• Français
 • Nederlands
 • KBC Groep
  Select your language
  Search

  Reactie

  KBC onderzoekt parkeerschijven

  Woensdag 10 februari 2016 — Een KBC- klant merkte op dat de gratis parkeerschijf die KBC hem bezorgde, mogelijk niet volledig beantwoordt aan de wettelijke verplichtingen voor parkeerschijven zoals voorzien in de wegcode.

  Met het oog op een klantvriendelijke dienstverlening voor al haar klanten, had KBC gratis parkeerschijven ter beschikking gesteld in 4 talen (Nederlands, Frans, Duits én Engels). Dezelfde talen die KBC ook gebruikt in  haar commerciële communicatie.

  Uit een grondige analyse blijkt nu dat deze parkeerschijf met vermelding in 4 talen niet volledig voldoet aan de strikte lezing van een bijlage bij een Ministerieel Besluit van 1 december 1975. In die bijlage worden een aantal technische bepalingen (m.b.t. de vorm en de vermeldingen) opgenomen m.b.t. parkeerschijven.  Het technische model bevat enkel vermeldingen op de  parkeerschijf  (aankomsttijd) in het Nederlands, Frans en Duits .

  Of de vermelding van het Engels automatisch aanleiding zou geven tot een overtreding en dus een parkeerboete, is vandaag evenwel niet duidelijk af te leiden uit het Ministerieel Besluit.

  KBC onderzoekt dit verder grondig en heeft de verdeling van de betrokken parkeerschijven voorlopig stopgezet.

  Viviane Huybrecht General Manager KBC Corporate Communication / Spokesperson