KBC Verzekeringen, AgriVer en OFH bundelen hun expertise voor de brede weersverzekering

KBC Verzekeringen, AgriVer en OFH bundelen hun expertise voor de brede weersverzekering

Landbouwers en fruittelers kunnen zich voortaan verzekeren voor schade aan gewassen ten gevolge van extreem weer

KBC ondertekende gisteren een overeenkomst met de Onderlinge hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A. en met OFH (de Onderlinge Fruittelers Hagelverzekering). Hierdoor kunnen klanten van KBC zich voortaan laten verzekeren tegen schade aan gewassen en fruit door extreme en ongunstige weersomstandigheden.

AgriVer B.A. is gespecialiseerd in schade aan land- en tuinbouwgewassen en OFH verzekert fruittelers tegen schade veroorzaakt door hagel en andere weerrisico’s in de fruitteelt.

In deze samenwerking zal AgriVer B.A. de verzekering aanbieden voor de akkerbouw- en tuinbouwgewassen en OFH zal de verzekering aanbieden voor de fruitteelt. De KBC-verzekeringsagenten spelen hun rol van tussenpersoon en expert ten volle uit door de landbouwer te begeleiden en ondersteunen bij het afsluiten van deze nieuwe verzekering.

KBC Verzekeringen, AgriVer B.A. en OFH maken sinds vrijdag 20 september immers deel uit van erkende maatschappijen[1] die een brede weersverzekering aanbieden. Dit wil zeggen dat landbouwers die de verzekering afsluiten, vanaf volgend jaar een subsidie kunnen krijgen tot 65 procent van de jaarlijkse verzekeringspremie[2].

 

[1] Lijst bekendgemaakt op vrijdag 20 september 2019 door Het Departement Landbouw en Visserij.

[2] exclusief verzekeringstaks

Vanaf 2020 veranderen de regels rond (landbouw-)rampen en voorziet de Vlaamse overheid in premiesubsidies bij het afsluiten van een brede weersverzekering. Zo kunnen land- en tuinbouwers met een open teelt zich beschermen bij een private verzekeraar tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Een erkende brede weersverzekering dekt minstens de fenomenen storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte. Wanneer er door ongunstige weersomstandigheden schade is aan de teelten, wordt deze, conform de polisvoorwaarden, afgehandeld tussen de landbouwer en de verzekeraar.

Hans Verstraete, algemeen directeur KBC Verzekeringen: “Dankzij ons marktaandeel van meer dan 50% in Vlaanderen mogen we stellen dat we beschikken over heel wat expertise ter zake. Van zodra KBC Verzekeringen op de hoogte was van de nieuwe regelgeving is zij actief op zoek gegaan naar een geschikte oplossing voor schadegevallen als gevolg van extreme weersomstandigheden, binnen het kader gesteld door de overheid.

KBC koos finaal voor een samenwerking met twee Nederlandse verzekeraars, namelijk AgriVer B.A. en OFH (Onderlinge Fruittelers Hagelverzekering). AgriVer en OFH beschikken elk over meer dan 10 jaar ervaring met dit type verzekering in akkerbouw en tuinbouwgewassen enerzijds en hardfruitteelt anderzijds. Hierdoor combineert KBC Verzekeringen de kennis en het netwerk die ze in Vlaanderen ontwikkelde met de expertise van AgriVer en OFH en krijgt de klant een optimale oplossing bij schade opgelopen ten gevolge van extreme weersomstandigheden.

“In geval van schade kunnen onze klanten beroep doen op een schadeafhandelaar die vertrouwd is met schade door extreme weersomstandigheden en kan deze schade efficiënter ingeschat en afgehandeld worden, vervolgt Hans Verstraete”.

Marien Boersma, directeur AgriVer: “AgriVer is een gespecialiseerde onderlinge verzekeraar met meer dan 125 jaar ervaring in het verzekeren van landbouwrisico’s ten behoeve van haar leden, een goed product op maat. Het professionele netwerk van KBC met de expertise van AgriVer vormt een bijzonder sterke tandem.”

Gert Jan van Dijk, directeur OFH: “OFH is gespecialiseerd met meer dan 65 jaar ervaring in het verzekeren van fruitgewassen tegen hagelschade en andere weerrisico’s. OFH wil een vangnet zijn voor fruittelers die worden getroffen door schade. OFH verzekert op onderlinge grondslag zoals AgriVer en zonder winstoogmerk.”

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium