• Nederlands
 • English
 • Français
 • Search

  KBC: Sterk derdekwartaalresultaat van 600 miljoen euro

  Uitstekende winst van 1,8 miljard euro voor de eerste negen maanden van 2015

  Maandag 16 november 2015 — Tijdens de zomermaanden bleven onze klanten hun vertrouwen in ons stellen: de krediet- en depositovolumes stegen in zo goed als alle landen waarin we actief zijn. Ook de lage kredietkosten droegen bij tot het goede resultaat. Tegen de achtergrond van economisch herstel, maar ook van lage interesten en volatiele financiële markten sloot KBC het derde kwartaal van 2015 af met een sterke nettowinst van 600 miljoen euro. Dat is iets minder dan de 666 miljoen euro van het vorige kwartaal en de 608 miljoen euro van het derde kwartaal van 2014. Het totale resultaat voor de eerste negen maanden van 2015 bedraagt 1 776 miljoen euro. Ons businessmodel leverde uitstekende resultaten, wat geïllustreerd wordt door het feit dat we in het derde kwartaal winstgevend waren in al onze landen.

  (Volledig persbericht als bijlage)

  Financiële hoofdlijnen van het derde kwartaal van 2015, in vergelijking met het tweede kwartaal van 2015:

  • Zowel de bank- als de verzekeringsfranchises in onze kernmarkten en onze kernactiviteiten leverden een goed resultaat.

  • We verleenden opnieuw meer kredieten in België (+2%), Tsjechië (+2%), Slowakije (+5%) en Bulgarije (+3%) en de klantendeposito's stegen verder in de meeste landen waar we aanwezig zijn: Tsjechië (+2%), Hongarije (+1%), Slowakije (+3%), Bulgarije (+4%) en Ierland (+4%).

  • Het feit dat we minder vergoedingen voor vervroegde terugbetaling ontvingen en de lage rentes deden onze nettorente-inkomsten krimpen met 3%. De nettorentemarge vernauwde van 2,06% naar 1,99%.

  • In al onze markten is de verkoop van schadeverzekeringsproducten gestegen ten opzichte van vorig jaar. De gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen bedraagt een uitstekende 89% year-to-date. De verkoop van levensverzekeringsproducten daalde.

  • Steeds meer klanten vertrouwen hun beleggingen aan ons toe, maar de financiële markten leverden een negatieve performance. Dat was de voornaamste reden dat het totale vermogen onder beheer bij onze groep ondanks die netto-instroom toch licht gedaald is tot 200 miljard euro. Onze nettoprovisie-inkomsten zijn ten opzichte van het sterke niveau in het tweede kwartaal substantieel gedaald, door lagere verkopen en de zwakke marktprestatie. We schatten dat ze voor het vierde kwartaal tussen 360 en 370 miljoen euro zullen uitkomen.

  • Het nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde was bescheiden, onder andere vanwege de stabiele waardering van de derivaten gebruikt voor balansbeheer en het zwakke niveau van de dealingroominkomsten.

  • Laten we de speciale bankenheffing buiten beschouwing, dan zijn de kosten met 2% gedaald. De kosten-inkomstenratio bedraagt een goede 54% year-to-date.

  • De kredietkosten bedroegen een lage 0,23% van onze kredietportefeuille year-to-date.

  • Onze liquiditeitspositie blijft stevig, en onze kapitaalbasis – met een common equity ratio van 17,4% (fully loaded, Deense Compromismethode) – blijft ruim boven de doelstelling van de toezichthouder.

  Johan Thijs, Groeps-CEO:

  Het vertrouwen dat we zowel van bestaande als van nieuwe klanten krijgen, toont aan dat onze aanpak werkt. Voor het derde kwartaal boekten we een uitstekend resultaat van 600 miljoen euro dankzij onze sterke bank- en verzekeringsactiviteiten, en dat in economisch uitdagende tijden. Dat klantenvertrouwen blijkt onder meer uit de groei van onze depositobasis en onze kredietportefeuille, de nettostijging van de verkoop van beleggingsproducten en het succes van onze verzekeringsproducten. Ik stel ook met tevredenheid vast dat we dit kwartaal in alle landen waarin we actief zijn winst geboekt hebben. De aanhoudend lage rentevoeten blijven evenwel een uitdaging voor de hele financiële sector. En de volatiliteit van de financiële markten vormt een uitdaging voor de provisie-inkomsten. Desondanks blijven we investeren in de toekomst en zijn we proactief onze digitaliseringsplannen aan het uitrollen om de dienstverlening aan onze klanten nog te verbeteren.

  Wat de regelgeving betreft, maakte de Nationale Bank van België zijn nieuwe kapitaalvereisten voor systeemrelevante Belgische banken, waaronder KBC, bekend. Door de beslissing van de regelgever is het nu voor de KBC-groep en voor onze stakeholders duidelijk aan welke kapitaalvereisten we moeten voldoen. We voelen ons comfortabel bij de omvang van de bijkomende buffer die de Nationale Bank van ons vraagt en die we al in onze kapitaalbeheermodellen hadden ingecalculeerd. Aangezien onze kapitaalpositie momenteel erg stevig is, kunnen we die extra buffer gemakkelijk aan zonder daarbij te moeten raken aan onze strategische ambities en de geplande dividenduitkeringsratio van ten minste 50%. Dat is een geruststellend signaal voor alle stakeholders die hun vertrouwen in ons stellen."

  Lees het volledige persbericht (zie bijlage)

  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson