Maar liefst 4 IPE awards voor het Pensioenfonds KBC en het multi-employer pensioenfonds KBC Pension Fund Service

Bedrijven ontzorgd dankzij het multi-employer pensioenfonds KBC Pension Fund Service

KBC Pension Fund service wordt amper één jaar na zijn lancering, samen met Pensioenfonds KBC, beloond met vier awards uitgereikt door “IPE, Investments & Pensions Europe - the leading European publication for institutional investors and those running pension funds.”

De IPE Awards bekronen jaarlijks de prestaties van de diverse pensioenfondsen in Europa. IPE werkt nauw samen met 's werelds toonaangevende consultants, vermogensbeheerders en andere experten om de IPE Awards uit te reiken.

KBC wint

  • de IPE award voor Beste pensioenfonds in België. Het is de tweede keer op rij dat KBC deze award wint.
  • 2 themed awards :
    • voor Portfolio Construction & Diversification (dit thema beloont de ruimere spreiding van de aandelenportefeuille, de diversificatie naar private assets en de focus op ESG of duurzame beleggingen) en
    • DC & Hybrid Strategies (dit thema beloont de update van de pensioenplannen, de uitgebreide risicocontrole en de verhoging van de operationele efficiëntie.
  • De Silver award voor best European Corporate Pension Fund.

Eén jaar geleden startte KBC zelf met een multi-employer pensioenfonds. Samen met partner EBCS zet KBC haar pensioenexpertise ter beschikking van andere bedrijven. Het pensioenfonds KBC is het tweede pijler pensioenfonds voor personeelsleden van KBC.

Luc Vanbriel, CIO van de KBC pensioenfondsen is heel trots op deze prestatie: “Deze awards zijn een erkenning voor het harde werk van het hele team, de uitstekende samenwerking met de stakeholders en de expertise van de interne en externe partners. Deze awards ondersteunen ook de visie en strategie die erop gericht is steeds een goed evenwicht te vinden tussen de belangen van de werkgevers die hun pensioenkost willen monitoren en de belangen van de aangeslotenen voor wie verworven rechten worden beheerd. KBC probeert ook een constructieve bijdrage te leveren aan de maatschappij door te focussen op duurzame beleggingen.”

 

Over de laatste award zegt Kurt Termote, directeur van KBC Pension Fund Service: “Deze award doet misschien wel het meeste plezier. Als we enkel naar de Activa onder Beheer (AUM) kijken van het Pensioenfonds KBC, staan we op de 529e plaats op een Europese schaal. Daarom doet het des te meer deugd dat we deze onderscheiding mogen ontvangen en zoveel concurrentie en schitterende andere fondsen achter ons laten. Het is een teken dat het niveau in België zeer hoog is.

Over het multi-employer pensioenfonds KBC Pension Fund Service

Sinds begin dit jaar biedt KBC bedrijven de mogelijkheid om in een multi-employer pensioenfonds te stappen: KBC Pension Fund Service. In dat pensioenfonds past KBC zijn opgebouwde expertise en know-how toe op het beheer van pensioenfondsen van en voor derden. Het doet daarvoor beroep op een toegewijd team dat momenteel het Pensioenfonds KBC beheert, aangevuld met de expertise van KBC Asset Management voor het vermogensbeheer en EBCS voor de administratieve en actuariële diensten.

Een bedrijf kan ervoor kiezen om zijn werknemers een nieuw pensioenplan in dit multi-employer pensioenfonds aan te bieden, of kan zijn bestaand pensioenfonds hier naar overdragen. Het bedrijf kan rekenen op ondersteuning zowel op het vlak van opzet als voor het beheer van het pensioenfonds. Met de ontwikkeling van dit fonds voor derden, speelt KBC in op de consolidatiegolf die zich op de markt van de tweede pensioenpijler afspeelt enerzijds en de lage renteomgeving anderzijds.

De formule wordt gesmaakt door de klanten omwille van het maatwerk, de flexibiliteit, het ontzorgen en advies op maat maar ook de continuïteit van de dienstverlening en transparantie spelen een belangrijke rol.

Vandaag zijn 4 deelvermogens toegetreden tot het multi-employer pensioenfonds. Een deelvermogen is een juridische afgescheiden vermogen met een eigen jaarrekening. In de loop van 2020 zijn er al een reeks toezeggingen gebeurd voor 1 januari 2021 en een aantal andere zijn in voorbereiding voor 2022. Het gaat daarbij om ofwel bestaande fondsen die willen toetreden of werkgevers die een alternatief zoeken voor hun groepsverzekering.

Over KBC Group

Bij twijfel of discussie over de inhoud van deze persberichten geldt de versie gepubliceerd op www.kbc.com/nl/persberichten als enige referentietekst.

KBC Group
Havenlaan 2
B - 1080 Brussels
Belgium