KBC Groep: Uitstekend eerstekwartaal-resultaat van 630 miljoen euro

In een klimaat van een zeer soepel monetair beleid, aanhoudend lage rentevoeten en een verder versterkende economische groei – vooral in Centraal-Europa en Ierland – zette KBC opnieuw een sterk resultaat neer, met een nettowinst van 630 miljoen euro. Dat is heel wat meer dan de 392 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2016, maar minder dan de 685 miljoen euro van het vierde kwartaal van 2016, omdat het eerste kwartaal wordt verstoord door de upfront boeking van de bankenheffing. Onze krediet- en depositovolumes bleven groeien in het eerste kwartaal van 2017, net zoals ons beheerd vermogen. Daarnaast bleven ook de kosten onder controle, waren de waardeverminderingen op kredieten extreem laag en bleef onze solvabiliteit sterk. Voor Ierland verwachten we een terugname van waardeverminderingen voor het volledige boekjaar 2017 van 120-160 miljoen euro.

 

(Volledig persbericht en perspresentatie in bijlage)

Financiële hoofdlijnen van het eerste kwartaal van 2017

  • In onze kernmarkten en kernactiviteiten bleef zowel ons bank- als ons verzekeringsbedrijf sterk presteren.

  • Kwartaal-op-kwartaal nam de kredietverlening aan onze klanten toe met 1% en de deposito's van onze klanten stegen met 2%, met voor beide een groei in bijna al onze kernlanden.

  • De nettorente-inkomsten – onze belangrijkste inkomstenbron – bleven de gevolgen dragen van de lage herbeleggingsrentes en daalden met ongeveer 3% tijdens het kwartaal. Onze nettorentemarge bedroeg 1,88%, 2 basispunten minder dan het vorige kwartaal.

  • Jaar-op-jaar stegen de premie-inkomsten uit onze schadeverzekeringsactiviteiten met 6%, terwijl de claims met 12% gedaald zijn. Bijgevolg bedroeg de gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen voor het eerste kwartaal van 2017 een uitzonderlijk lage 79%. De verkoop van onze levensverzekeringsproducten daalde met 9% kwartaal-op-kwartaal.

  • Onze nettoprovisie-inkomsten gingen fors omhoog met 17% kwartaal-op-kwartaal, vooral dankzij onze assetmanagementdiensten.

  • Onze andere inkomstenposten samen daalden met 7% in het kwartaal. Ze omvatten een lager (maar nog altijd hoog) trading- en reëlewaarderesultaat, hogere meerwaarden op de verkoop van financiële activa en lagere overige netto-inkomsten.

  • Onze exploitatiekosten werden beïnvloed doordat het grootste deel van de bankenheffing voor het volledige boekjaar in het eerste kwartaal werd geboekt (361 miljoen euro). Zonder die heffing namen de kosten toe met 2% jaar-op-jaar. Wanneer we de bankenheffing gelijk spreiden over het jaar en we een aantal niet-operationele elementen uitsluiten, bedroeg onze kosten-inkomstenratio voor het eerste kwartaal 2017 een comfortabele 52%.

  • Met 6 miljoen euro bleven de waardeverminderingen op kredieten uiterst laag in het voorbije kwartaal, grotendeels dankzij de terugname van waardeverminderingen in Ierland. Dat bracht onze kredietkostenratioratio op jaarbasis op een erg lage 0,02%. Voor Ierland verwachten we een terugname van waardeverminderingen voor het volledige boekjaar 2017 van 120-160 miljoen euro.

  • De belastingen bedroegen 85 miljoen euro en werden begunstigd door een eenmalige uitgestelde belastingvordering van 66 miljoen euro met betrekking tot de vereffening van een groepsmaatschappij.

  • Onze liquiditeitspositie bleef sterk, net als onze kapitaalbasis, met een common equity ratio van 15,7% (fully loaded, Deense Compromismethode).

 

Johan Thijs, Groeps-CEO:

"We deden het opnieuw heel goed in het eerste kwartaal van 2017, ondanks het feit dat in dat kwartaal traditioneel het overgrote deel van de bankenheffingen voor het hele jaar vooraf wordt geboekt. We zijn bijzonder blij met de heropleving van onze nettoprovisie-inkomsten. Dat bewijst dat we erin slagen om onze ambitie waar te maken om onze inkomsten te diversifiëren naar meer fee-business zoals assetmanagement en verzekeringen. Samen met de erg lage waardeverminderingen op kredieten en onze aanhoudende aandacht voor kostencontrole zorgde dat ervoor dat we een uitstekende nettowinst van 630 miljoen euro konden boeken.

Onze klanten leenden meer van ons en verhoogden ook hun deposito's en beheerd vermogen bij ons. Dat toont aan dat onze klantgerichte aanpak duidelijk vruchten afwerpt. Bovendien bleef onze solvabiliteitspositie stevig en overtrof ze ruimschoots de kapitaalvereisten van de toezichthouders.

Zoals we al eerder dit jaar meedeelden, hebben we op strategisch vlak beslist Ierland op te nemen als kernland, waar we ons zullen concentreren op een 'Digital First'- benadering. Ook in onze andere kernmarkten blijven we proactief onze plannen rond financiële technologie uitrollen, zodat we onze service in de toekomst nog kunnen verbeteren. Daarenboven onderstreept de recente benoeming van een group chief innovation officer in het Directiecomité duidelijk het belang dat we hechten aan digitalisering en innovatie in onze groep.

We zien digitalisering eerder als een middel dan een einddoel. We bekijken namelijk voortdurend hoe we ons kunnen aanpassen om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van onze klanten. Want in ons businessmodel is en blijft klantgerichtheid de belangrijkste pijler en op basis daarvan bepalen we onze toekomstige acties als duurzame bank-verzekeraar."

 

 

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium