• Français
 • English
 • Nederlands
 • Search

  Uitstekende commerciële resultaten in het tweede kwartaal, maar negatief beïnvloed door strenge Hongaarse wetgeving

  Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

  Donderdag 7 augustus 2014 — (7.00 uur CET)
  KBC sloot het tweede kwartaal van 2014 af met een nettowinst van 317 miljoen euro, vergeleken met 397 miljoen euro in het vorige kwartaal en 517 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2013.
  Als we de invloed van de legacy-activiteiten (CDO’s, desinvesteringen) en de waardering van het eigen kredietrisico niet in aanmerking nemen, bedroeg de aangepaste nettowinst 287 miljoen euro voor het tweede kwartaal van 2014, tegenover 387 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2014 en 485 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2013.

  Johan Thijs, Groeps-CEO: "2014 wordt tot nu toe gekenmerkt door een wereldwijd relatief gunstig economisch klimaat. Het consumenten- en producentenvertrouwen verbeteren en de werkloosheidscijfers dalen. In Europa komen daar lage rentevoeten en een lage inflatie bij. Tegen die achtergrond boekte KBC voor het tweede kwartaal een nettoresultaat van 317 miljoen euro, of 287 miljoen euro op aangepaste basis. In vergelijking met het vorige kwartaal zette de groep uitstekende commerciële resultaten neer. De nettorente-inkomsten zijn gestegen, de kredietvolumes zijn toegenomen en de cliëntendeposito's zijn gegroeid terwijl de wholesalefinanciering daalde. We haalden ook hogere inkomsten uit  provisies, vooral in België, Tsjechië en Hongarije. De gecombineerde ratio voor onze schadeverzekeringsactiviteiten bleef sterk, ondanks de hogere schadeclaims, vooral door hagelschade in België. Ook is de verkoop van levensverzekeringen licht gestegen. We behielden ook een sterke kosten-inkomstenratio, aangepast voor specifieke items. De waardeverminderingen op kredieten bleven globaal gezien relatief laag, maar zijn enigszins gestegen voor Ierland. De totale opbrengsten hadden nog altijd te lijden onder negatieve marked-to-marketaanpassingen in de waarde van afgeleide producten gebruikt voor balansbeheer. Bovendien woog de voorziening van 231 miljoen euro, die werd aangelegd om de gevolgen van de nieuwe Hongaarse wetgeving over particuliere kredieten op te vangen op de resultaten van het kwartaal. De juridische basis van die nieuwe wetgeving zal betwist worden, onder meer ondersteund door de opinie van de Europese Centrale Bank van 28 juli 2014 en haar vraag naar een consultatieronde.

  In het tweede kwartaal van 2014 behaalde de divisie België een nettoresultaat van 383 miljoen euro. Dat ligt in de lijn van het gemiddelde van 384 miljoen euro voor de vier voorgaande kwartalen. In vergelijking met het vorige kwartaal werd het tweede kwartaal van 2014 gekenmerkt door gelijkblijvende nettorenteopbrengsten, sterke nettoprovisieopbrengsten, seizoensgebonden hogere dividendinkomsten, het negatieve effect van de waardering van ALM-derivaten, lagere meerwaarden uit de verkoop van financiële activa, een slechtere gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen ten gevolge van hagelschade, een toegenomen verkoop van tak 23-levensverzekeringsproducten en hogere overige netto-inkomsten. De kosten zijn lichtjes gestegen en de waardeverminderingen bleven beperkt. De bankactiviteiten waren in het tweede kwartaal van 2014 goed voor 78% van het nettoresultaat, de verzekeringsactiviteiten voor 22%.

  In het tweede kwartaal van 2014 boekte de divisie Tsjechië een nettoresultaat van 140 miljoen euro. Dat ligt volledig in de lijn van het gemiddelde van de vier voorgaande kwartalen. In vergelijking met het vorige kwartaal omvatten de resultaten voor het tweede kwartaal lichtjes hogere nettorenteopbrengsten, gestegen nettoprovisie-inkomsten, geen meerwaarden bij de verkoop van financiële activa, een hoger nettoresultaat uit financiële instrumenten, gestegen overige opbrengsten, een verdere verbetering van de gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen en een gestegen verkoop van tak 23-levensverzekeringsproducten. De kosten zijn lichtjes gestegen en de  waardeverminderingen op kredieten bleven erg laag. De bankactiviteiten waren in het tweede kwartaal van 2014 goed voor 95% van het nettoresultaat, de verzekeringsactiviteiten voor 5%.

  In het tweede kwartaal van 2014 boekte de divisie Internationale Markten een nettoresultaat van -176 miljoen euro. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van het gemiddelde van -198 miljoen euro van de vier voorgaande kwartalen. Het tweede kwartaal van 2014 werd gekenmerkt door hogere nettorente-inkomsten, een daling van het resultaat uit financiële instrumenten, hogere gerealiseerde meerwaarden uit obligaties, gestegen nettoprovisieopbrengsten, een verslechtering van de gecombineerde ratio van schadeverzekeringen, een gestegen verkoop van levensverzekeringen en de zware negatieve invloed van de nieuwe Hongaarse wet over particuliere kredieten. De kosten zijn gedaald omdat in het vorige kwartaal al de totale Hongaarse bankheffing voor het volledige boekjaar geboekt werd. De kredietvoorzieningen zijn gestegen, voornamelijk door  Ierland. De verwachting rond kredietvoorzieningen in Ierland voor het volledige jaar is naar de bovenkant toe van een vork van 150 tot 200 miljoen euro. Alles bij elkaar tekenden de bankactiviteiten voor een negatief nettoresultaat van -182 miljoen euro, waarbij de positieve resultaten in Slowakije en Bulgarije werden tenietgedaan door het negatieve resultaat in Ierland (door kredietvoorzieningen) en Hongarije (door de nieuwe wet op particuliere kredieten). De verzekeringsactiviteiten tekenden voor  een positief nettoresultaat van 6 miljoen euro.

  De liquiditeitspositie van onze groep blijft erg sterk. De LCR en NSFR zitten ruim boven 100%.

  Ook onze kapitaalpositie blijft erg sterk, zoals blijkt uit onze common equity ratio van 12,9% (Basel III, fully loaded volgens de Deense compromismethode). In het eerste halfjaar werd rekening gehouden met de terugbetaling van 0,5 miljard euro aan de Vlaamse overheid begin januari, de halfjaarresultaten, een pro-ratavoorziening voor het voorgestelde dividend, de coupon op de Additional Tier-1 instrumenten en de coupon op de resterende staatssteun voor 2014. Daardoor blijft de common equity ratio ruim boven onze doelstelling van 10,5%.

  KBC wil op zijn sterke fundamenten voortbouwen en een van Europa’s meest performante retailgerichte financiële instellingen zijn. KBC wil dat bereiken door zijn bankverzekeringsmodel te versterken voor retail, kmo's en midcapklanten in zijn kernmarkten en dat op een zeer kostenefficiënte manier; door zich te concentreren op duurzame en rendabele groei binnen het kader van een solide risico-, kapitaal- en liquiditeitsbeheer en door een uitmuntende klantentevredenheid te creëren met een naadloze, klantgerichte distributieaanpak via diverse kanalen. Op die manier zal KBC in zijn kernmarkten dé referentie worden voor bankverzekeren."

  Als bijlage vind je het volledige persbericht.

  * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

  Contacteer ons

  Viviane Huybrecht

  General Manager, Corporate Communication/Spokesperson, KBC Group

  Wim Allegaert

  General Manager, Investor Relations, KBC Group