• Français
 • English
 • Nederlands
 • Search

  KBC stelt zijn Verslag aan de Samenleving 2014 voor

  Per 100 euro spaargeld investeert KBC er 77 euro terug in de economie

  Donderdag 2 april 2015 — Vandaag publiceert KBC Groep, naast zijn Jaarverslag, zijn Verslag aan de Samenleving over 2014. Het rapport beschrijft hoe KBC als bank-verzekeraar afgelopen jaar zijn maatschappelijke rol in de samenleving waarin het actief is, invulde. Het Verslag aan de Samenleving bevat vragen en antwoorden die klanten, belangenorganisaties, medewerkers, aandeelhouders, … aan KBC stellen.

  Zo rees de vraag hoeveel KBC investeerde in de economie. In elk van de kernlanden, nl. België, Tsjechië, Slovakije, Bulgarije en Hongarije, wil KBC de lokale economie mee stimuleren. In België betekent dat concreet dat KBC van elke 100 euro spaargeld van klanten 62 euro opnieuw in de economie investeert onder de vorm van kredieten aan zowel particulieren als bedrijven en projecten van de overheid. Daarnaast wordt 15 euro in Belgische staatsobligaties gestoken. De overige 23 euro gaan naar werkingsmiddelen.

  Tevens bevat het Verslag een overzicht van de belastingen die KBC betaalde aan de overheden van de landen waarin als bank-verzekeraar actief is. In totaal betaalde KBC net geen miljard euro aan belastingen.

  KBC werkte in 2014 verder aan zijn toekomst. Het desinvesteringsprogramma werd afgerond. KBC betaalde in januari 2014 een tweede schijf terug aan de Vlaamse overheid voor een bedrag van 0,5 miljard euro. In het Verslag wordt in detail uitgelegd hoe ver KBC vandaag staat met het Europese afbouwplan en hoeveel KBC nog moet terugbetalen.

  Het Verslag aan de Samenleving geeft een beeld van hoe KBC zijn maatschappelijke rol opneemt, hoe het rekening houdt met zijn belanghebbenden, en hoe het werkt aan zijn toekomst en de toekomst van zijn klanten.

  Het Verslag aan de Samenleving staat integraal gepubliceerd op de KBC.com-website en wordt tevens verspreid via de KBC-kantoren.

  Ilse De Muyer Corporate Communication Manager at KBC Groep NV - persdienst