• English
 • Français
 • Nederlands
 • Search

  KBC sluit verkoop van KBC Bank Deutschland succesvol af

  Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

  Woensdag 1 oktober 2014 — KBC rondde gisteren de verkoop af van KBC Bank Deutschland AG aan verscheidene investeerders verbonden aan Teacher Retirement Systems (Texas), Apollo Global Management LLC, Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. en Grovepoint Capital LLP. Deze transactie zal voor KBC ongeveer 0,1 miljard euro aan kapitaal vrijmaken, voornamelijk door een verlaging van de risicogewogen activa. Ze heeft geen wezenlijke invloed op de financiële resultaten van KBC, maar verbetert de solvabiliteitspositie van KBC wel met ongeveer 15 basispunten. Met de verkoop van KBC Bank Deutschland is nu ook het laatste dossier afgerond in het desinvesteringsprogramma dat KBC in 2009 overeenkwam met de Europese Commissie.

  Johan Thijs, CEO van KBC Groep NV zegt daarover: “Ik ben erg verheugd dat we met deze transactie het desinvesteringsprogramma waartoe KBC zich engageerde ten aanzien van Europa nu volledig beëindigen. KBC kan zich nu volop focussen op zijn ambitie om een van Europa's meest performante retailgerichte financiële instellingen te worden en de referentie op het vlak van bankverzekeren in zijn kernmarkten. Ik dank onze klanten, onze aandeelhouders, onze medewerkers en alle andere stakeholders voor het vertrouwen dat zij al die tijd aan KBC hebben geschonken. Mede daardoor zijn we erin geslaagd om dit zware desinvesteringsprogramma volledig af te werken binnen de gevraagde termijn, en dat in niet altijd voor de hand liggende marktomstandigheden.

  Wat KBC Bank Deutschland betreft, ben ik ervan overtuigd dat zij onder hun nieuwe aandeelhouderschap hun bedrijfsactiviteiten succesvol verder zullen kunnen zetten. Ik dank hen voor hun toewijding en inzet in de voorbije jaren en wens hun alle succes toe.”

  KBC is zijn verplichtingen tegenover de Europese Commissie volledig nagekomen.

  Met de verkoop van KBC Bank Deutschland sluit KBC zijn desinvesteringsprogramma af. Conform de afspraken met de Europese Commissie voerde KBC, na het verkrijgen van staatssteun tijdens de financiële crisis van 2008 en 2009, een substantiële strategische heroriëntering door die hoofdzakelijk bestond uit een belangrijk desinvesteringsprogramma, een doorgedreven afbouw van de risicogewogen activa en een vermindering van het risicoprofiel van de onderneming.

  25 entiteiten werden in het kader van dat programma verkocht of afgebouwd en de bedrijfsfocus kwam te liggen op het bankverzekeringsmetier in België, in de vier Centraal-Europese kernlanden (Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Bulgarije) en in Ierland. Mede door de afbouw van de internationale kredietportefeuille daalden de risicogewogen activa sinds 2008 met meer dan een derde en is de balans van KBC vandaag 22% kleiner.

  Dankzij zijn gezonde kapitaal- en liquiteitspositie kon KBC intussen al 5 miljard van de 7 miljard euro ontvangen staatssteun terugbetalen aan de Vlaamse en federale overheden. Het totaal van de terugbetalingen, couponbetalingen en CDO-garantiepremies loopt vandaag op tot 9,5 miljard euro. KBC herhaalt zijn intentie om de terugbetaling van de resterende staatssteun aan de Vlaamse overheid te versnellen en het laatste deel terug te betalen tegen uiterlijk eind 2017, in plaats van eind 2020 zoals overeengekomen met de Europese Commissie. Als KBC uiteindelijk alle staatssteun zal hebben terugbetaald, is het totale bedrag aan terugbetalingen, couponbetalingen en CDO-garantiepremies opgelopen tot ruim 13 miljard euro.

   

  Noot voor de redactie:  

  Over KBC (www.kbc.com)

  KBC is een geïntegreerde bank-verzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, kmo- en lokale midcapklanten. Het concentreert zich op zijn thuismarkten in België en bepaalde Centraal- en Oost-Europese landen (Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en Hongarije). In de rest van de wereld is de groep selectief aanwezig in bepaalde landen en regio’s. KBC blijft een antwoord bieden op de internationale bancaire behoeften van zijn bedrijvenklanten voor diensten buiten zijn thuismarkten via een netwerk van kantoren en network desks in een selectie van landen, waaronder een nieuw kantoor in het Duitse Düsseldorf. KBC heeft zijn hoofdkwartier in Brussel (België). De groep heeft meer dan 36 000 vte’s in dienst en is genoteerd aan Euronext Brussels (tickersymbool ‘KBC’).

  Over KBC Bank Deutschland AG (www.kbcbank.de)

  KBC Bank Deutschland AG is een zelfstandige, gespecialiseerde financiële instelling voor Duitse middelgrote bedrijven (de 'Mittelstand'). De bank is ook actief in professionele vastgoedfinanciering, overnamefinanciering, institutioneel vermogensbeheer en privévermogensbeheer voor Duitse vermogenden. Ze werd opgericht in 1863 in Bremen als een coöperatieve bankinstelling. De bank is gespecialiseerd in de financiering van en financiële dienstverlening aan de Mittelstand. In 1982 werd de bank overgenomen door de voormalige Kredietbank, die het netwerk van de bank uitbreidde met bijkomende kantoren in een aantal grote Duitse steden. In 1999 veranderde de merknaam in KBC Bank Deutschland AG.

  Over TRS (www.trs.state.tx.us)

  TRS keert pensioenen en aanverwante voordelen uit die zijn toegestaan door de wetgevende macht van Texas (Texas Legislature) en beheert een trustfonds van 130 miljard dollar, opgericht om de uitkeringen aan de leden te financieren. Meer dan 1,4 miljoen werknemers en gepensioneerden van openbare scholen en hoger onderwijs zijn erbij aangesloten.

  Over Apollo Global Management (www.agm.com)

  Apollo is een vooraanstaande wereldwijde beheerder van alternatieve beleggingen met vestigingen in New York, Los Angeles, Houston, Toronto, Londen, Frankfurt, Luxemburg, Singapore, Mumbai en Hongkong. Apollo had op 30 juni 2014 een beheerd vermogen van ongeveer 168 miljard USD in private-equityfondsen, credit funds en vastgoedfondsen die beleggen in een kerngroep van negen sectoren waarin Apollo over uitgebreide kennis en middelen beschikt. Meer informatie over Apollo vindt u op www.agm.com.

  Over Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (www.apolloreit.com)

  Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (NYSE: ARI) is een vastgoedinvesteringsmaatschappij die in de eerste plaats commerciële hypotheekleningen van eerste rang, achtergestelde leningen, CMBS en andere commerciële vastgoedgerelateerde obligatiebeleggingen uitgeeft, erin belegt, ze overneemt en beheert. De maatschappij wordt extern beheerd en geadviseerd door ACREFI Management, LLC, een in Delaware gevestigde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en een onrechtstreekse dochtermaatschappij van Apollo Global Management, LLC, een vooraanstaande wereldwijde beheerder van alternatieve beleggingen die op 30 juni 2014 een beheerd vermogen van ongeveer 168 miljard USD had.

  Over Grovepoint Capital (www.grovepoint.co.uk)

  Grovepoint Capital LLP werd in 2010 opgericht als een gespecialiseerde privéinvesteringsmaatschappij voor gevorderde beleggers. Ze is actief in drie divisies: Investment Management, Principal Investments en Specialist Lending. Grovepoint Investment Management beheert beleggingen voor pensioenfondsen, financiële instellingen, familiekantoren en vermogende particulieren en biedt zijn klanten gespecialiseerde gelegenheden en een portefeuillebeheer op hun maat. Grovepoint is een vennootschap die is gebaseerd op waarden die essentieel zijn voor de manier waarop ze zaken doet. Grovepoint is toegelaten en gereglementeerd door de Britse Financial Conduct Authority (FCA).

   

  * Dit perscommuniqué bevat informatie die is onderworpen aan de transparantievoorschriften voor beursgenoteerde vennootschappen.