• Nederlands
 • Français
 • English
 • Skip to Content
  Search

  KBC Groep resultaten eerste kwartaal 2016

  Sterke start van 2016 met een winst van 392 miljoen euro, ondanks hoge upfront bankenheffingen

  Wij willen veel meer zijn dan alleen maar een bank en een verzekeraar. We willen de dromen van onze klanten mogelijk maken en beschermen en hun vertrouwen blijven verdienen. We blijven ernaar streven om hun een uitstekende service te bieden. De sterke start van onze activiteiten in 2016 getuigt daarvan. Onze krediet- en depositovolumes en de verkoop van verzekeringen namen toe en ook de lage kredietkosten ondersteunden het nettoresultaat. Tegen een achtergrond van aanhoudend lage rente, bescheiden economische groei in België en een stevigere groei in Centraal-Europa, begon KBC het jaar 2016 met een sterke nettowinst van 392 miljoen euro voor het eerste kwartaal, ten opzichte van een uitzonderlijke 862 miljoen euro in het voorgaande kwartaal en een erg sterke 510 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2015. De winst in het eerste kwartaal van 2016 is het resultaat van stabiele totale opbrengsten van onze traditionele bedrijfsactiviteiten, lagere operationele kosten, hogere upfront geboekte bankenheffingen en een erg laag niveau van waardeverminderingen op kredieten.

  Johan Thijs, Groeps-CEO:                                                                                         

  "De aanhoudende omgeving van lage rente vormt voor ons en andere financiële instellingen een echte uitdaging. Toch blijven onze klanten ons hun deposito's toevertrouwen en op ons rekenen om hun projecten te realiseren. Opnieuw zijn zowel onze krediet- en depositovolumes als de verkoop van verzekeringsproducten gestegen. We zijn oprecht dankbaar voor dit teken van vertrouwen van onze klanten, en het onderstreept ook het succes van ons bank-verzekeringsmodel.

  Het kwartaal werd gekenmerkt door stabiele totale opbrengsten van onze kernactiviteiten, lagere exploitatiekosten – zonder de upfront boeking van de bankenheffingen – en zeer lage kredietkosten. Ook onze verzekeringsactiviteiten – meer bepaald de verkopen - deden het goed. Uiteindelijk leverde onze bankverzekeringsaanpak voor het eerste kwartaal van dit jaar een sterk resultaat op van 392 miljoen euro.

  De solvabiliteit en liquiditeit van KBC Groep blijven erg gezond, wat vertrouwen werkt bij onze klanten, onze medewerkers en onze andere stakeholders.

  Ons doel is ervoor te zorgen dat onze activiteiten onze klanten, aandeelhouders en andere stakeholders ten goede komen. Daar zetten zich al onze medewerkers voor in. Voor 2016 focussen we volledig op de verdere ontwikkeling van onze bank-verzekeringsbusiness en op het ondersteunen van de lokale economieën en klanten in de landen waar we actief zijn. We blijven investeren in de toekomst en rollen proactief onze plannen op het vlak van financiële technologie uit om de dienstverlening aan onze klanten nog te verbeteren. De aanhoudend lage rentevoeten en de volatiliteit op de financiële markten vormen een uitdaging voor de hele financiële sector. Desondanks stelt ons bank-verzekeringsmodel, gesteund door een solide liquiditeit en kapitaalbasis, ons in staat duurzame resultaten te genereren.”

   

  Financiële hoofdlijnen van het eerste kwartaal van 2016, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2015:

  • In onze kernmarkten en onze kernactiviteiten deden zowel ons bank- als ons verzekeringsbedrijf het goed.

  • Er werd opnieuw meer krediet verleend in België (stijging met 1% in één kwartaal), Tsjechië (+3%), Slowakije (+2%) en Bulgarije (+2%), terwijl de klanten ons in de meeste landen ook meer deposito's toevertrouwden: België +3%, Tsjechië +1%, Slowakije +6% en Ierland +4%.

  • De nettorente-inkomsten stegen licht dankzij renteverlagingen, volumegroei en lagere financieringskosten, en ondanks de omgeving van lage rente en een zekere druk op de kredietmarges. Onze nettorentemarge steeg lichtjes kwartaal-op-kwartaal, van 1,95% naar 1,96%.

  • In bijna al onze markten steeg de verkoop van schadeverzekeringsproducten. De gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen bedroeg 91% year-to-date en werd sterk geïmpacteerd door de claims in verband met de terroristische aanslagen in Brussel. Zonder die claims bedroeg de gecombineerde ratio een excellente 82%. De totale verkoop van levensverzekeringsproducten nam toe.

  • De klanten bleven KBC hun vermogen toevertrouwen, maar de markten presteerden pover waardoor het totale beheerde vermogen van onze groep toch lichtjes daalde tot 207 miljard euro. Onze nettoprovisie-inkomsten daalden met 7%, voornamelijk door de lagere beheersvergoedingen als gevolg van een voorzichtigere beleggingspolitiek.

  • Als we de 335 miljoen euro bankenheffingen niet meerekenen – die ons financieel resultaat sterk impacteerden-zijn de kosten met 7% gedaald. De year-to-date kosten-inkomstenratio bedroeg 71%, omdat de bankenheffing vooraf geboekt werd. Als de bankenheffing gelijk gespreid wordt en we abstractie maken van uitzonderlijke items, bedraagt de kosten-inkomstenratio slechts 57%.

  • De kredietkosten bedroegen een moeilijk houdbare lage 0,01% van onze kredietportefeuille.

  • Onze liquiditeitspositie blijft stevig en onze kapitaalbasis – met een common equity ratio van 14,6% (phased-in, Deense Compromismethode) – blijft ruim boven de doelstelling van de toezichthouders van 10,25% voor 2016.

  Contacteer ons
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Over KBC Group

  Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

  KBC Group
  Havenlaan 2
  B - 1080 Brussels
  Belgium