• Français
 • Nederlands
 • English
 • Skip to Content
  Search

  KBC Groep: Sterke halfjaarwinst van 1,1 miljard euro.

  Uitkering interimdividend van 1 euro in november.

  Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

  In een klimaat van aanhoudend lage rentevoeten, matige economische groei in België en stevigere groei in Centraal-Europa, boekte KBC een sterke nettowinst van 721 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2016, meer dan de 392 miljoen euro in het voorgaande kwartaal en ook meer dan de 666 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2015. Onze krediet- en depositovolumes bleven ook in het tweede kwartaal toenemen, een bewijs van het vertrouwen dat onze klanten in ons stellen. Ons resultaat is het gevolg van goede opbrengsten in onze traditionele bedrijfsactiviteiten, gelijkblijvende bedrijfskosten (de bankenheffingen buiten beschouwing gelaten) en een nog altijd erg laag niveau van waardeverminderingen op kredieten. Het werd ook opgetrokken door het eenmalige positieve effect van onze verkoop van Visa Europe-aandelen. Met inbegrip van de nettowinst van 392 miljoen euro van het eerste kwartaal bedraagt ons resultaat voor de eerste zes maanden van het jaar 1 113 miljoen euro, tegenover 1 176 miljoen euro voor dezelfde periode vorig jaar. De resultaten gingen gepaard met sterke fundamentals inzake onze solvabiliteit en liquiditeitspositie. De Raad van Bestuur keurde ook een nieuw dividendbeleid voor KBC Groep goed. Vanaf dit jaar, en behoudens uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden, zal KBC elk jaar een interim dividend van 1 euro per aandeel uitkeren in de maand november van het boekhoudkundig jaar en daarnaast een finaal dividend na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

  Het interim dividend zal een voorschot zijn op het totale dividend. Het bestaande beleid waarbij we een totaal dividend (en additional tier 1-coupon) van minstens 50% van de jaarlijkse geconsolideerde winst uitkeren, wordt voortgezet. Het interim dividend van 1 euro per aandeel voor boekjaar 2016 zal op 18 november 2016 worden betaald.

   

  (volledig persbericht en perspresentatie als bijlage)

  Financiële hoofdlijnen van het tweede kwartaal van 2016, in vergelijking met het vorige kwartaal:

  • In onze kernmarkten en kernactiviteiten deden zowel ons bank- als ons verzekeringsbedrijf het goed.

  • Ons kredietvolume steeg in België (+1%), Tsjechië (+2%), Slowakije (+3%) en Bulgarije (+3%) en de klantendeposito's namen verder toe in alle landen waar we aanwezig zijn: België (+5%), Tsjechië (+3%), Slowakije (+4%), Hongarije (+4%), Bulgarije (+1%) en Ierland (+2%).

  • Onze nettorente-inkomsten bleven min of meer gelijk ten opzichte van het vorige kwartaal. De negatieve invloed van de lage rentevoeten werd gecompenseerd door positieve elementen, zoals een stijging van zowel het volume op zichtrekeningen als het kredietvolume, lagere financieringskosten en renteverlagingen op spaarrekeningen. De nettorentemarge van de groep daalde licht ten opzichte van het vorige kwartaal, van 1,96% naar 1,94%, door lagere herbeleggingsrentes en druk op de commerciële marges.

  • De premie-inkomsten van onze schadeverzekeringsproducten stegen 2%, maar de schadeclaims stegen sterker (met 6%) door het barre weer en de overstromingen in België en Tsjechië. Onze gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen bedroeg 95% year-to-date.

  • Het totale beheerde vermogen bedroeg 207 miljard euro. Dat was ruwweg hetzelfde niveau als in het eerste kwartaal, omdat de beperkte netto-uitstroom van activa werd gecompenseerd door een kleine koersstijging. Na de daling in het eerste kwartaal gingen onze nettoprovisie-inkomsten opnieuw omhoog (met 4%), vooral dankzij hogere beheersvergoedingen voor beleggingsfondsen en hogere kredietvergoedingen.

  • De verkoop van onze Visa Europe-aandelen zorgde voor een eenmalige extra opbrengst van 99 miljoen euro (voor belastingen), of 84 miljoen euro (na belastingen).

  • De kosten bedroegen 904 miljoen euro, een daling met 24% omdat het overgrote deel van de bankenheffingen werd geboekt in het eerste kwartaal van het jaar. Laten we die heffingen buiten beschouwing, dan bleven de kosten gelijk tegenover het vorige kwartaal. De year-to-date kosten-inkomstenratio bedroeg 59%. Als de bankenheffingen gelijk gespreid worden en we abstractie maken van enkele specifieke items, bedroeg de kosten-inkomstenratio 56%.

  • De year-to-date kredietkosten bedroegen een uitstekende maar onhoudbaar lage 0,07% van onze kredietportefeuille. De guidance voor kredietkosten in Ierland wordt verlaagd naar 0 tot 40 miljoen euro voor het volledige jaar.

  • Onze liquiditeitspositie bleef stevig en onze kapitaalbasis – met een common equity ratio van 14,9% (phased-in, Deense compromismethode) – bleef ruim boven de doelstelling van de toezichthouders van 10,25% voor 2016.

    

   Johan Thijs, Groeps-CEO:

   "De aanhoudend lage rentevoeten en de volatiliteit op de financiële markten vormen een uitdaging voor alle financiële instellingen, dus ook voor ons. In die uitdagende economische omstandigheden blijven we als bank-verzekeraar onze klanten centraal stellen. We zien onze klanten als partners, waarmee we samen kunnen bouwen aan de samenleving en een duurzame economische groei kunnen creëren. Onze klanten blijven ons hun deposito's toevertrouwen en op ons rekenen om hun projecten te realiseren en te beschermen: ook in het afgelopen kwartaal stegen onze krediet- en depositovolumes, net zoals de premie-inkomsten uit onze schadeverzekeringsactiviteiten.

   In het tweede kwartaal realiseerden we een goed niveau van totale opbrengsten in onze kernactiviteiten, de bedrijfskosten bleven gelijk en de kredietkosten bleven laag. Bovendien verhoogde de eenmalige winst op de verkoop van onze Visa Europe-aandelen het resultaat. Uiteindelijk leverde ons bank-verzekeringsmodel in het tweede kwartaal van dit jaar een sterk resultaat op van 721 miljoen euro.

   De solvabiliteit en liquiditeit van KBC Groep blijven erg solide. Dat blijkt uit de actuele ratio's, maar ook uit de stresstestresultaten die de EBA eind juli publiceerde. Dat is geruststellend voor onze klanten, werknemers en stakeholders. De Raad van Bestuur keurde een nieuw dividendbeleid voor KBC Groep goed. Vanaf dit jaar, en behoudens uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden, zal KBC elk jaar een interim dividend van 1 euro per aandeel uitkeren in de maand november van het boekhoudkundig jaar en daarnaast een finaal dividend na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Het interim dividend zal een voorschot zijn op het totale dividend. Het bestaande beleid waarbij we een totaal dividend (en additional tier 1-coupon) van minstens 50% van de jaarlijkse geconsolideerde winst uitkeren, wordt voortgezet. Het interim dividend van 1 euro per aandeel voor boekjaar 2016 zal op 18 november 2016 worden betaald.

   Ons uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat onze activiteiten onze klanten, aandeelhouders en andere stakeholders ten goede komen en daar zetten al onze medewerkers zich voor in. De Euromoney Best Bank Awards die we in juli kregen voor België en Hongarije moedigen ons niet alleen aan, maar maken ons ook heel trots. We zijn onze klanten dan ook oprecht dankbaar voor hun vertrouwen. Dat illustreert nogmaals het succes van ons bank-verzekeringsmodel.”

  * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

  Contacteer ons
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
  Over KBC Group

  Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

  KBC Group
  Havenlaan 2
  B - 1080 Brussels
  Belgium