• Français
 • English
 • Nederlands
 • Skip to Content
  Search

  KBC Groep: Sterk vierdekwartaal-resultaat van 685 miljoen euro, wat resulteert in een winst van 2,4 miljard euro voor het hele jaar

  In een klimaat van aanhoudend lage rente, stevige economische groei in Centraal-Europa en Ierland en een meer gematigde groei in België zette KBC een sterk resultaat neer. Het boekte een nettowinst van 685 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2016, tegenover 629 miljoen euro in het voorgaande kwartaal  en een uitzonderlijk goede 862 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2015 (of 441 miljoen euro exclusief twee belangrijke eenmalige items in dat kwartaal). Voor het volledige boekjaar 2016 bedroeg ons nettoresultaat 2 427 miljoen euro, tegenover 2 639 miljoen euro voor 2015 (2 218 miljoen euro exclusief de twee belangrijkste eenmalige items). Bovendien bleven onze krediet- en depositovolumes groeien in 2016, net zoals de verkoop van zowel schade- als levensverzekeringsproducten. Onze al stevige solvabiliteits- en liquiditeitsposities zijn zelfs nog sterker geworden.

  (Volledig persbericht en perspresentatie in bijlage)

   

  Financiële hoofdlijnen van het vierde kwartaal van 2016, in vergelijking met het vorige kwartaal:

  •    In onze kernmarkten en kernactiviteiten bleven zowel ons bank- als ons verzekeringsbedrijf het goed doen.

  •    De kredietverlening aan onze klanten steeg met 1%, met volumes die in alle landen toenamen, behalve in Ierland. Deposito's van klanten stegen met 6%.

  •    De nettorente-inkomsten – onze belangrijkste inkomstenbron – bleven de gevolgen dragen van het lagerenteklimaat, maar de daling ten opzichte van het vorige kwartaal bedroeg minder dan 1% dankzij compenserende factoren zoals een gezonde kredietgroei en lagere financieringskosten. Onze gemiddelde nettorentemarge bedroeg in het vierde kwartaal 1,90%, vergelijkbaar met het niveau van het vorige kwartaal. Voor het volledige boekjaar 2016 bedroeg onze nettorentemarge 1,92%.

  •    De premie-inkomsten uit onze schadeverzekeringsactiviteiten stegen met 2%, terwijl de claims met 4% gedaald zijn. Bijgevolg kwam de gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen voor heel 2016 op een goede 93%. Na een relatief zwak derde kwartaal ging de verkoop van levensverzekeringsproducten met maar liefst 17% omhoog, deels door seizoenseffecten.

  •    Onze nettoprovisie-inkomsten stegen opnieuw. De toename met 2% was voornamelijk te danken aan beheersvergoedingen en kredietgebonden vergoedingen. Het beheerde vermogen nam verder toe met 2% tot 213 miljard euro.

  •    Het trading- en reëlewaarderesultaat is meer dan verdrievoudigd, dankzij betere resultaten in de dealingroom, een hogere marktwaarde van derivaten gebruikt voor balansbeheer en positieve wijzigingen van onze waardeaanpassingen.

  •    Onze exploitatiekosten stegen met 8% tegenover het vorige kwartaal, door een eenmalige uitgave voor vervroegde pensioenen en seizoenseffecten. Een strikte kostenbeheersing leidde tot een kosten-inkomstenratio voor het boekjaar 2016 van 55% (57% als we abstractie maken van enkele specifieke items).

  •    De waardeverminderingen op kredieten bedroegen 54 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2016. Dat bracht de kredietkosten naar een uitstekende, maar onhoudbaar lage 0,09% van onze kredietportefeuille voor het volledige boekjaar 2016.

  •    Onze liquiditeitspositie en onze kapitaalbasis bleven stevig bij een common equity ratio van 15,8% (fully loaded, Deense Compromismethode). Dat is duidelijk boven de nieuwe doelstelling van 10,40% die de toezichthouders hebben bepaald voor 2019 (met een bijkomende pijler 2-aanbeveling (P2G) van 1,0% CET1).

  Johan Thijs, Groeps-CEO:

  "Nogmaals een sterke prestatie van KBC, te zien aan de algemene stijging van de kredietverlening, deposito's, verkoop van levens- en schadeverzekeringsproducten en van het beheerde vermogen in 2016. Dit toont dat onze klanten ons hun deposito’s en activa blijven toevertrouwen en op ons rekenen om hun projecten te realiseren en te beschermen. We gaan met volle kracht vooruit bij KBC en uit de resultaten blijkt dat ons klantgerichte businessmodel rendeert.

  In het vierde kwartaal bleven de nettorente-inkomsten nagenoeg stabiel, stegen de nettoprovisie-inkomsten en lag het trading- en reëlewaarderesultaat beduidend hoger. De kosten zijn gestegen, gedeeltelijk toe te schrijven aan een eenmalig element, en de waardeverminderingen op kredieten stegen licht tegenover het uitzonderlijk lage niveau van het vorige kwartaal. We slaagden erin dit kwartaal een stevig globaal resultaat van 685 miljoen euro neer te zetten. Dat brengt onze winst voor het volledige boekjaar op 2 427 miljoen euro: een prima resultaat, waarvoor we onze werknemers uitdrukkelijk willen bedanken.

  Op strategisch vlak worden CIBANK en DZI Insurance door onze overname van United Bulgarian Bank en Interlease de grootste bank-verzekeringsgroep in Bulgarije. We kijken ernaar uit om onze bank-verzekeringsactiviteiten daar verder uit te bouwen. Daarnaast hebben we beslist om van Ierland een kernland te maken. Het is een gezonde en aantrekkelijke markt waarin we graag een actievere rol willen spelen.

  Bovendien blijven de solvabiliteits- en liquiditeitsposities van onze groep sterk – zelfs na de uitkering van een interimdividend in november – en overtreffen ze ruimschoots de nieuwe minimale kapitaalvereisten die de toezichthouders in december hebben bepaald, namelijk een fully loaded CET1-ratio van minstens 10,40% volgens Basel III, zonder rekening te houden met de additionele Pillar 2 guidance van 1%

  We zullen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van mei dan ook voorstellen om het volledige (bruto)dividend voor 2016 vast te leggen op 2,80 euro per aandeel. Dat betekent dat – na aftrek van het in november 2016 betaalde interimdividend van 1 euro per aandeel – het uiteindelijke brutodividend in mei 1,80 euro zal bedragen. Dat stemt overeen met het dividendbeleid voor dit jaar en de komende jaren.

  In 2017 willen we voortbouwen op het momentum van de voorbije jaren en, in het bijzonder, onze maatschappelijke rol blijven opnemen als een organisatie die de klant centraal zet. Ons bank-verzekeringsmodel, gesteund door een solide liquiditeit en kapitaalbasis, stelt ons in staat duurzame resultaten te genereren. De aanhoudend lage rentevoeten blijven evenwel een uitdaging voor de hele financiële sector. En omdat de politieke onzekerheid leidt tot volatiliteit op de financiële markten, zorgt dat voor een extra uitdaging voor onze op provisies gebaseerde activiteiten. We blijven niettemin investeren in de toekomst en proactief onze plannen op het vlak van financiële technologie uitrollen om de dienstverlening aan onze klanten nog te verbeteren."

   

  * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

  Contacteer ons
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Over KBC Group

  Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

  KBC Group
  Havenlaan 2
  B - 1080 Brussels
  Belgium