KBC maakt de nieuwe kapitaalvereisten van de ECB bekend

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Kapitaal KBC blijft ruim boven de minimumvereisten

De Europese Centrale Bank heeft KBC op de hoogte gesteld van haar nieuwe minimumkapitaalvereisten, die voor KBC leiden tot een gecombineerde CET1-kapitaalvereiste (volgens de Deense compromismethode) van 10,7%.

Op het einde van het vierde kwartaal van 2018 bedroeg de CET1-ratio van KBC 16%, ruim boven de nieuwe CET1-kapitaalvereiste.

 Na het Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) voor 2018 stelde de ECB KBC formeel in kennis van haar beslissing om

·        de pijler 2-vereiste (P2R) te behouden op 1,75% CET1;

·        de pijler 2-aanbeveling (P2G) te behouden op 1,0% CET1.

 

De kapitaalvereiste voor de KBC-groep wordt niet alleen bepaald door de ECB, maar ook door beslissingen van de diverse lokale bevoegde autoriteiten in de kernmarkten van KBC:

·         verhoging anticyclische kapitaalbuffer in Tsjechië van 1,25% naar 1,50% vanaf 01/07/2019;

·         verhoging anticyclische kapitaalbuffer in Slovakije van 1,25% naar 1,50% vanaf 01/08/2019;

·         invoering anticyclische kapitaalbuffer in Bulgarije: 0,5% in 2019 en 0,75% in 2020;

·         invoering anticyclische kapitaalbuffer in Ierland: 1,0% vanaf 05/07/2019.

Dat komt overeen met een aanvullende CET1-kapitaalvereiste van 0,45% op KBC-groepsniveau (tegenover 0,35% voorheen).

De Nationale Bank van België maakte haar kapitaalbuffers voor Belgische systeembanken vorig jaar al bekend. Voor KBC betekent dat een vereiste kapitaalbuffer van 1,5%. Ten slotte is er ook de conserveringsbuffer, die 2,50% bedraagt vanaf 2019. Die buffers komen boven op de minimale CET1-kapitaalvereiste van 4,5% onder pijler 1.

In totaal brengt dat voor KBC de CET1-kapitaalvereiste (volgens de Deense compromismethode) op 10,7% (10,6% vorig jaar), met een bijkomende P2G van 1%. KBC overtreft ruim die vereiste: op het einde van het vierde kwartaal van 2018 bedroeg de CET1-ratio 16%.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep, zegt hierover: "De beslissing van de ECB bevestigt opnieuw dat KBC een laag risicoprofiel heeft en bestand is tegen ongunstige economische omstandigheden. Onze kapitaalpositie is heel stevig. Dat is een geruststellend signaal naar alle stakeholders die ons hun vertrouwen schenken.

KBC zal een dynamische buffer boven de wettelijke minimumvereisten blijven aanhouden. Dat weerspiegelt onder meer hoe wij aankijken tegen een mogelijk ongunstig economisch klimaat, eventuele nieuwe kapitaalvereisten en onze positie ten opzichte van onze sectorgenoten. We hebben onze 'eigen kapitaaldoelstelling' vastgelegd op 14% CET1 en we willen een flexibele buffer tot 2% CET1 aanhouden voor eventuele fusies en overnames om onze marktposities in onze kernmarkten te versterken. Samen vormt dat de 'Referentiekapitaalpositie', die 16% CET1 bedraagt.

Wij zullen ook blijven focussen op onze sterke fundamenten: een dynamisch klantgericht bankverzekeringsmodel, een gezond risicoprofiel, een stevige liquiditeitspositie, ondersteund door een erg solide en loyale klantendepositobasis in onze kernmarkten en een comfortabele solvabiliteit die ons ruimte geeft voor bijkomende kredietverlening aan onze klanten en een actieve ondersteuning aan de gemeenschappen en economieën waarin we actief zijn.”

 

Meer details over de samenstelling van de nieuwe kapitaalvereisten vindt u in de tabel die bij dit persbericht is gevoegd en op www.kbc.com.

 

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

Contacteer ons
Stef Leunens KBC Groep NV
Stef Leunens KBC Groep NV
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium