KBC Groep: Resultaat vierde kwartaal van 677 miljoen euro

KBC Groep: Resultaat vierde kwartaal van 677 miljoen euro

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

 

  • De nettorente-inkomsten daalden met 2% op kwartaalbasis en met 4% op jaarbasis. De nettorentemarge voor het vierde kwartaal van 2023 bedroeg 1,99%, een daling met 5 basispunten ten opzichte van het vorige kwartaal en met 11 basispunten ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. De kredietvolumes stegen met 1% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 3% jaar-op-jaar. De deposito's exclusief schuldbewijzen stegen met 1% op kwartaalbasis, maar daalden met 3% op jaarbasis. Dit laatste was grotendeels te wijten aan de uitstroom van deposito's door de uitgifte van een staatsbon op 1 jaar in België in september 2023. De volumegroeicijfers zijn berekend op autonome basis (exclusief wijzigingen in de consolidatiekring en wisselkoerseffecten).

 

  • Het verzekeringstechnisch resultaat (verzekeringsinkomsten vóór afgestane herverzekering - lasten uit hoofde van verzekeringsdiensten vóór afgestane herverzekering + nettoresultaat uit afgestane herverzekering) bedroeg 100 miljoen euro (tegenover 138 miljoen euro in het vorige kwartaal en 139 miljoen euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar) en bestaat uit 60 miljoen euro voor schadeverzekeringen en 40 miljoen euro voor levensverzekeringen. De gecombineerde ratio schadeverzekeringen voor het volledige jaar 2023 bedroeg een uitstekende 87%, hetzelfde als voor het volledige jaar 2022. De verkoop van schadeverzekeringen steeg met 14% op jaarbasis, terwijl de verkoop van levensverzekeringen met 56% steeg ten opzichte van het vorige kwartaal, maar met 5% daalde ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar.

 

  • De nettoprovisie-inkomsten stegen met respectievelijk 2% en 9% ten opzichte van het vorige kwartaal en hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De vergoedingen voor onze vermogensbeheeractiviteiten stegen met 5% op kwartaalbasis, terwijl de vergoedingen voor bankdiensten met 1% daalden (aangezien het vorige kwartaal geprofiteerd had van de eenmalige effectengerelateerde vergoedingen voor de verkoop van de staatsbon van september in België). Op jaarbasis stegen de vergoedingen voor onze vermogensbeheeractiviteiten en voor onze bankdiensten respectievelijk met 11% en 6%.

 

  • Het trading- en reëlewaarderesultaat was stabiel ten opzichte van het vorige kwartaal en daalde met 35% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De overige netto-inkomsten waren iets hoger dan normaal, voornamelijk door een eenmalige gerealiseerde winst.

 

  • De exploitatiekosten, inclusief de bank- en verzekeringsheffingen, stegen met 7% tegenover het vorige kwartaal en met 4% ten opzichte van een jaar geleden. De kosten-inkomstenratio voor het volledige jaar 2023 kwam uit op 49%, hetzelfde als voor het volledige jaar 2022. Bij die berekening zijn bepaalde niet-operationele posten buiten beschouwing gelaten. Als we alle bank- en verzekeringsheffingen buiten beschouwing laten, bedroeg de kosten-inkomstenratio voor het volledige jaar 2023 43%, tegenover 45% voor heel 2022.

 

  • In het verslagkwartaal werd een nettoterugname van de voorziening voor waardeverminderingen op kredieten van 5 miljoen euro geboekt, tegenover een nettowaardevermindering van 36 miljoen euro in het vorige kwartaal en een nettowaardevermindering van 82 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Daardoor bedroeg de kredietkostenratio 0,00% voor het volledige jaar 2023, tegenover 0,08% voor heel 2022. De waardeverminderingen op andere activa dan kredieten bedroegen 175 miljoen euro in het besproken kwartaal (met inbegrip van een waardevermindering van 109 miljoen euro op goodwill in Tsjechië), tegenover 27 miljoen euro in het vorige kwartaal en 51 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2022.

 

  • Onze liquiditeitspositie bleef sterk met een LCR van 159% en NSFR van 136%. Onze kapitaalbasis bleef robuust, met een fully loaded common equity ratio van 15,2% (waarin de volledige impact van het lopende aandeleninkoopprogramma van 1,3 miljard euro en het voorgestelde dividend van 4,15 euro per aandeel voor het hele jaar 2023 al is opgenomen).

 

Lees het volledige persbericht in bijlage.

Johan Thijs, Chief Executive Officer KBC Groep:

In het laatste kwartaal van 2023 boekten we een nettowinst van 677 miljoen euro. Vergeleken met het resultaat van het vorige kwartaal profiteerden onze totale opbrengsten van verschillende factoren, waaronder betere nettoprovisie-inkomsten en hogere overige netto-inkomsten, hoewel deze posten teniet werden gedaan door lagere nettorente-inkomsten en lagere verzekeringsresultaten. De kosten, inclusief bank- en verzekeringsheffingen, zijn gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal, net als de bijzondere waardeverminderingen, voornamelijk als gevolg van een bijzondere waardevermindering van 109 miljoen euro op de goodwill van de bouwspaarkas ČSOBS (een dochteronderneming van ČSOB Bank) in Tsjechië en ongeveer 53 miljoen euro bijzondere waardeverminderingen op software. Als we de resultaten van de vier kwartalen van het jaar bij elkaar optellen, komt onze nettowinst uit op 3 402 miljoen euro, een stijging van 21% ten opzichte van vorig jaar.
Onze kredietportefeuille bleef groeien, met 1% kwartaal-op-kwartaal en 3% ten opzichte van een jaar geleden, waarbij we groei optekenden in alle kernlanden van de groep. De klantendeposito's stegen met 1% ten opzichte van het vorige kwartaal, maar daalden met 3% op jaarbasis, omdat ze grotendeels werden beïnvloed door uitstroom van deposito's als gevolg van de uitgifte van een staatsbon voor particulieren in België begin september 2023.
Op het gebied van duurzaamheid zijn we verheugd dat de buitenwereld onze aanpak en prestaties blijft erkennen als 'best in class'. We merken in het bijzonder op dat het gerenommeerde ESG Risk agency Sustainalytics KBC de uitstekende ratingklasse 'ESG negligible risk' heeft toegekend. Met deze rating is KBC opgenomen in de Sustainalytics 2024 ESG Top-Rated Companies List. We zijn er ook trots op dat we voor het tweede jaar op rij de felbegeerde CDP-rating A hebben gekregen voor onze klimaatgerelateerde rapporteringen.
Wat betreft ons lopende aandeleninkoopprogramma van 1,3 miljard euro, hadden we eind januari 2024 al ongeveer 11 miljoen aandelen ingekocht voor een totale tegenwaarde van ongeveer 0,6 miljard euro. Het programma loopt tot 31 juli 2024.
Onze solvabiliteitspositie bleef sterk, met een fully loaded common equity ratio van 15,2% eind december 2023, waarin het effect van het lopende aandeleninkoopprogramma van 1,3 miljard euro al volledig is verwerkt. Onze Raad van Bestuur heeft besloten om voor het boekjaar 2023 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een totaal brutodividend van 4,15 euro per aandeel voor te stellen (waarvan een interim-dividend van 1,0 euro per aandeel al werd uitbetaald in november 2023 en de resterende 3,15 euro per aandeel zal worden betaald in mei 2024). Inclusief het voorgestelde totale dividend en de additional tier-1 coupon, zou de uitkeringsratio 51% bedragen. In overeenstemming met ons aangekondigde kapitaalaanwendingsplan voor het boekjaar 2023 zal de uitkering van het surpluskapitaal boven de fully loaded common equity ratio van 15% worden beslist, naar eigen discretie, door de Raad van Bestuur in de eerste helft van 2024.
Ten slotte hebben we ook onze verwachtingen voor de volgende drie jaar bijgewerkt. Tegen 2026 streven we naar een kosten-inkomstenratio (exclusief bank- en verzekeringsheffingen) van minder dan 42% en een gecombineerde ratio van maximaal 91%.
Ik wil dan ook al onze klanten, werknemers, aandeelhouders en andere stakeholders oprecht bedanken voor hun vertrouwen en steun, en hen verzekeren dat we ons blijven inzetten om de referentie te zijn in bankverzekeren en digitalisering in al onze thuismarkten.

*Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

 

Persbericht in pdf.pdf 538 KB
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson

 

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium