KBC rondt de overname van de Bulgaarse pensioen- en levensverzekeringsactiviteiten van NN af

Vandaag hebben KBC Groep en de in Nederland gevestigde NN Group de op 11 februari 2021 aangekondigde overeenkomst afgerond over de overname door de Bulgaarse dochteronderneming van KBC, DZI - Life Insurance EAD van:

  • alle aandelen van NN Pension Insurance Company EAD (Bulgarije);
  • alle activa en passiva van NN Insurance Co. Ltd. - Sofia Branch (Bulgarije).

De deal ter waarde van 77,7 miljoen euro heeft de goedkeuring van de toezichthouder gekregen en zal slechts een immateriële impact hebben op de solide kapitaalpositie van KBC. Na afronding zal de Solvency II-ratio van KBC Verzekeringen – die eind maart 2021 een uitstekende 235% bedroeg - met ongeveer 6 procentpunten dalen, maar nog ruim boven de wettelijke vereisten blijven. De CET1-ratio van KBC Groep zal op een uitstekend niveau worden gehandhaafd (17,6% in 1Q2021, Basel III, fully loaded - Deense compromismethode).

De overname past volledig in de strategie van de KBC-groep en laat UBB en DZI toe om hun cross-sellingpotentieel verder te vergroten via hun reeds gevestigde bankverzekeringsaanwezigheid op de Bulgaarse markt, om meer klanten te bedienen en te profiteren van schaalvoordelen en een grotere zichtbaarheid.

Dankzij de overname van NN Pension Insurance Company EAD ("NN PIC") kan KBC's Bulgaarse franchise - in de vorm van UBB en DZI - haar uitgebreide bankverzekeringsaanbod uitbreiden met hoogwaardige pensioenfondsproducten, en tegelijk extra cross-sellingmogelijkheden bieden voor bank- en schadeverzekeringsproducten in een one-stop-shopbenadering.

De overname van NN Insurance Co. Ltd - Sofia Branch ("NN Life") stelt DZI - KBC's Bulgaarse verzekeringsfranchise - in staat zijn aandeel op de levensverzekeringsmarkt in Bulgarije verder te vergroten via een aanbod van traditionele levensverzekeringen en tak 23-verzekeringsproducten, en zo zijn leidende positie te herbevestigen. Ze zal ook de distributiekracht van DZI versterken dankzij het netwerk van 300 verbonden verzekeringsagenten van NN Life in de belangrijkste steden van Bulgarije.

Als gevolg van deze overnames wordt NN Pension Insurance omgedoopt tot UBB Pension Insurance en zal NN Life Insurance ophouden te bestaan als afzonderlijke juridische entiteit en worden samengevoegd met DZI Life Insurance.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep, is blij met de transactie van vandaag: "Met deze overname versterken we verder ons marktaandeel in Bulgarije, waar we al sinds 2007 aanwezig zijn. We zijn er een sterke speler geworden en onderscheiden ons er op het vlak van bankieren, verzekeren, vermogensbeheer en leasing. Door pensioenverzekeringen toe te voegen aan onze reeds wijdverspreide aanwezigheid in Bulgarije, kunnen we onze Bulgaarse klanten nu alle vormen van hoogwaardige geïntegreerde bankverzekeringsproducten aanbieden. We zijn bijzonder blij met de overname van deze bedrijven met een uitmuntende reputatie en een uitstekend managementteam, en we kijken ernaar uit om ze samen met onze andere Bulgaarse entiteiten op een verantwoorde manier verder te ontwikkelen.

Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium