KBC onderschrijft Febelfin-kwaliteitsstandaard voor duurzaam beleggen

KBC steunt het initiatief van Febelfin om een Belgische kwaliteitsstandaard voor duurzaam beleggen in het leven te roepen. Die standaard maakt het duurzame beleggingsaanbod transparanter zodat de Belgische belegger met meer kennis van zaken een weloverwogen beleggingskeuze kan maken. De beleidslijnen van KBC voor duurzaam beleggen voldoen volledig aan de Febelfin-standaard en gaan in een aantal gevallen verder. Zij worden regelmatig bijgesteld op basis van nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten. Duurzaam beleggen genereert naast mogelijk rendement immers een hefboom voor positieve maatschappelijke verandering.

Voor KBC vormt duurzaamheid een strategisch ankerpunt dat ingebed zit in de bedrijfsstrategie. KBC is overigens één van de grondleggers van duurzaam beleggen. Klanten hebben al sinds 1992 toegang tot duurzame beleggingsfondsen en KBC breidt dat aanbod stelselmatig uit. Daarmee speelt het in op de voortdurend evoluerende verwachtingen van de samenleving, die duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid duidelijk op de agenda hebben geplaatst. Het midden 2018 nog vernieuwde duurzaamheidskader van KBC geldt overigens niet enkel in België, maar groepswijd in alle landen waar KBC actief is.

Febelfin is de eerste sector in België die dergelijk initiatief neemt. Deze nieuwe kwaliteitsstandaard is een eerste belangrijke stap in de richting van een verdere verduurzaming van de maatschappij. De fundamenten zijn nu gelegd en vormen voor de financiële sector een goede basis om ambitieus verder te bouwen aan een duurzame toekomst.

Johan Thijs, groeps-CEO van KBC, is verheugd met het initiatief van Febelfin: "Onze open dialoog en transparante communicatie met onze klanten en stakeholders over onze duurzaamheidsaanpak geeft ons een duidelijk beeld van wat zij belangrijk vinden. Dat laat ons toe om met onze projecten, producten en diensten beter en proactiever in te spelen op hun verwachtingen. Zo kunnen we van daaruit samen bouwen aan een betere en duurzamer samenleving. Ik ben blij dat deze jarenlange bekommernis van KBC nu ook op sectorvlak een draagvlak vindt en ben ervan overtuigd dat KBC daarin een voortrekkersrol kan blijven spelen.”

Voor heel wat sectoren hanteert KBC criteria die een strengere inkleuring geven dan de nieuwe Febelfinstandaard vereist. Zo past KBC sinds vorig jaar in zijn duurzame beleggingsfondsen een desinvesteringsbeleid voor fossiele brandstoffen toe, en is het selectiever op het vlak van het wapen-, tabak- en gokbeleid. Bijkomend neemt KBC een eigen beleidslijn op voor sectoren als de gokindustrie, ‘adult entertainment’ en bont- en lederverwerking. De duurzame fondsen van KBC voldoen met andere woorden ruimschoots aan de Febelfinstandaard.

Producenten van controversiële wapens, bedrijven die de Global Compact-principes van de Verenigde Naties schenden, beleggingen in landbouwgewassen en vee en overheidsobligaties van controversiële landen worden sowieso geweerd uit alle KBC-beleggingsfondsen.

Omdat de verwachtingen op het vlak van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid voortdurend evolueren, werkt KBC voortdurend verder aan zijn doelstellingen en beleidslijnen. Daarvoor doet KBC een beroep op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, internationaal erkende duurzaamheidsinstellingen en een netwerk van academici en duurzaamheidsspecialisten uit verschillende domeinen.

Contacteer ons
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium