KBC Securities verruimt en optimaliseert dienstverlening aan klanten en kiest voluit voor groeistrategie

Bolero vergroot slagkracht als onderdeel van KBC Bank

KBC Securities is al jaren een gevestigde waarde als onafhankelijk beurshuis. Het wil zijn positie als Belgisch marktleider en topspeler in de Benelux nog versterken en de dienstverlening aan zijn klanten voortdurend verbeteren. Daarom bekijkt KBC Securities hoe het zijn werking zo optimaal mogelijk kan laten verlopen.

Na een grondige interne oefening kwam KBC Securities tot de conclusie dat het zijn ambities nog beter kan waarmaken door meer en maximaal de focus te leggen op de zakenbankactiviteiten, het bieden van oplossingen voor professionele klanten die actief zijn in de financiële markten. Het gaat dan om makelaardij (brokerage) en aandelenresearch, equity capital markets, financial advisory en begeleiding van KBC-klanten bij fusies en overnames.

Een aantal andere succesvolle activiteiten binnen KBC Securities (Bolero, Bolero Crowdfunding, Securities Services) hebben een nieuwe maturiteitsfase bereikt en worden daarom elders ondergebracht binnen KBC[1] waar ze voortaan nog meer tot hun recht kunnen komen, nog beter ondersteund worden en een nog betere dienstverlening kunnen bieden.

Bolero en Bolero Crowdfunding behouden hun merknaam, eigen platform en klantenportefeuilles maar maken vanaf 1 juli 2018 juridisch deel uit van divisie België en passen zo helemaal in het omni-kanaalaanbod van KBC Bank & Verzekeringen.

Het verwerkingsproces van effectenorders wordt end-to-end gestroomlijnd en samengebracht binnen de afdeling KBC Securities Services van KBC Bank. Daardoor ontstaan niet alleen schaalvoordelen maar – belangrijker nog - kan KBC verder investeren in een kwalitatief hoogstaande dienstverlening en een competitiever aanbod rond effectenverwerking aanbieden niet alleen aan KBC-klanten maar ook aan andere financiële dienstverleners en professionele eindklanten.

Dergelijke oefeningen zijn niet nieuw binnen KBC en brengen de nodige dynamiek en wendbaarheid in het bedrijf om snel en doeltreffend te kunnen inspelen op wijzigingen in het klantengedrag, de regelgeving en de samenleving.

 

[1] Deze herschikkingen zijn nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Nationale Bank van België en de Europese Centrale Bank

Luc Popelier, voorzitter van de raad van bestuur van KBC Securities licht de beslissing toe: “Net zoals KBC ook voor andere activiteiten zijn dienstverlening voortdurend wil verbeteren, wordt ook de werking van KBC Securities op regelmatige basis tegen het licht gehouden. Na een grondige evaluatie zijn we tot de conclusie gekomen dat onze dienstverlening aan de klanten en onze eigen werking verder kunnen geoptimaliseerd worden door KBC Securities maximaal te laten focussen op de zakenbankactiveiten van de KBC-groep. Bolero en Securities Services zijn zeer succesvolle activiteiten binnen KBC Securities maar zij zijn in een nieuwe maturiteitsfase beland en kunnen bijgevolg beter overgeheveld worden naar andere, zeer nauw verwante onderdelen van de KBC-groep waar ze nog verder versterkt en nog beter ondersteund zullen worden. De scherpere focus zal ons toelaten om KBC Securities te laten uitgroeien tot dé referentie in debt, equity, fusies en overnames en specialised finance in de Benelux.”

Daniel Falque, CEO Divisie België voegt eraan toe : “ Bolero bekleedt vandaag al een leidende positie in België en wil zijn sterke groei van de afgelopen jaren bestendigen en zijn positie als referentie online broker in de Belgische markt verder versterken. Nu Bolero en Bolero Crowdfunding binnenkort deel gaan uitmaken van divisie België kunnen klanten-beleggers sneller en makkelijker gebruik maken van het uitgebreide gamma beleggingskanalen van KBC, CBC of KBC Brussels van hun keuze. Er worden extra opportuniteiten gecreëerd om de customer journey te verbeteren, waarbij de klant kan kiezen tussen : “do it yourself” (Bolero), “do it together” (met advies) of “we do it for you” (discretionair beheer).”

Bartel Puelinckx, CEO KBC Securities besluit: “Het resultaat van deze oefening, een wendbaar en dynamisch KBC Securities, komt in de eerste plaats onze klanten ten goede. Ze kunnen blijven rekenen op hun vertrouwenspersoon en de jarenlange ervaring en expertise binnen het KBC Securities team. Op dat vlak wijzigt er niets. Door onze activiteiten intern anders en eenvoudiger te organiseren, kunnen wij ons doeltreffender richten op het verwezenlijken van onze ambitie nl. een klantgericht bedrijf zijn dat lange termijnrelaties uitbouwt met klanten, duurzame rendabele groei nastreeft, en dit ten voordele van personeel en alle andere stakeholders. Onze goed doordachte groeistrategie stelt ons in staat om onze positie als grootste Belgische beursvennootschap nog verder te versterken en zo de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.”

 

KBC Securities, referentiespeler in de financiële markten

KBC Securities is en blijft een onafhankelijke beursvennootschap binnen de KBC-groep. Zijn strategie blijft geënt op het markleiderschap in Equity Capital Markets (zo’n 70% marktaandeel), Equity Sales & Research, (top 3 in de Extell ranking in de Benelux) en specialised finance in België. Daarnaast mikt KBC Securities op verdere groei in M&A en Debt Capital Markets.

KBC Securities positioneert zich als onafhankelijke referentiespeler in Debt & Equity voor midcapbedrijven (bedrijven met een marktkapitalisatie tot EUR 10 miljard) in de Benelux. De focus wordt gelegd op drie activiteitsdomeinen:

  • Origination (Equity Capital Markets, M&A, Debt Capital Markets, syndicated lending, Specialized Finance & Family Capital Solutions)

  • Research, Sales & Sales Trading

  • Investment services & brokerage

    Daarbij kunnen Midcapbedrijven in de Benelux rekenen op ondersteuning doorheen de volledige levenscyclus van hun onderneming – van start-up over beursintroductie tot bedrijfsoverdracht, en desgevallend in een volgende fase vanuit patrimoniumbeheer. KBC Securities speelt op die manier een cruciale rol in de dienstverlening van KBC naar ondernemingen.

KBC Securities zal zich – binnen de krijtlijnen van de strategie van de KBC-groep – met zijn typerende entrepreneurial spirit verder blijven ontwikkelen als expertisehuis bij uitstek inzake financiële markten voor professionele klanten.

 

Bolero, leiderspositie in België, gaat op zijn sterk élan verder ... voortaan binnen KBC Bank

Bolero bekleedt vandaag al een leidende positie in België zowel inzake aantal klanten als Assets Under Custody. Bolero wil zijn sterke groei van de afgelopen jaren bestendigen en zijn positie als referentie online broker in de Belgische markt verder versterken.

Daarom werd beslist dat Bolero en Bolero Crowdfunding vanaf 1 juli 2018 deel gaan uitmaken van het directoraat Directe Kanalen en Ondersteuning en van het omni-kanaalaanbod van KBC Bank & Verzekeringen. Bolero en Bolero Crowdfunding behouden daarbij hun merknaam, hun eigen platform en klantenportefeuilles.

De overgrote meerderheid van de Bolero-klanten zijn vandaag al klant bij KBC Bank of CBC Banque. Door Bolero onder te brengen bij KBC Bank, worden extra opportuniteiten gecreëerd om de customer journey te verbeteren. Klanten-beleggers krijgen sneller en makkelijker toegang tot de volledige beleggingsservice van KBC, KBC Brussels of CBC. In functie van hun beleggersprofiel en behoeften kunnen ze moeiteloos gebruik maken van en schakelen tussen de verschillende beleggingskanalen van hun keuze (Bolero, KBC / CBC Invest, KBC / CBC Live,...). Op die manier zorgt KBC voor een probleemloze customer journey en kan de klant kiezen tussen de verschillende beleggingsmogelijkheden : “do it yourself” (Bolero), “do it together” (met advies) of “we do it for you” (discretionair beheer).

Bolero kan zijn dienstverlening voortaan ook ter beschikking stellen van een ruimere klantengroep en tevens gebruik maken van de distributiecapaciteit van KBC Bank & Verzekeringen. De know-how en de gespecialiseerde informatieverstrekking van Bolero, die door de onafhankelijke beleggers sterk naar waarde worden geschat, kunnen maximaal worden gevaloriseerd.

De medewerkers van Bolero en Bolero Crowdfunding maken mee de overstap.

Voor de klanten van Bolero en Bolero Crowdfunding zal de effectieve juridische migratie gebeuren op 1 juli 2018 en dat op een geautomatiseerde manier.

 

Meer synergie en uitgebreider dienstverlening door effectenverwerking en IT van KBC Securities op te nemen in groter geheel

Bij het verwerkingsproces van effectenorders zijn momenteel verschillende diensten betrokken, verspreid over meerdere afdelingen van KBC Bank en KBC Securities. Dat proces wordt end-to-end gestroomlijnd. Daardoor ontstaan niet alleen schaalvoordelen maar – belangrijker nog- kan KBC verder investeren in een kwalitatief hoogstaande dienstverlening en een competitiever aanbod rond effectenverwerking aanbieden niet alleen aan KBC-klanten maar ook aan andere financiële dienstverleners en professionele eindklanten.

De betrokken medewerkers van KBC Securities worden vanaf 1 juli 2018 samengebracht binnen de afdeling KBC Securities Services van KBC Bank.

Ingevolge deze verschuiving worden de IT-systemen en -medewerkers die het verwerkingsproces van effectenorders ondersteunen, ondergebracht bij het IT-departement van KBC Groep NV, dat zijn waardevolle technologische kennis en expertise steeds meer inzet ten voordele van de hele KBC-groep.

 

KBC Securities Hongarije wordt geïntegreerd in K&H Bank

De voorbije jaren groeide geleidelijk aan een overlapping van activiteiten binnen K&H Bank en KBC Securities Hongarije. Er is nu beslist om in de loop van 2018 de activiteiten van KBC Securities Hongarije juridisch volledig te integreren in K&H Bank[1]. K&H Bank zal dus voortaan ook instaan voor de corporate finance-, custody en retailbrokerage activiteiten die tot nu toe bij KBC Securities Hongarije waren ondergebracht.

K&H streeft ernaar om de getalenteerde medewerkers van KBC Securities Hongarije een maximaal aantal tewerkstellingskansen bieden.

 

[1] Deze herschikking is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Hongaarse Centrale Bank.

Contacteer ons
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Stef Leunens Corporate Communication Manager
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium