de verkoop van levensverzekeringen met 52% steeg ten opzichte van het vorige kwartaal en met 72% jaar-op-jaar.
  • De nettoprovisie-inkomsten stegen met respectievelijk 1% en 8% ten opzichte van het vorige kwartaal en hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De vergoedingen voor onze vermogensbeheeractiviteiten stegen met 2% tegenover het vorige kwartaal, terwijl de vergoedingen voor bankdiensten per saldo stabiel bleven. Jaar-op-jaar stegen de vergoedingen voor zowel onze vermogensbeheeractiviteiten als onze bankdiensten met respectievelijk 6% en 9%.
  • Het trading- en reëlewaarderesultaat steeg met 28% ten opzichte van het vorige kwartaal en lag ongeveer drie keer zo hoog als in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De overige netto-inkomsten lagen in de lijn van de normale run rate en duidelijk lager dan in het vorige kwartaal, omdat in dat kwartaal een eenmalige meerwaarde van 405 miljoen euro werd geboekt met betrekking tot de afronding van de verkoop van de krediet- en depositoportefeuilles in Ierland. De dividendinkomsten waren bijna vier keer zo hoog als in het vorige kwartaal, omdat het tweede kwartaal traditioneel het grootste deel van de dividendinkomsten voor het hele jaar bevat.
  • De exploitatiekosten zonder de bank- en verzekeringsheffingen stegen met 1% tegenover het vorige kwartaal en met 12% ten opzichte van een jaar geleden. De kosten-inkomstenratio voor de eerste zes maanden van 2023 bedroeg 49%, hetzelfde niveau als voor heel 2022. Bij die berekening zijn bepaalde niet-operationele posten buiten beschouwing gelaten en zijn de bank- en verzekeringsheffingen gelijkmatig over het jaar gespreid. Als we alle bank- en verzekeringsheffingen buiten beschouwing laten, bedroeg de kosten-inkomstenratio voor de eerste zes maanden van 2023 40%, tegenover 45% voor heel 2022.
  • In het verslagkwartaal werd een nettoterugname van waardeverminderingen op kredieten van 23 miljoen euro geboekt, tegenover een nettoterugname van 24 miljoen euro in het vorige kwartaal en een nettotoename van waardeverminderingen van 9 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De kredietkostenratio voor de eerste zes maanden van 2023 bedroeg -0,04%, tegenover 0,08% voor heel 2022. Een negatief cijfer betekent een positief effect op het resultaat.Onze liquiditeitspositie bleef sterk met een LCR van 152% en NSFR van 145%. Onze kapitaalbasis bleef ook stevig, met een fully loaded common equity ratio van 16,5%.

Lees het volledige persbericht in bijlage.

 

Johan Thijs, Chief Executive Officer KBC Groep:

"In het tweede kwartaal van 2023 behaalden we een uitstekende nettowinst van 966 miljoen euro. Vergeleken met het vorige kwartaal profiteerde ons resultaat van hogere nettorente-inkomsten, een beter verzekeringsresultaat, hogere nettoprovisie-inkomsten, een hoger trading- en reëlewaarderesultaat en de traditionele seizoenspiek in dividendinkomsten. De overige netto-inkomsten daalden echter, omdat in het vorige kwartaal een aanzienlijke eenmalige meerwaarde werd geboekt met betrekking tot de verkoop van onze Ierse portefeuille in februari. De kosten daalden aanzienlijk, volledig te wijten aan het feit dat het grootste deel van de bank- en verzekeringsheffingen voor het hele jaar in het vorige kwartaal werd geboekt. We boekten ook een beperkte nettotoename van waardeverminderingen, tegenover een nettoterugname in het vorige kwartaal. Als we de resultaten van het eerste en tweede kwartaal optellen, komt onze nettowinst voor de eerste helft van 2023 bijgevolg uit op 1 848 miljoen euro, een stijging van 38% jaar-op-jaar.
Onze solvabiliteit bleef sterk, met een fully loaded common equity ratio van 16,5%. De resultaten van de recente stresstest van de EBA weerspiegelen onze sterke fundamentals op dat vlak. Onze liquiditeitspositie bleef uitstekend, zoals blijkt uit een NSFR van 145% en een LCR van 152%, beide ruim boven de wettelijke minimumdoelstelling van 100%.
Na de goedkeuring van de ECB, heeft onze Raad van Bestuur beslist om 1,3 miljard euro surpluskapitaal uit te keren in de vorm van een aandeleninkoop. De aandeleninkoop zal zo snel als mogelijk starten en eindigen tegen augustus 2024. In overeenstemming met ons algemene dividendbeleid zullen we in november 2023 ook een interim-dividend van 1 euro per aandeel uitkeren als voorschot op het totale dividend over het boekjaar 2023. We zijn ook van plan onze kapitaalstructuur verder te optimaliseren door onze pijler 2-vereiste op te vullen met additional tier 1- en tier 2-kapitaal. Tot slot hebben we een definitieve beslissing van de ECB ontvangen na modelherzieningen van voornamelijk onze Belgische kredietportefeuille aan bedrijven en kmo's, wat leidt tot een add-on op risicogewogen activa van ongeveer 8,2 miljard euro in het derde kwartaal van 2023. De impact van die add-on zal echter worden gemitigeerd door een vermindering van 1,7 miljard euro risicogewogen activa in het derde kwartaal van 2023, een verwachte vermindering van risicogewogen activa van ongeveer 2 miljard euro vóór eind 2023 als gevolg van modelvereenvoudiging en het feit dat ongeveer 4,5 miljard euro van de add-on op risicogewogen activa frontloading is van de impact van IRB Bazel IV in 2025. U leest meer over deze kapitaalgerelateerde onderwerpen in het deel 'Guidance' in ons kwartaalverslag.
Last but not least vierden we een speciale verjaardag in juni 2023. Vijfentwintig jaar geleden is onze groep ontstaan uit de fusie tussen Kredietbank, CERA Bank en ABB Verzekeringen. In die tijd zijn we geëvolueerd van een nieuwe Belgische bank-verzekeraar naar een bank-verzekeringsgroep die zich concentreert op vijf Europese kernmarkten en een voorloper is in digitalisering. Maar bovenal is dit het verhaal van onze duizenden medewerkers die elke dag het beste van zichzelf geven om het vertrouwen van onze klanten te winnen en te behouden en daarmee de belangrijkste factor vormen in het succes van onze groep. Ik wil al die medewerkers oprecht bedanken, evenals onze klanten, aandeelhouders en al onze andere stakeholders voor hun blijvende vertrouwen en steun. We kijken enthousiast uit naar de volgende 25 jaar."

 

*Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

PB_2Q2023_NL.pdf 454 KB

 

Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson

 

 

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium