• Français
 • Nederlands
 • English
 • Search

  Reactie

  KBC reageert op artikel De Tijd m.b.t. Regionale Adviescentra en flexibiliteit

  Dinsdag 13 oktober 2015 — Naar aanleiding van het artikel “Heibel om zondagswerk bij KBC” dat vandaag in De Tijd verscheen, wenst KBC volgende duiding te geven.

  KBC bereidt zich voor op de uitdagingen van morgen en de veranderende klantenverwachtingen. KBC stelt de klant centraal (customer centricity) en bouwt aan duurzame langetermijnrelaties met zijn klanten. Met die ambitie voor ogen heeft KBC in het voorbije jaar een hele reeks initiatieven genomen (zie ook persberichten hierover op www.kbc.com en de persontmoeting van KBC begin juni).

  Sinds eind september heeft elke regio zijn regionaal adviescentrum (RAC). KBC merkt dat de dienstverlening aanslaat bij de klanten. De experimenten met advies en verkoop via telefoon of video chat zijn goed en vooral hoopvol waardoor een verdere uitbreiding van het aanbod en openingsuren een logische keuze is. Dat is in het voordeel van klanten die meer en meer gewoon worden aan een continue dienstverlening maar ook van handelaars die door E-commerce nood hebben aan uitgebreidere ondersteuning.

  Ook voor KBC werknemers zijn dat kansen op ruimere tewerkstelling en velen zijn ook bereid om op andere uren te presteren in ruil voor meer vrije tijd tijdens de week of tijdens de kantooruren. De RACs zijn vandaag bereikbaar elke weekdag tot 20u en op zaterdagvoormiddag.

  De bedoeling van de gesprekken met sociale partners was om de bereikbaarheid voor KBC klanten nog te verruimen tot 22u op weekdagen en zaterdag de hele dag tot 17u. Daarnaast wil KBC graag experimenteren met zondagwerk, maar uitsluitend voor een kleine groep medewerkers en louter op vrijwillige basis en met aangepaste werkroosters (in zeer afgebakende /beperkte omstandigheden, niet veralgemeend). En uiteraard inspelend op de noden en behoeften van de klanten in de toekomst. 

  Voor alle duidelijkheid : het gaat hier om intern sociaal overleg, en juist daarom wil KBC dat overleg met zijn eigen sociale partners bespreken in plaats van via de media.

  KBC bevestigt dat de voorbije weken met de sociale partners/vakbonden gesprekken werden gevoerd m.b.t. de regionale adviescentra en de bereikbaarheid/flexibiliteit die KBC als bedrijf aan zijn klanten wenst aan te bieden. (cf. onze eerdere communicatie op www.kbc.com op 18 mei 2015).

  Uit de gesprekken blijkt dat bij één van de fracties het draagvlak en de nodige flexibiliteit ontbreekt om het bedrijf degelijk voor te bereiden op de toekomst. De directie wenst de bespreking dan ook niet verder te voeren en wacht op een duidelijk signaal van de vakbonden.

  De gesprekken over de cao Tewerkstelling - die eind dit jaar afloopt - en die aansluitend na de onderhandelingen over de Regionale Adviescentra waren gepland –zijn dus nog niet van start gegaan.

  Viviane Huybrecht

  General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson