Lagere energiekosten en ecologische voetafdruk dankzij unieke online-toepassing van KBC samen met EnergyVille/VITO

 

  • Marktonderzoek: 80% van de Belgen vraagt onafhankelijk advies voor energierenovatie
  • Wetenschappelijk onderbouwde energie-efficiëntietool geeft vier objectieve, gepersonaliseerde energie-optimalisatiealternatieven (incl. mogelijke ingrepen, verwachte kostprijs en haalbaarheid op basis van vermoedelijke terugverdientijd).
  • De energienormen waaraan woningen tegen 2025 moeten voldoen, vergen van (ver)bouwers een niet te onderschatten extra investering. Daarom biedt KBC vanaf 22 februari een extra voordelig tarief van 1,59% (*) aan voor Groene Energieleningen.

 

 

KBC legt de laatste hand aan zijn Energie- en Renovatiecheck, een gebruiksvriendelijk instrument dat klanten toelaat hun woning door te lichten en ‘future-proof’ te maken op het vlak van energie-efficiëntie en –verbruik. Op basis van parameters die de zelf klant aanreikt, berekent het de mogelijke besparingen op het vlak van energieverbruik en stelt het relevante investeringen voor.

Het advies is 100% neutraal en objectief want KBC is niet gebonden aan leveranciers, producenten of installateurs. Het wordt wetenschappelijk onderbouwd door EnergyVille/VITO. De tool wordt nu grondig uitgetest door de medewerkers van KBC en wordt in de komende maanden opgeladen in KBC Touch voor de klanten van KBC en KBC Brussels.

Tot eind september is de toepassing gratis. Nadien bedraagt de kostprijs 40 euro voor een volledig afgewerkt en geïndividualiseerd advies. Er kan energierenovatieadvies worden gegeven voor woningen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. CBC zal omwille van technische redenen de tool pas later dit jaar aanbieden aan zijn klanten in Wallonië.

Karin Van Hoecke, directeur Particulieren bij KBC, legt uit waarom KBC dat instrument aanbiedt: “Duurzaamheid vormt een van onze vier strategische pijlers. Deze Energie- en Renovatiecheck sluit naadloos aan bij onze ambitie om onze klanten oplossingen aan te reiken die een antwoord bieden op de duurzaamheidsvragen van vandaag en de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

We willen ook verder groeien in de markt voor energierenovatie en energievriendelijk (ver)bouwen. Dat kunnen we dankzij de combinatie van jarenlange expertise op het vlak van woning- en renovatiekredieten, een brede groep experten in het bankkantorennet en KBC Live, een ruim online aanbod van specifieke producten en diensten en een scherp tarief voor Groene Energieleningen. Zo kunnen we onze klanten optimale oplossingen aanreiken op het vlak van energierenovatie. Onze unieke en volledig gepersonaliseerde Energie- en Renovatiecheck vormt daarbij een belangrijke troef die onze klanten helpt om op oordeelkundige wijze een onderbouwde financiële beslissing te nemen in een belangrijk renovatieproject.”

Leen Govaerts, Unit Manager Smart Energy & Built Environment bij EnergyVille/VITO vult aan: “De omslag naar een duurzame energievoorziening voor onze stedelijke bebouwde omgeving is een zeer complexe uitdaging die met hoge prioriteit de juiste keuzes vraagt. Gebouwen zijn immers voor 40% verantwoordelijk voor het energieverbruik. Dit thema staat dan ook centraal in het onderzoek van EnergyVille/VITO. Daarom bouwen onze interdisciplinaire teams aan kennis en algoritmen die toelaten de juiste afweging te kunnen maken tussen energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en flexibiliteit waarbij we streven naar een optimale balans tussen betaalbaarheid, milieuvriendelijkheid en leveringszekerheid.

De eindgebruiker zal daarbij een actieve rol opnemen in het energiebeheer van zijn eigen woning. De Energie- en Renovatiecheck van KBC met als ruggengraat de EnergyVille/VITO algoritmes past perfect in deze filosofie. De eindgebruiker kan op basis van accuraat en gepersonaliseerd advies het energiebeheer van zijn woning opnemen en de juiste keuzes maken voor renovatie of gebruik van hernieuwbare energietechnologie.”

Marktonderzoek geeft aan dat milieubewustzijn belangrijke trigger vormt voor energierenovatie, maar financiële drempels vormen hinderpaal

Uit een recent nationaal marktonderzoek van KBC (Profacts, 2018) bij meer dan 1.000 respondenten bleek dat

-          de helft van de huiseigenaars niet van plan is om energierenovaties uit te voeren. Vooral de hoge kost van dergelijke investeringen en een gebrek aan financiële middelen vormen een belangrijke hinderpaal. Energievriendelijke woningen leveren de bewoners nochtans niet alleen een goedkopere energierekening op, ze leveren ook een bijdrage tot een milieuvriendelijker leefomgeving en zorgen voor meer wooncomfort. Bovendien is de latere herverkoopwaarde van zo’n woning hoger.

-          63% van de potentiële renoveerders inderdaad een lagere energiefactuur als hoofdargument naar voren schuift, en dat 1 op 2 de waardevermeerdering van de woning in de top-3 zet. Wie toch wil investeren, doet dat dus vooral omwille van het financiële voordeel dat zo’n energierenovatie oplevert.

-          De terugverdientijd ook een belangrijke financiële parameter is: voor 85% van de kandidaat-renoveerders mag de maximum terugverdientijd niet langer zijn dan 10 jaar. Voor 1 op 3 is dat zelfs 5 jaar. Franstaligen verwachten duidelijk een kortere terugverdientijd dan Vlamingen.

-          Milieuoverwegingen een niet te onderschatten rol spelen in de beslissing om energiezuinig te gaan renoveren. Het valt op dat 29% van de Franstalige respondenten het milieubewustzijn als hoofdreden opgeeft. Niet minder dan 58% zet het in zijn top-3 (tov respectievelijk 20% en 51% van de Nederlandstaligen). De percentages voor het argument van een “future-proof” woning liggen in dezelfde lijn: top-3 bij 49% van de Franstaligen (tov 26% van de Nederlandstaligen).

-          De energienormen waaraan woningen tegen 2025 moeten voldoen, vergen echter van (ver)bouwers een niet te onderschatten extra investering. 70% van de respondenten willen eigen spaargeld gebruiken om de investering te financieren. 43% van de Franstaligen neemt ook een krediet in overweging. Bij de Vlamingen ligt dat op 34%.

Uit het Profacts-onderzoek blijkt ook dat liefst 8 op 10 van de respondenten advies wil over de mogelijkheden van energierenovatie, bij voorkeur van onafhankelijke organisaties en experts. De neutrale, onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde Energie- en Renovatiecheck van KBC en EnergyVille/VITO biedt daarom een onmiskenbare meerwaarde aan klanten die hun energieverbruik willen optimaliseren.

De tool geeft niet alleen een duidelijke indicatie van de besparingsmogelijkheden, maar zet die ook af tegen de investeringskost en de terugverdientijd op basis van wetenschappelijk onderbouwde analyse en parameters.

 

Volledig geïndividualiseerd en wetenschappelijk onderbouwd energierenovatieadvies

Het onderzoeksalgoritme achter de KBC-tool baseert zich op de Europese EN13790-norm. Deze wordt ook gebruikt voor de gangbare EPC- en EPB-berekeningen, maar de KBC-tool gaat nog verfijnder te werk. Omdat de kwaliteit van een analyse staat of valt met kwaliteit van de ingevulde parameters, raadt KBC de gebruikers van de tool aan om vooraf een aantal documenten bij de hand te houden: energiefacturen, bouwplannen, (ver)bouwfacturen… Het invullen van de vragenlijst neemt dan zo’n 15 minuten in beslag. Hoe vollediger de informatie, hoe preciezer het advies zal zijn. Wanneer de klant die informatie niet onmiddellijk ter beschikking heeft, zal de tool voorlopig uitgaan van gemiddelde waarden. De klant kan later nog altijd die gegevens aanvullen en zo het advies verder verfijnen.

Het eindadvies dat de klant ontvangt, is volledig op maat van die ingevulde reële gegevens en de specifieke kenmerken van de woning. Wanneer een van die parameters zou wijzigen, verandert ook automatisch het advies. Dat maakt van het eindadvies een volledig geïndividualiseerd en uniek document.

De door de klant verstrekte informatie blijft volledig confidentieel en wordt door EnergyVille/VITO louter anoniem gebruikt voor de achterliggende technische analyse en het bijbehorende advies. De gegevens worden niet verder gedeeld of bewaard.

Omwille van technische redenen geeft de tool enkel advies voor individuele woningen (vrijstaand, driegevel of rijwoning). Appartementen komen niet in aanmerking omdat het uitvoeren van energiebesparende ingrepen vaak door mede-eigenaars moet worden goedgekeurd.

 

Klant bepaalt zelf wat hij met het energieoptimalisatieadvies en vrijblijvend financieringsvoorstel doet

Wanneer de klant de Energie- en Renovatiecheck doorloopt, krijgt hij op het einde van het traject vier mogelijke scenario’s voor energieoptimalisatie voorgesteld. Elk van die scenario’s bekijkt het energieprofiel van de klant vanuit een specifieke invalshoek: prioritaire quick-wins, maximaal rendement, ecologische voetafdruk, en conformiteit met toekomstige (energie)normen. De klant krijgt telkens een geïntegreerd overzicht van mogelijke ingrepen, de verwachte kostprijs en de haalbaarheid op basis van de vermoedelijke terugverdientijd. KBC doet ook voor ieder scenario een vrijblijvend financieringsvoorstel aan een gepersonaliseerd tarief dat rekening houdt met de specifieke kredietsituatie van de klant.

KBC verwijst niet door naar leveranciers, producenten of installateurs en heeft daar ook geen preferente relatie mee. De klant behoudt altijd de volledige vrijheid over de partijen die hij achteraf wenst te contacteren voor een concrete offerte of realisatie. De tool bevat wel een aantal links naar informatie over mogelijke subsidies in de regio van de klant.

KBC wil actief bijdragen aan beter milieu door klanten scherp tarief voor groene energieleningen aan te bieden

Klanten die willen investeren in energiebesparende maatregelen voor hun woning genieten bij KBC en KBC Brussels (**)vanaf 22 februari van een extra-voordelig tarief van 1,59% (in plaats van 1,90%) voor een Groene Energielening.

De betrokkenheid van KBC bij de energieproblematiek uit zich overigens ook op andere manieren. Zo stelt KBC - in samenwerking met een gespecialiseerde partner - al sinds het najaar van 2017 aan bedrijvenklanten een doorgedreven energieaudit met aangepaste financieringsvormen voor. KBC maakt ook actief deel uit van Leuven 2030 - een vzw die investeert in een klimaatneutraal Leuven - en participeert het samen met Leuven 2030 in het ELENA-fonds van de Europese Investeringsbank dat de partners helpt bij investeringen in energie-efficiëntie. Midden 2017 onderschreef KBC ook het Europese Energie Efficiëntie-actieplan (‘EeMAP’) waarbij een financieringsvorm gezocht wordt om energiezuinig te bouwen of om eigenaars ertoe aan te zetten hun huis energiezuiniger te maken.

* Kredietvorm: lening op afbetaling. Kredietgever: KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel, FSMA 026256 A. Onder voorbehoud van goedkeuring van je kredietaanvraag door KBC Bank NV. Representatief voorbeeld: voor een lening op afbetaling van 10.500 euro met een looptijd van 60 maanden aan een vast jaarlijks kostenpercentage en vaste actuariële debetrentevoet van 1,59% , betaalt u 60 maandelijkse aflossingen van 182,11 euro of in totaal 10.926,60 euro. Tarief geldig vanaf 22-02-2018 voor looptijden tot 60 maanden, voor een lening op afbetaling voor de financiering van energiebesparende investeringen in uw woning.​

** CBC volgt een afzonderlijk commercieel beleid met een eigen specifieke tariefzetting

Contacteer ons
Stef Leunens KBC Groep NV
Stef Leunens KBC Groep NV
Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium